Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_011_Síran měďnatý Ch_011_Soli_Síran měďnatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_011_Síran měďnatý Ch_011_Soli_Síran měďnatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 Ch_011_Síran měďnatý Ch_011_Soli_Síran měďnatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o solích.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití síranu měďnatého.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80- 723-8442-2.

3 SOLI SÍRAN MĚĎNATÝ CuSO 4 1

4 SÍRAN MĚĎNATÝ 1.JE ZNÁM POD NÁZVEM PENTAHYDRÁT, MODRÁ SKALICE NEBO MODRÝ VITRIOL. 2.PATŘÍ K NEJBĚŽNĚJŠÍM SLOUČENINÁM. 3.JEDNÁ SE O PRŮMYSLOVĚ NEJVÍCE VYRÁBĚNOU MĚĎNATOU SŮL. 1.JE ZNÁM POD NÁZVEM PENTAHYDRÁT, MODRÁ SKALICE NEBO MODRÝ VITRIOL. 2.PATŘÍ K NEJBĚŽNĚJŠÍM SLOUČENINÁM. 3.JEDNÁ SE O PRŮMYSLOVĚ NEJVÍCE VYRÁBĚNOU MĚĎNATOU SŮL. 2

5 SÍRAN MĚĎNATÝ 3 1.V BEZVODÉM STAVU TVOŘÍ BÍLÝ PRÁŠEK, KTERÝ PŘIJÍMÁNÍM VODY MODRÁ. 2.PROTO SE HO POUŽÍVÁ K DŮKAZU VODY V ORGANICKÝCH KAPALINÁCH NEBO JAKO SUŠIDLA. 1.V BEZVODÉM STAVU TVOŘÍ BÍLÝ PRÁŠEK, KTERÝ PŘIJÍMÁNÍM VODY MODRÁ. 2.PROTO SE HO POUŽÍVÁ K DŮKAZU VODY V ORGANICKÝCH KAPALINÁCH NEBO JAKO SUŠIDLA.

6 SÍRAN MĚĎNATÝ 4 1.Z VODNÉHO ROZTOKU KRYSTALIZUJE JAKO PENTAHYDRÁT (SKALICE MODRÁ). 2.VYTVÁŘÍ AZUROVĚ MODRÉ A PRŮHLEDNÉ KRYSTALY. 3.KRYSTALUJE V SOUSTAVĚ TROJKLONNÉ.3.KRYSTALUJE V SOUSTAVĚ TROJKLONNÉ. 4.KRYSTALY NA VZDUCHU NA POVRCHU VĚTRAJÍ. 5.MODRÁ SKALICE JE TECHNICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOLÍ MĚDI. 1.Z VODNÉHO ROZTOKU KRYSTALIZUJE JAKO PENTAHYDRÁT (SKALICE MODRÁ). 2.VYTVÁŘÍ AZUROVĚ MODRÉ A PRŮHLEDNÉ KRYSTALY. 3.KRYSTALUJE V SOUSTAVĚ TROJKLONNÉ.3.KRYSTALUJE V SOUSTAVĚ TROJKLONNÉ. 4.KRYSTALY NA VZDUCHU NA POVRCHU VĚTRAJÍ. 5.MODRÁ SKALICE JE TECHNICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOLÍ MĚDI. PENTAHYDRÁT SÍRANU MĚĎNATÉHO: CuSO 4. 5 H 2 O

7 SÍRAN MĚĎNATÝ 1.MODRÁ KRYSTALICKÁ LÁTKA. 2.BÍLÁ PRÁŠKOVITÁ LÁTKA. 3.PEVNÁ LÁTKA. 1.MODRÁ KRYSTALICKÁ LÁTKA. 2.BÍLÁ PRÁŠKOVITÁ LÁTKA. 3.PEVNÁ LÁTKA. PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: X i – DRÁŽDIVÁ Xn – ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ N – NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: X i – DRÁŽDIVÁ Xn – ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ N – NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.3 ZNAK: VYKŘIČNÍK ( GHS07) 3-NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3.1 ZNAK: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GHS09) NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.3 ZNAK: VYKŘIČNÍK ( GHS07) 3-NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3.1 ZNAK: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GHS09) 5 6 7 89 10

