Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU."— Transkript prezentace:

1 SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

2 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
G V R - rezistor s odporem R L - cívka s indukčností L C - kondenzátor s kapacitou C

3 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
Při sériovém spojení prochází všemi prvky stejný elektrický proud i.

4 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
Napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí a také vzájemnými fázovými rozdíly. Výsledné napětí uV určíme pomocí tzv. fázorového diagramu.

5 Fázorový diagram RLC v sérii
y x A Fázor výsledného napětí UV se rovná vektorovému součtu fázorů všech napětí.

6 Z fázorového diagramu RLC v sérii vyplývá:
x Z - impedance

7 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
Obvod jako celek charakterizuje jediný parametr - impedance Z. Jednotkou impedance je ohm.

8 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
Z - impedance R - rezistance X - reaktance

9 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii
R - rezistance, odpor té části obvodu, v níž se elektro- magnetická energie mění na teplo. X - reaktance charakterizuje vlastnosti té části střídavého obvodu, v níž se elektromagnetická energie nemění na teplo, ale pouze na energii elektrického a magne- tického pole.

10 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii
y x j - fázový posun

11 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii
y x t u,i Elektrický obvod má vlastnosti induktance, proud se zpožďuje za napětím.

12 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii
y x t u,i Elektrický obvod má vlastnosti kapacitance, proud předbíhá napětí.

13 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii
y x t u,i Elektrický obvod má vlastnosti rezistance, proud a napětí jsou ve fázi.

14 Je-li UL=UC, pak … Pro impedanci platí:
Je-li UL= UC, pak impedance obvodu je minimální, obvodem při daném napětí prochází největší proud, který určuje pouze rezistance obvodu R.

15 Je-li UL=UC, pak … f0 - rezonanční frekvence
Frekvence střídavého proudu je stejná jako frekvence vlastních kmitů obvodu – nastala rezonance. Impedance obvodu je minimální, proud maximální.

16 Závislost impedance obvodu na frekvenci
Z, Im Imaximální Zminimální f fo V rezonanci amplituda proudu dosahuje maximální hodnoty.

17 Řešte úlohu: Sestavte fázorový diagram obvodu s RLC v sérii pro XL = R XC = 2R a určete fázový posun napětí a proudu v obvodu.

18 Řešte úlohu: V obvodu střídavého proudu jsou spojeny sériově rezistor s odporem 600 W, cívka s indukčností 0,5 H a kondenzátor s kapacitou 0,2 mF. Vypočítejte impedanci obvodu při frekvencích f1 = 400Hz, f2 = 600Hz. Z1= 950 W , Z2= 820 W

19 Test 1 Odpor složeného obvodu s RLC v sérii v obvodu
střídavého proudu se nazývá: a) kapacitance, b) impedance, c) rezistance, d) induktance. 1

20 Test Impedance obvodu s RLC v sérii je dána vztahem: 2

21 Test 3 Na velikost impedance obvodu s RLC v sérii má vliv velikost:
a) pouze rezistance a kapacitance, b) pouze rezistance a reaktance, c) pouze rezistance a induktance, d) pouze induktance a kapacitance. 3

22 Test 4 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu
s RLC v sérii je dán vztahem: 4

23 Test 5 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí UL = UC.
Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a) j > 0 rad, b) j = 0 rad, c) j < 0 rad. 5

24 Test 6 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí UL < UC.
Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a) j > 0 rad, b) j = 0 rad, c) j < 0 rad. 6

25 Test 7 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí UL > UC.
Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a) j > 0 rad, b) j = 0 rad, c) j < 0 rad. 7

26 Test 8 Pro obvod s RLC v sérii v rezonanci platí:
a) impedance obvodu je minimální, b) UL = UC, c) impedance je rovna rezistanci, d) impedance obvodu je maximální. 8


Stáhnout ppt "SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU."

Podobné prezentace


Reklamy Google