Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_012_Uhličitan vápenatý Ch_012_Soli_Uhličitan vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_012_Uhličitan vápenatý Ch_012_Soli_Uhličitan vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Ch_012_Uhličitan vápenatý Ch_012_Soli_Uhličitan vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o solích.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití uhličitanu vápenatého.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80- 723-8442-2.

3 SOLI UHLIČITAN VÁPENATÝ 1 CaCO 3

4 UHLIČITANVÁPENATÝUHLIČITANVÁPENATÝ 1.VYSKYTUJE SE V PŘÍRODĚ JAKO NEROST KALCIT A ARAGONIT NEBO HORNINA VÁPENEC, MRAMOR A KŘÍDA. 2.JE BÍLÁ KRYSTYLICKÁ LÁTKA. 3.JE SOUČÁSTÍ SCHRÁNEK NĚKTERÝCH ŽIVOČICHŮ – ULITY A LASTURY MĚKKÝŠŮ A SKOŘÁPKY VAJEC PTÁKŮ. 1.VYSKYTUJE SE V PŘÍRODĚ JAKO NEROST KALCIT A ARAGONIT NEBO HORNINA VÁPENEC, MRAMOR A KŘÍDA. 2.JE BÍLÁ KRYSTYLICKÁ LÁTKA. 3.JE SOUČÁSTÍ SCHRÁNEK NĚKTERÝCH ŽIVOČICHŮ – ULITY A LASTURY MĚKKÝŠŮ A SKOŘÁPKY VAJEC PTÁKŮ. 2

5 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 3 1. JE PRAKTICKY NEROZPUSTNÝ VE VODĚ. VE VODĚ. 2.PŘI REAKCI S VODOU A OXIDEM UHLIČITÝM DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ NEROZPUSTNÉHO UHLIČITANU VÁPENATÉHO NA ROZPUSTNÝ HYDROGENUHLIČITAN VÁPENATÝ. 1. JE PRAKTICKY NEROZPUSTNÝ VE VODĚ. VE VODĚ. 2.PŘI REAKCI S VODOU A OXIDEM UHLIČITÝM DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ NEROZPUSTNÉHO UHLIČITANU VÁPENATÉHO NA ROZPUSTNÝ HYDROGENUHLIČITAN VÁPENATÝ. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2

6 UHLIČITAN VÁPENATÝ 4 1.ROZTOK HYDROGENUHLIČITANU VÁPENATÉHO PO MALÝCH KAPKÁCH DOPADÁ NA SKÁLU A POMALU SE Z NĚJ ODPAŘUJE VODA A UVOLŇUJE SE OXID UHLIČITÝ 2.PŘI POKLESU KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO V ROZTOKU DOCHÁZÍ K ROZKLADU HYDROGENUHLIČITANU ZPĚT K ROZKLADU HYDROGENUHLIČITANU ZPĚT NA UHLIČITAN VÁPENATÝ. NA UHLIČITAN VÁPENATÝ. 3.REAKCE PROBÍHÁ TEDY V OPAČNÉM SMĚRU A DOCHÁZÍ KE VZNIKU KRÁPNÍKŮ. Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O

7 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 5 1.ZAHŘÍVÁNÍM SE ROZKLÁDÁ A VZNIKÁ OXID VÁPENATÝ A OXID UHLIČITÝ. 2.TENTO PROCES PROBÍHÁ VE VÁPENKÁCH. 3.JE OZNAČOVÁN JAKO PÁLENÍ VÁPNA. 4.PRO OXID VÁPENATÝ SE UŽÍVÁ NÁZEV PÁLENÉ VÁPNO. 1.ZAHŘÍVÁNÍM SE ROZKLÁDÁ A VZNIKÁ OXID VÁPENATÝ A OXID UHLIČITÝ. 2.TENTO PROCES PROBÍHÁ VE VÁPENKÁCH. 3.JE OZNAČOVÁN JAKO PÁLENÍ VÁPNA. 4.PRO OXID VÁPENATÝ SE UŽÍVÁ NÁZEV PÁLENÉ VÁPNO. CaCO 3 → CaO + CO 2

8 6 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 1.UHLIČITAN VÁPENATÝ REAGUJE S KYSELINOU CHLOROVODÍKOVOU. 2.VZNIKÁ OXID UHLIČITÝ, CHLORID VÁPENATÝ A VODA. 3.UNIKAJÍCÍ BUBLINKY PLYNU LEZ VIDĚT A SLYŠET. 1.UHLIČITAN VÁPENATÝ REAGUJE S KYSELINOU CHLOROVODÍKOVOU. 2.VZNIKÁ OXID UHLIČITÝ, CHLORID VÁPENATÝ A VODA. 3.UNIKAJÍCÍ BUBLINKY PLYNU LEZ VIDĚT A SLYŠET. CaCO 3 + 2 HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O

9 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 7 1.Hydroxid vápenatý, který je málo rozpustný ve vodě se ve směsi s pískem a vodou používá ve stavebnictví ke spojování cihel a nazývá se malta. 2.Při tuhnutí malty dochází k reakci hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým přítomným ve vzduchu. 3.Dochází ke vzniku uhličitanu vápenatého. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