8 11 SÍRAN MĚĎNATÝ 1.VYRÁBÍ SE REAKCÍ MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU: 1.VYRÁBÍ SE TAKÉ REAKCÍ OXIDU MĚĎNATÉHO S KYSELINOU SÍROVOU: 1.VYRÁBÍ SE REAKCÍ MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU: 1.VYRÁBÍ SE TAKÉ REAKCÍ OXIDU MĚĎNATÉHO S KYSELINOU SÍROVOU: CuO + 2 H 2 SO 4 → CuSO 4 + 4 H 2 O 2 CuO + 4 H 2 SO 4 + O 2 → 2CuSO 4 + 4 H 2 O Cu + 2 H 2 SO 4 → CuSO 4 + 2 H 2 O + SO 2

9 12 SÍRAN MĚĎNATÝ BEZVODÝ SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ: K VÝROBĚ MINERÁLNÍCH BAREV K OŠETŘENÍ DŘEVA PROTI HNILOBĚ KE KONZERVACI VYCPANIN K MOŘENÍ OSIVA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ ROSTLIN JAKO SOUČÁST DANIELVA ČLÁNKU K ÚPRAVÁM POVRCHŮ KOVŮ K BARVENÍ KŮŽÍ JAKO PROSTŘEDEK V LÉKAŘSTVÍ JAKO VETERINÁRNÍ LÉČIVO (V AKVARISTICE) BEZVODÝ SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ: K VÝROBĚ MINERÁLNÍCH BAREV K OŠETŘENÍ DŘEVA PROTI HNILOBĚ KE KONZERVACI VYCPANIN K MOŘENÍ OSIVA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ ROSTLIN JAKO SOUČÁST DANIELVA ČLÁNKU K ÚPRAVÁM POVRCHŮ KOVŮ K BARVENÍ KŮŽÍ JAKO PROSTŘEDEK V LÉKAŘSTVÍ JAKO VETERINÁRNÍ LÉČIVO (V AKVARISTICE)

10 SÍRAN MĚĎNATÝ 13 1.PŘI ZAHŘÍVÁNÍ MODRÉ SKALICE SE Z ODŠTĚPUJE VODA VE DVOU KROCÍCH. 2.PŘI TEPLOTĚ 110°C VZNIKÁ MONOHYDRÁT – CuSO 4. H 2 O. 3.PO ZAHŘÁTÍ NA 150°C DOJDE K ÚPLNÉ DEHYDRATACI ZA VZNIKU SÍRANU MĚĎNATÉHO - CuSO 4. 4.PŘI ZAHŘÍVÁNÍ NA TEPLOTU 650°C SE ÚPLNĚ ROZKLÁDÁ. 1.PŘI ZAHŘÍVÁNÍ MODRÉ SKALICE SE Z ODŠTĚPUJE VODA VE DVOU KROCÍCH. 2.PŘI TEPLOTĚ 110°C VZNIKÁ MONOHYDRÁT – CuSO 4. H 2 O. 3.PO ZAHŘÁTÍ NA 150°C DOJDE K ÚPLNÉ DEHYDRATACI ZA VZNIKU SÍRANU MĚĎNATÉHO - CuSO 4. 4.PŘI ZAHŘÍVÁNÍ NA TEPLOTU 650°C SE ÚPLNĚ ROZKLÁDÁ.

