Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní vlastnosti pasivních prvků OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-002

3 Základní vlastnosti pasivních prvků  Mezi základní pasivní prvky patří rezistory, kondenzátory a cívky.  Ideální rezistor neposouvá fázi mezi napětím a proudem, nemá žádnou indukčnost a kapacitu a všechnu energii přemění na činnou práci.

4 Základní vlastnosti pasivních prvků  Mezi základní vlastnosti rezistoru patří:  Jmenovitý odpor rezistoru – předpokládaný odpor součástky v ohmech.  Tolerance jmenovitého odporu rezistoru – označuje se jí dovolená odchylka od jmenovité hodnoty.  Jmenovité zatížení rezistoru – výkon, který se smí za určitých normou stanovených podmínek přeměnit v teplo  Šumové napětí – vzniká vlivem nerovnoměrného pohybu elektronů uvnitř materiálu součástky.

5 Základní vlastnosti pasivních prvků  Provozní zatížení rezistoru – největší přípustné provozní zatížení rezistoru, které je určeno nejvyšší teplotou součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny jejího odporu ani podstatné zkracování doby její životnosti.  Největší dovolené napětí – největší dovolené napětí mezi vývody součástky, při jehož překročení by mohlo dojít k jejímu poškození.  Teplotní součinitel odporu rezistoru – určuje změnu odporu rezistoru způsobenou změnou jeho teploty.

6 Základní vlastnosti pasivních prvků  Označování rezistorů  pomocí číslic a písmen – např. TR 191 2k7/A  barevným kódem

7 Základní vlastnosti pasivních prvků  Kondenzátory – ideální kondenzátor má jen kapacitu, posouvá fázi o 90° a nemění elektrickou energii v teplo.  Kondenzátor se skládá ze dvou elektrod oddělených dielektrikem.  Dielektrický materiál určuje vlastnosti kondenzátoru.

8 Základní vlastnosti pasivních prvků  Mezi základní vlastnosti kondenzátoru patří:  Jmenovitá kapacita kondenzátoru je výrobcem předpokládaná kapacita vyznačená na kondenzátoru.  Tolerance jmenovité kapacity kondenzátoru je největší odchylka skutečné kapacity kondenzátoru od jmenovité kapacity vyjádřená v procentech jmenovité kapacity.  Jmenovité napětí je nejvyšší napětí na které je kondenzátor konstruován. Nesmí být překročeno, jinak se kondenzátor zničí.

9 Základní vlastnosti pasivních prvků  Provozní napětí je nejvyšší napětí, které může být trvale na kondenzátor připojeno.  Izolační odpor je odpor mezi elektrodami kondenzátoru měřený stejnosměrným napětím při teplotě 20° C.  Ztrátový činitel tg d charakterizuje ztráty energie v kondenzátoru, které jsou způsobeny ztrátami v dielektriku a svodem mezi elektrodami.

10 Základní vlastnosti pasivních prvků Obr.1 Náhradní schéma kondenzátoru a jeho fázové diagramy a) v paralelním zapojeníb) v sériovém zapojení

11 Základní vlastnosti pasivních prvků  Označování kondenzátorů  podle normy DIN  barevným kódem  číselné kódy pro kondenzátory

12 Základní vlastnosti pasivních prvků  Cívky jsou součástky, jejichž podstatou je vodič navinutý do tvaru šroubovice nebo spirály.  Základní vlastností cívky je vlastní indukčnost.  Ideální cívka posouvá napětí o 90° před proud při procházejícím střídavém proudu.  Cívky nejsou standardizovány.

13 Základní vlastnosti pasivních prvků  Reálná indukčnost se nechová v obvodu střídavého proudu jako ideální indukčnost, která posouvá fázor napětí o 90° před fázor proudu.  Vlivem ztrát je výsledný fázový posun napětí proti proudu menší o úhel d, který se nazývá ztrátový úhel cívky. Tangens tohoto úhlu se nazývá ztrátový činitel cívky.  Pro vyjádření ztrát se používají náhradní obvody cívky a rezistoru v sériovém nebo paralelním zapojení.  Převrácená hodnota ztrátového činitele se nazývá činitel jakosti a označuje se Q.

14 Obr.2 Náhradní schéma cívky a její fázorové diagramy: a) v paralelním zapojení b) v sériovém zapojen

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002  D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google