Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_011_Síran měďnatý Ch_011_Soli_Síran měďnatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o solích. Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití síranu měďnatého. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN

3 SOLI SÍRAN MĚĎNATÝ CuSO4 1

4 SÍRAN MĚĎNATÝ JE ZNÁM POD NÁZVEM PENTAHYDRÁT, MODRÁ SKALICE NEBO MODRÝ VITRIOL. PATŘÍ K NEJBĚŽNĚJŠÍM SLOUČENINÁM. JEDNÁ SE O PRŮMYSLOVĚ NEJVÍCE VYRÁBĚNOU MĚĎNATOU SŮL. 2

5 SÍRAN MĚĎNATÝ V BEZVODÉM STAVU TVOŘÍ BÍLÝ PRÁŠEK, KTERÝ PŘIJÍMÁNÍM VODY MODRÁ. PROTO SE HO POUŽÍVÁ K DŮKAZU VODY V ORGANICKÝCH KAPALINÁCH NEBO JAKO SUŠIDLA. 3

6 PENTAHYDRÁT SÍRANU MĚĎNATÉHO: CuSO4 . 5 H2O
SÍRAN MĚĎNATÝ PENTAHYDRÁT SÍRANU MĚĎNATÉHO: CuSO4 . 5 H2O Z VODNÉHO ROZTOKU KRYSTALIZUJE JAKO PENTAHYDRÁT (SKALICE MODRÁ). VYTVÁŘÍ AZUROVĚ MODRÉ A PRŮHLEDNÉ KRYSTALY. KRYSTALUJE V SOUSTAVĚ TROJKLONNÉ. KRYSTALY NA VZDUCHU NA POVRCHU VĚTRAJÍ. MODRÁ SKALICE JE TECHNICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOLÍ MĚDI. 4

7 SÍRAN MĚĎNATÝ MODRÁ KRYSTALICKÁ LÁTKA. BÍLÁ PRÁŠKOVITÁ LÁTKA.
PEVNÁ LÁTKA. NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.3 ZNAK: VYKŘIČNÍK (GHS07) 3-NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3.1 ZNAK: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GHS09) PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: Xi – DRÁŽDIVÁ Xn – ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ N – NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6 8 9 7 10 5

8 SÍRAN MĚĎNATÝ VYRÁBÍ SE REAKCÍ MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU:
VYRÁBÍ SE TAKÉ REAKCÍ OXIDU MĚĎNATÉHO S KYSELINOU SÍROVOU: Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + 2 H2O + SO2 2 CuO + 4 H2SO4 + O2 → 2CuSO4 + 4 H2O CuO + 2 H2SO4 → CuSO4 + 4 H2O 11

9 SÍRAN MĚĎNATÝ K VÝROBĚ MINERÁLNÍCH BAREV
BEZVODÝ SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ: K VÝROBĚ MINERÁLNÍCH BAREV K OŠETŘENÍ DŘEVA PROTI HNILOBĚ KE KONZERVACI VYCPANIN K MOŘENÍ OSIVA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ ROSTLIN JAKO SOUČÁST DANIELVA ČLÁNKU K ÚPRAVÁM POVRCHŮ KOVŮ K BARVENÍ KŮŽÍ JAKO PROSTŘEDEK V LÉKAŘSTVÍ JAKO VETERINÁRNÍ LÉČIVO (V AKVARISTICE) 12

10 SÍRAN MĚĎNATÝ PŘI ZAHŘÍVÁNÍ MODRÉ SKALICE SE Z ODŠTĚPUJE VODA VE DVOU KROCÍCH. PŘI TEPLOTĚ 110°C VZNIKÁ MONOHYDRÁT – CuSO4 . H2O. PO ZAHŘÁTÍ NA 150°C DOJDE K ÚPLNÉ DEHYDRATACI ZA VZNIKU SÍRANU MĚĎNATÉHO - CuSO4. PŘI ZAHŘÍVÁNÍ NA TEPLOTU 650°C SE ÚPLNĚ ROZKLÁDÁ. 13

11 SÍRAN MĚĎNATÝ PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K SILNÉMU ZVRACENÍ A VODNATÝM PRŮJMŮM S PŘÍMĚSÍ KRVE. POSTIŽENÝ MŮŽE S PŘÍZNAKY TĚŽKÉHO ŠOKU ZEMŘÍT BĚHEM NĚKOLIKA HODIN. JAKO PROTIJED SE DÁ POUŽÍT MLÉKO, KTERÝM VYVOLÁME ZVRACENÍ, ALE JEN MAXIMÁLNĚ DO DESETI MINUT PO POŽITÍ. PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE VODNÝM ROZTOKEM JE TŘEBA OMÝT POKOŽKU VODOU A MÝDLEM. JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, ZEJMÉNA VODNÍ BEZOBRATLÉ. 14

12 SÍRAN MĚĎNATÝ JE: KYSLÍKATÁ KYSELINA SLABÁ ZÁSADA KYSLÍKATÁ SŮL

13 SÍRAN MĚĎNATÝ SE TRADIČNĚ NAZÝVÁ:
PÁLENÉ VÁPNO MODRÁ SKALICE MĚĎNATÉ VÁPNO

14 SÍRAN MĚĎNATÝ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ:
MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU MĚDI S KYSELINOU DUSIČNOU MĚDI S VODOU

15 SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ:
K VÝROBĚ LEPIDEL K BARVENÍ KŮŽÍ K VÝROBĚ MĚDI

16 Použité zdroje: Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Síran měďnatý.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:CuSO4 hydrát.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Copper sulfate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Copper sulfate greenish.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard Xi.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard N.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:

17 Použité zdroje: File:Hydrating-copper(II)-sulfate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Copper sulfate etching bath.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Copper(II)sulfate 01.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:CuSO4 5H2O.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google