11 14 SÍRAN MĚĎNATÝ 1.PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K SILNÉMU ZVRACENÍ A VODNATÝM PRŮJMŮM S PŘÍMĚSÍ KRVE. 2.POSTIŽENÝ MŮŽE S PŘÍZNAKY TĚŽKÉHO ŠOKU ZEMŘÍT BĚHEM NĚKOLIKA HODIN. 3.JAKO PROTIJED SE DÁ POUŽÍT MLÉKO, KTERÝM VYVOLÁME ZVRACENÍ, ALE JEN MAXIMÁLNĚ DO DESETI MINUT PO POŽITÍ. 4.PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE VODNÝM ROZTOKEM JE TŘEBA OMÝT POKOŽKU VODOU A MÝDLEM. 5.JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, ZEJMÉNA VODNÍ BEZOBRATLÉ. 1.PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K SILNÉMU ZVRACENÍ A VODNATÝM PRŮJMŮM S PŘÍMĚSÍ KRVE. 2.POSTIŽENÝ MŮŽE S PŘÍZNAKY TĚŽKÉHO ŠOKU ZEMŘÍT BĚHEM NĚKOLIKA HODIN. 3.JAKO PROTIJED SE DÁ POUŽÍT MLÉKO, KTERÝM VYVOLÁME ZVRACENÍ, ALE JEN MAXIMÁLNĚ DO DESETI MINUT PO POŽITÍ. 4.PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE VODNÝM ROZTOKEM JE TŘEBA OMÝT POKOŽKU VODOU A MÝDLEM. 5.JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, ZEJMÉNA VODNÍ BEZOBRATLÉ.

12 SÍRAN MĚĎNATÝ JE: SÍRAN MĚĎNATÝ JE: 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SLABÁ ZÁSADA 3. KYSLÍKATÁ SŮL 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SLABÁ ZÁSADA 3. KYSLÍKATÁ SŮL

13 SÍRAN MĚĎNATÝ SE TRADIČNĚ NAZÝVÁ: 1.PÁLENÉ VÁPNO 2.MODRÁ SKALICE 3.MĚĎNATÉ VÁPNO 1.PÁLENÉ VÁPNO 2.MODRÁ SKALICE 3.MĚĎNATÉ VÁPNO

14 SÍRAN MĚĎNATÝ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ: 1.MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU 2.MĚDI S KYSELINOU DUSIČNOU 3.MĚDI S VODOU 1.MĚDI S KYSELINOU SÍROVOU 2.MĚDI S KYSELINOU DUSIČNOU 3.MĚDI S VODOU

15 SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ: SÍRAN MĚĎNATÝ SE POUŽÍVÁ: 1. K VÝROBĚ LEPIDEL 2. K BARVENÍ KŮŽÍ 3. K VÝROBĚ MĚDI 1. K VÝROBĚ LEPIDEL 2. K BARVENÍ KŮŽÍ 3. K VÝROBĚ MĚDI

16 Použité zdroje: 1.Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.Soubor:Síran měďnatý.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 11.10.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADran_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD.jpg 3.Soubor:CuSO4 hydrát.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 7.8.2011 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CuSO4_hydr%C3%A1t.png 4.Soubor:Copper sulfate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.2.2006 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Copper_sulfate.jpg 5.File:Copper sulfate greenish.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified 8.2.2011 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_sulfate_greenish.JPG 6.Soubor:Hazard Xi.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 4.10.2006 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_Xi.svg 7.Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 3.8.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_X.svg 8.Soubor:Hazard N.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 22.2.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_N.svg 9.Soubor:Hazard X.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 3.8.2010 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_X.svg 10.Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 11.8.2011 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg

17 Použité zdroje: 11.File:Hydrating-copper(II)-sulfate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 19.5.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrating-copper(II)- sulfate.jpg 12.File:Copper sulfate etching bath.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 5.2.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_sulfate_etching_bath.JPG 13.File:Copper(II)sulfate 01.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 17.9.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper(II)sulfate_01.JPG 14.File:CuSO4 5H2O.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 7.2.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CuSO4_5H2O.jpg


Stáhnout ppt "Ch_011_Síran měďnatý Ch_011_Soli_Síran měďnatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google