Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_002_Kyselina sírová Ch_002_Kyseliny_Kyselina sírová Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_002_Kyselina sírová Ch_002_Kyseliny_Kyselina sírová Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Ch_002_Kyselina sírová Ch_002_Kyseliny_Kyselina sírová Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o kyslíkatých kyselinách.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití kyseliny sírové.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, J., DOULÍK P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.

3 BEZKYSLÍKATÉ ANORGANICK É KYSELINY KYSELINA SÍROVÁ H 2 SO 4 1

4 KYSELINA SÍROVÁ 1.JE VELMI SILNÁ DVOJSYTNÁ KYSELINA. 2.JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÝCH CHEMIKÁLIÍ. 3.ALCHYMISTY BYLA NAZÝVÁNA VITRIOL. 4.VYSKYTUJE SE I V ŽALUDCÍCH ŽRALOKŮ 1.JE VELMI SILNÁ DVOJSYTNÁ KYSELINA. 2.JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÝCH CHEMIKÁLIÍ. 3.ALCHYMISTY BYLA NAZÝVÁNA VITRIOL. 4.VYSKYTUJE SE I V ŽALUDCÍCH ŽRALOKŮ 2

5 KYSELINA SÍROVÁ 1.JE V KONCENTROVANÉM STAVU HUSTÁ OLEJOVITÁ KAPALINA, NEOMEZENĚ MÍSITELNÁ S VODOU. 2.PŘI ŘEDĚNÍ SE UVOLŇUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ TEPLA. 3.KONCENTROVANÁ MÁ SILNÉ DEHYDRATAČNÍ A OXIDAČNÍ ÚČINKY. 4.JE HYGROSKOPICKÁ, POHLCUJE VODNÍ PÁRY. 5.JE VELMI NEBEZPEČNOU ŽÍRAVINOU, ZPŮSOBUJE DEHYDRATACI (ZUHELNATĚNÍ) ORGANICKÝCH LÁTEK. 1.JE V KONCENTROVANÉM STAVU HUSTÁ OLEJOVITÁ KAPALINA, NEOMEZENĚ MÍSITELNÁ S VODOU. 2.PŘI ŘEDĚNÍ SE UVOLŇUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ TEPLA. 3.KONCENTROVANÁ MÁ SILNÉ DEHYDRATAČNÍ A OXIDAČNÍ ÚČINKY. 4.JE HYGROSKOPICKÁ, POHLCUJE VODNÍ PÁRY. 5.JE VELMI NEBEZPEČNOU ŽÍRAVINOU, ZPŮSOBUJE DEHYDRATACI (ZUHELNATĚNÍ) ORGANICKÝCH LÁTEK. 3

6 KYSELINA SÍROVÁ 4 1.ZŘEDĚNÁ NEMÁ OXIDAČNÍ SCHOPNOSTI. 2.REAGUJE S NEUŠLECHTILÝMI KOVY ZA VZNIKU VODÍKU A SÍRANŮ. 3.JE VELMI REAKTIVNÍ, REAGUJE TÉMĚŘ SE VŠEMI KOVY KROMĚ ŽELEZA, OLOVA, ZLATA, PLATINY A WOLFRAMU. 4.ROZTOK OXIDU SÍROVÉHO V KYSELINĚ SÍROVÉ SE NAZÝVÁ OLEUM 5.TVOŘÍ DVA TYPY SOLÍ – SÍRANY A HYDROGENSÍRANY. 6.NĚKTERÉ JEJÍ SOLI TVOŘÍ HYDRÁTY. 1.ZŘEDĚNÁ NEMÁ OXIDAČNÍ SCHOPNOSTI. 2.REAGUJE S NEUŠLECHTILÝMI KOVY ZA VZNIKU VODÍKU A SÍRANŮ. 3.JE VELMI REAKTIVNÍ, REAGUJE TÉMĚŘ SE VŠEMI KOVY KROMĚ ŽELEZA, OLOVA, ZLATA, PLATINY A WOLFRAMU. 4.ROZTOK OXIDU SÍROVÉHO V KYSELINĚ SÍROVÉ SE NAZÝVÁ OLEUM 5.TVOŘÍ DVA TYPY SOLÍ – SÍRANY A HYDROGENSÍRANY. 6.NĚKTERÉ JEJÍ SOLI TVOŘÍ HYDRÁTY.

