Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_005_Hydroxid vápenatý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_005_Hydroxid vápenatý"— Transkript prezentace:

1 Ch_005_Hydroxid vápenatý
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_005_Hydroxid vápenatý Ch_005_Zásady_Hydroxid vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o zásadách. Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití hydroxidu vápenatého. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN

3 ZÁSADY HYDROXID VÁPENATÝ Ca(OH)2 1

4 HYDROXID VÁPENATÝ JE STŘEDNĚ SILNÁ ZÁSADITÁ ANORGANICKÁ SLOUČENINA.
TRADIČNĚ NAZÝVANÝ HAŠENÉ VÁPNO, VÁPENNÝ HYDRÁT NEBO JEN VÁPNO. VELMI DŮLEŽITÝ STAVEBNÍ MATERIÁL. 2

5 HYDROXID VÁPENATÝ Je bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek.
Je jedna z mála pevných látek, jejíž rozpustnost ve vodě s rostoucí teplotou klesá. Při zahřátí na teplotu 512°C dochází k rozkladu na oxid vápenatý a vodu. 3 3

6 HYDROXID VÁPENATÝ V přírodě se vyskytuje jako nerost portlandit, který je ale poměrně vzácný, vyskytuje se ve vyvřelých a přeměněných horninách. Objevoval se v hořících uhelných slojích. Bouřlivě reaguje s kyselinami. V přítomnosti vody poškozuje mnoho kovů. Vápenná voda se mléčně zakaluje průchodem oxidu uhličitého a dochází ke vzniku sraženiny uhličitanu vápenatého. 4

7 NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
HYDROXID VÁPENATÝ ŽÍRAVÝ BÍLÝ BEZTVARÝ PRÁŠEK NEBO BÍLÁ KRYSTALICKÁ LÁTKA. LEHKÁ PEVNÁ LÁTKA. NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) 2.3 ZNAK: VYKŘIČNÍK (GHS07) PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ Xi - DRÁŽDIVÁ 6 7 8 9 5

8 HYDROXID VÁPENATÝ CaO + H2O → Ca(OH)2
Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) reakcí s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna. Při hašení vápna se uvolňuje velké množství tepla. Proto se vápno vždy sype do vody, nikdy naopak!!!!! Lze ho připravit také srážením při reakci vodného roztoku chloridu vápenatého s vodným roztokem hydroxidu sodného. CaO + H2O → Ca(OH)2 10

9 HYDROXID VÁPENATÝ POUŽÍVÁ SE: K ÚPRAVĚ VODY V BAZÉNECH
PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A OŠETŘENÍ KYSELÝCH PŮD JAKO SOUČÁST MALTY, OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ A NÁTĚROVÝCH HMOT NA STĚNY JAKO VÁPNÍKOVÝ DOPLNĚK V MINERALIZOVANÝCH PŘÍPRAVCÍCH PRO DĚTI JAKO CHEMICKÁ LÁTKA V PRŮMYSLU KOŽEDĚLNÉM, PETROCHEMICKÉM, CHEMICKÉM, POTRAVINÁŘSKÉM JAKO PLNIDLO V PETROCHEMICKÉM PRŮMYSLU V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ K ÚPRAVĚ MOŘSKÉ VODY 11

10 HYDROXID VÁPENATÝ Suspenze jemných částic hydroxidu vápenatého ve vodě se nazývá vápenné mléko. Při menším obsahu vody se nazývá vápenná kaše. Vodný roztok se označuje jako vápenná voda. 12

11 HYDROXID VÁPENATÝ NEBEZPEČNÁ LÁTKA PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ.
PŘI VDECHOVÁNÍ VYVOLÁVÁ PODRÁŽDĚNÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY, KAŠEL A DÝCHACÍ POTÍŽE. PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K VNITŘNÍMU KRVÁCENÍ, POŠKOZENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY, ZVRACENÍ, PRŮJMU A CELKOVÉMU KOLAPSU. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ DOCHÁZÍ K VÁŽNÉMU PODRÁŽDĚNÍ, KTERÉ MŮŽE ZPŮSOBIT SILNOU BOLEST AŽ OSLEPNUTÍ. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE DOCHÁZÍ K POLEPTÁNÍ A VZNIKU PUCHÝŘŮ. 13

12 HYDROXID VÁPENATÝ JE: KYSLÍKATÁ KYSELINA SLABÁ ZÁSADA
STŘEDNĚ SILNÁ ZÁSADA

13 HYDROXID VÁPENATÝ SE TRADIČNĚ NAZÝVÁ:
PÁLENÉ VÁPNO HAŠENÉ VÁPNO CHLOROVÉ VÁPNO

14 HYDROXID VÁPENATÝ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ:
VÁPNA S VODOU CHLORIDU VÁPENATÉHO S VODOU OXIDU VÁPENATÉHO S VODOU

15 HYDROXID VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ VE STAVEBNICTVÍ:
K VÝROBĚ MALTY K VÝROBĚ BETONU K VÝROBĚ SÁDRY

16 Použité zdroje: Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Kristallstruktur Cadmiumiodid.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hydroxid vápenatý.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Calcium hydroxide.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:CaOH2SEM.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:

17 Použité zdroje: Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Súbor:Chaux hydraulique naturelle et eau.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Súbor:Throwel in a bucket.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Calcium hydroxide 1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Calcium hydroxide in trash can2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Ch_005_Hydroxid vápenatý"

Podobné prezentace


Reklamy Google