Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU. G Obvod střídavého proudu s RLC v sérii A V R - rezistor s odporem R L - cívka s indukčností L C - kondenzátor s kapacitou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU. G Obvod střídavého proudu s RLC v sérii A V R - rezistor s odporem R L - cívka s indukčností L C - kondenzátor s kapacitou."— Transkript prezentace:

1 SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

2 G Obvod střídavého proudu s RLC v sérii A V R - rezistor s odporem R L - cívka s indukčností L C - kondenzátor s kapacitou C

3 Při sériovém spojení prochází všemi prvky stejný elektrický proud i. A Obvod střídavého proudu s RLC v sérii

4 Napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí a také vzájemnými fázovými rozdíly. Výsledné napětí u V určíme pomocí tzv. fázorového diagramu. A Obvod střídavého proudu s RLC v sérii

5 Fázor výsledného napětí U V se rovná vektorovému součtu fázorů všech napětí. Fázorový diagram RLC v sérii y x A

6 Z fázorového diagramu RLC v sérii vyplývá: y x Z - impedance

7 Obvod jako celek charakterizuje jediný parametr - impedance Z. Jednotkou impedance je ohm. Obvod střídavého proudu s RLC v sérii A

8 A Z - impedance R - rezistance X - reaktance

9 Obvod střídavého proudu s RLC v sérii R - rezistance, odpor té části obvodu, v níž se elektro- magnetická energie mění na teplo. X - reaktance charakterizuje vlastnosti té části střídavého obvodu, v níž se elektromagnetická energie nemění na teplo, ale pouze na energii elektrického a magne- tického pole.

10 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii y x  - fázový posun

11 y x t u,iu,i 0 Elektrický obvod má vlastnosti induktance, proud se zpožďuje za napětím. Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii

12 y x t u,iu,i 0 Elektrický obvod má vlastnosti kapacitance, proud předbíhá napětí.

13 Fázový posun mezi napětím a proudem RLC v sérii y x t u,iu,i 0 Elektrický obvod má vlastnosti rezistance, proud a napětí jsou ve fázi.

14 Je-li U L =U C, pak … Pro impedanci platí: Je-li U L = U C, pak impedance obvodu je minimální, obvodem při daném napětí prochází největší proud, který určuje pouze rezistance obvodu R.

15 Je-li U L =U C, pak … f 0 - rezonanční frekvence Frekvence střídavého proudu je stejná jako frekvence vlastních kmitů obvodu – nastala rezonance. Impedance obvodu je minimální, proud maximální.

16 V rezonanci amplituda proudu dosahuje maximální hodnoty. Z, I m f fofo Z minimální I maximální Závislost impedance obvodu na frekvenci

17 Sestavte fázorový diagram obvodu s RLC v sérii pro X L = R X C = 2R a určete fázový posun napětí a proudu v obvodu. Řešte úlohu:

18 V obvodu střídavého proudu jsou spojeny sériově rezistor s odporem 600 , cívka s indukčností 0,5 H a kondenzátor s kapacitou 0,2  F. Vypočítejte impedanci obvodu při frekvencích f 1 = 400Hz, f 2 = 600Hz. Z 1 = 950  Z 2 = 820  Řešte úlohu:

19 Odpor složeného obvodu s RLC v sérii v obvodu střídavého proudu se nazývá: a) kapacitance, b) impedance, c) rezistance, d) induktance. Test 1

20 Impedance obvodu s RLC v sérii je dána vztahem: Test 2

21 Na velikost impedance obvodu s RLC v sérii má vliv velikost: a) pouze rezistance a kapacitance, b) pouze rezistance a reaktance, c) pouze rezistance a induktance, d) pouze induktance a kapacitance. Test 3

22 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu s RLC v sérii je dán vztahem: Test 4

23 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí U L = U C. Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a)  > 0 rad, b)  = 0 rad, c)  < 0 rad. Test 5

24 6 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí U L < U C. Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a)  > 0 rad, b)  = 0 rad, c)  < 0 rad.

25 Test 7 Pro napětí v obvodu s RLC v sérii platí U L > U C. Fázový posun mezi napětím a proudem potom je: a)  > 0 rad, b)  = 0 rad, c)  < 0 rad.

26 Pro obvod s RLC v sérii v rezonanci platí: a) impedance obvodu je minimální, b) U L = U C, c) impedance je rovna rezistanci, d) impedance obvodu je maximální. Test 8


Stáhnout ppt "SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU. G Obvod střídavého proudu s RLC v sérii A V R - rezistor s odporem R L - cívka s indukčností L C - kondenzátor s kapacitou."

Podobné prezentace


Reklamy Google