7 KYSELINA SÍROVÁ 1.ŽÍRAVÁ KAPALINA. 2.KONCENTROVANÁ SE DODÁVÁ 96 - 98 %. 1.ŽÍRAVÁ KAPALINA. 2.KONCENTROVANÁ SE DODÁVÁ 96 - 98 %. PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05 ) NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05 ) 5 6 7

8 8 KYSELINA SÍROVÁ 1.VÝROBA PROBÍHÁ TŘÍSTUPŇOVĚ. 2.NEJPRVE SE PŘIPRAVUJE OXID SIŘIČITÝ (SO 2 ) PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM SÍRY: 3.NÁSLEDUJE JE OXIDACE OXIDU SIŘIČITÉHO NA OXID SÍROVÝ ZA POUŽITÍ KATALYZÁTORU OXIDU VANADIČNÉHO. 4.NÁSLEDNOU REAKCÍ OXIDU SÍROVÉHO S VODOU VZNIKÁ KYSELINA SÍROVÁ 1.VÝROBA PROBÍHÁ TŘÍSTUPŇOVĚ. 2.NEJPRVE SE PŘIPRAVUJE OXID SIŘIČITÝ (SO 2 ) PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM SÍRY: 3.NÁSLEDUJE JE OXIDACE OXIDU SIŘIČITÉHO NA OXID SÍROVÝ ZA POUŽITÍ KATALYZÁTORU OXIDU VANADIČNÉHO. 4.NÁSLEDNOU REAKCÍ OXIDU SÍROVÉHO S VODOU VZNIKÁ KYSELINA SÍROVÁ S + O  SO 2 2 SO 2 + O 2  2 SO 3 SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3

9 9 KYSELINA SÍROVÁ POUŽÍVÁ SE: PŘI VÝROBĚ PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV. PŘI VÝROBĚ CHEMIKÁLIÍ A PLASTŮ. PŘI VÝROBĚ VÝBUŠNIN A LÉČIV. PŘI VÝROBĚ SYNTETICKÝCH VLÁKEN. PŘI VÝROBĚ BARVIV. V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU. V TEXTILNÍM PRŮMYSLU. PŘI ÚPRAVĚ RUD A ZPRACOVÁNÍ ROPY. JAKO NÁPLŇ DO OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. PŘI SUŠENÍ A ODVODŇOVÁNÍ LÁTEK. PŘI ÚPRAVĚ pH VODY. POUŽÍVÁ SE: PŘI VÝROBĚ PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV. PŘI VÝROBĚ CHEMIKÁLIÍ A PLASTŮ. PŘI VÝROBĚ VÝBUŠNIN A LÉČIV. PŘI VÝROBĚ SYNTETICKÝCH VLÁKEN. PŘI VÝROBĚ BARVIV. V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU. V TEXTILNÍM PRŮMYSLU. PŘI ÚPRAVĚ RUD A ZPRACOVÁNÍ ROPY. JAKO NÁPLŇ DO OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. PŘI SUŠENÍ A ODVODŇOVÁNÍ LÁTEK. PŘI ÚPRAVĚ pH VODY.