10 8 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 1.KRÁPNÍKY V JESKYNÍM JSOU TVOŘENY UHLIČITANEM VÁPENATÝM. 2.KRÁPNÍK JE OBECNÉ OZNAČENÍ PRO PODLOUHLÝ VÝRŮSTEK, VZNIKAJÍCÍ NA STROPECH I PODLAHÁCH PODZEMNÍCH PROSTOR. 3.KRÁPNÍK ROSTE VELMI POMALU, 1 MM 3 KRÁPNÍKU ROSTE OKOLO 15 ROKŮ. 4.KRÁPNÍKY VĚTŠINOU VZNIKAJÍ USAZOVÁNÍM ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY Z NASYCENÉHO VODNÍHO ROZTOKU PŘI ZMĚNÁCH OKOLNÍ TEPLOTY A TLAKU. 1.KRÁPNÍKY V JESKYNÍM JSOU TVOŘENY UHLIČITANEM VÁPENATÝM. 2.KRÁPNÍK JE OBECNÉ OZNAČENÍ PRO PODLOUHLÝ VÝRŮSTEK, VZNIKAJÍCÍ NA STROPECH I PODLAHÁCH PODZEMNÍCH PROSTOR. 3.KRÁPNÍK ROSTE VELMI POMALU, 1 MM 3 KRÁPNÍKU ROSTE OKOLO 15 ROKŮ. 4.KRÁPNÍKY VĚTŠINOU VZNIKAJÍ USAZOVÁNÍM ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY Z NASYCENÉHO VODNÍHO ROZTOKU PŘI ZMĚNÁCH OKOLNÍ TEPLOTY A TLAKU.

11 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 9 1.POD NÁZVEM KŘÍDA SE POUŽÍVÁ JAKO BARVA V MALÍŘSTVÍ. 2.PRODÁVÁ SE POD RŮZNÝMI NÁZVY: PLAVENÁ KŘÍDA MLETÁ KŘÍDA BOLOŇSKÁ KŘÍDA ŠAMPAŇSKÁ KŘÍDA UMĚLÁ KŘÍDA 1.POD NÁZVEM KŘÍDA SE POUŽÍVÁ JAKO BARVA V MALÍŘSTVÍ. 2.PRODÁVÁ SE POD RŮZNÝMI NÁZVY: PLAVENÁ KŘÍDA MLETÁ KŘÍDA BOLOŇSKÁ KŘÍDA ŠAMPAŇSKÁ KŘÍDA UMĚLÁ KŘÍDA

12 10 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ 1.USAZUJE SE NA STĚNÁCH RYCHLOVARNÝCH KONVIC A PRAČEK JAKO TZV. VODNÍ KÁMEN. 2.JE HO TŘEBA PRAVIDLENĚ ODSTRAŇOVAT, PROTOŽE ZVYŠUJE SPOTŘEBU ENERGIE NA OHŘEV VODY A MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PRAČKY. 3.VODNÍ KÁMEN Z RYCHLOVARNÉ KONVICE NEJLÉPE ODSTRANÍME OCTEM. 4.VODNÍ KÁMEN Z PRAČKY ODSTRANÍME POMOCÍ PŘÍPRAVKU CALGON. 1.USAZUJE SE NA STĚNÁCH RYCHLOVARNÝCH KONVIC A PRAČEK JAKO TZV. VODNÍ KÁMEN. 2.JE HO TŘEBA PRAVIDLENĚ ODSTRAŇOVAT, PROTOŽE ZVYŠUJE SPOTŘEBU ENERGIE NA OHŘEV VODY A MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PRAČKY. 3.VODNÍ KÁMEN Z RYCHLOVARNÉ KONVICE NEJLÉPE ODSTRANÍME OCTEM. 4.VODNÍ KÁMEN Z PRAČKY ODSTRANÍME POMOCÍ PŘÍPRAVKU CALGON.

13 UHLIČITAN VÁPENATÝ JE: UHLIČITAN VÁPENATÝ JE: 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SLABÁ ZÁSADA 3. KYSLÍKATÁ SŮL 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SLABÁ ZÁSADA 3. KYSLÍKATÁ SŮL

14 UHLIČITAN VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ K VÝROBĚ: 1.PÁLENÉHO VÁPNA 2.HAŠENÉHO VÁPNA 3.CHLOROVÉHO VÁPNA 1.PÁLENÉHO VÁPNA 2.HAŠENÉHO VÁPNA 3.CHLOROVÉHO VÁPNA

15 UHLIČITAN VÁPENATÝ VYTVÁŘÍ: 1.PROPASTI 2.ŠACHYT 3.KRÁPNÍKY 1.PROPASTI 2.ŠACHYT 3.KRÁPNÍKY

16 UHLIČITAN VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ VE STAVEBNICTVÍ: UHLIČITAN VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ VE STAVEBNICTVÍ: 1. K VÝROBĚ BETONU 2. K VÝROBĚ MALTY 3. K VÝROBĚ SÁDRY 1. K VÝROBĚ BETONU 2. K VÝROBĚ MALTY 3. K VÝROBĚ SÁDRY

17 Použité zdroje: 1.Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.Soubor:Uhličitan vápenatý.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 11.10.2007 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD.JPG 3.Soubor:Uhličitan vápenatý.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 24.6.2007 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG 4.File:Calcium carbonate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 25.8.2005 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_carbonate.jpg?uselang=cs 5.File:Calcium carbonate chunks.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 16.2.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_carbonate_chunks.JPG?uselang=cs 6.File:CanarySpring.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 13.4.2007 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CanarySpring.jpg 7.Súbor:Throwel in a bucket.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 6.10.2006 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Throwel_in_a_bucket.JPG 8.Soubor:Sloupskosošůvské jeskyně10.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 3.8.2007 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sloupskoso%C5%A1%C5%AFvsk%C3%A9_jeskyn%C4%9B10.jpg

18 Použité zdroje: 9.File:Dolokal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 26.2.2007 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolokal.jpg 10.File:500 mg calcium supplements with vitamin D.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 14.3.2008 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:500_mg_calcium_supplements_with_vitamin_D.jpg


Stáhnout ppt "Ch_012_Uhličitan vápenatý Ch_012_Soli_Uhličitan vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google