10 KYSELINA SÍROVÁ 10 VÝZMAMNÉ REAKCE: 1. S NEUŠLECHITLÝMI KOVY. 2. S OXIDY KOVŮ. 3. S AMONIAKEM. 4. S FOSFOREČNANEM VÁPENATÝM VÝZMAMNÉ REAKCE: 1. S NEUŠLECHITLÝMI KOVY. 2. S OXIDY KOVŮ. 3. S AMONIAKEM. 4. S FOSFOREČNANEM VÁPENATÝM

11 11 KYSELINA SÍROVÁ 1.ZPŮSOBUJE POLEPTÁNÍ KŮŽE, OČÍ A SLIZNIC. 2.PÁRY PŮSOBÍ LEPTAVĚ NA DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, VYVOLÁVAJÍ DÝCHACÍ POTÍŽE, DÝCHAVIČNOST AŽ PLICNÍ OTOK, KRVÁCENÍ Z NOSU, PÁLENÍ NA PRSOU, KAŠEL A KŘEČ HLASIVEK. 3.MŮŽE DOJÍT KE STRÁTĚ VĚDOMÍ AŽ SMRTI. 4.DRÁŽDÍ OČI, MŮŽE DOJÁT K ÚPLNÉ DEVASTACI OČÍ A OČNÍCH VÍČEK. 5.POSTIŽENÉ MÍSTO NEJPRVĚ ZBĚLÁ, POTÉ ZHNĚDNE NEBO ZČERNÁ. 6.MOHOU SE TVOŘIT HLUBOKÉ VŘEDY, KTERÉ ZANECHÁVAJÍ JIZVY. 7.PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K POLEPTÁNÍ ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ. 1.ZPŮSOBUJE POLEPTÁNÍ KŮŽE, OČÍ A SLIZNIC. 2.PÁRY PŮSOBÍ LEPTAVĚ NA DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, VYVOLÁVAJÍ DÝCHACÍ POTÍŽE, DÝCHAVIČNOST AŽ PLICNÍ OTOK, KRVÁCENÍ Z NOSU, PÁLENÍ NA PRSOU, KAŠEL A KŘEČ HLASIVEK. 3.MŮŽE DOJÍT KE STRÁTĚ VĚDOMÍ AŽ SMRTI. 4.DRÁŽDÍ OČI, MŮŽE DOJÁT K ÚPLNÉ DEVASTACI OČÍ A OČNÍCH VÍČEK. 5.POSTIŽENÉ MÍSTO NEJPRVĚ ZBĚLÁ, POTÉ ZHNĚDNE NEBO ZČERNÁ. 6.MOHOU SE TVOŘIT HLUBOKÉ VŘEDY, KTERÉ ZANECHÁVAJÍ JIZVY. 7.PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K POLEPTÁNÍ ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ.

12 KYSELINA SÍROVÁ JE: 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. BEZKYSLÍKATÁ KYSELINA 3. HALOGENOVÁ KYSELINA 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. BEZKYSLÍKATÁ KYSELINA 3. HALOGENOVÁ KYSELINA

13 KYSELINA SÍROVÁ SE DŘÍVE NAZÝVALA: KYSELINA SÍROVÁ SE DŘÍVE NAZÝVALA: 1. SIŘIČITÁ 2. SIRNÁ 3. VITRIOL 1. SIŘIČITÁ 2. SIRNÁ 3. VITRIOL

14 KYSELINA SÍROVÁ JE: 1. SLABÁ KYSELINA 2. SILNÁ KYSELINA 3. PROSTŘEDNÍ KYSELINA 1. SLABÁ KYSELINA 2. SILNÁ KYSELINA 3. PROSTŘEDNÍ KYSELINA

15 KYSELINA SÍROVÁ NEREAGUJE: KYSELINA SÍROVÁ NEREAGUJE: 1.S NEKOVY 2. SE VŠEMI KOVY 3. SE ZLATEM 1.S NEKOVY 2. SE VŠEMI KOVY 3. SE ZLATEM

16 Použité zdroje: 1.Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.File:Sulfuric-acid-Givan-et-al-1999-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 18.6.2008 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric-acid-Givan-et-al-1999-3D-vdW.png 3.Soubor:Kyselina sírová.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 24.6.2007 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1.PNG 4.File:Sulfuric acid burning tissue paper.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 27.1.2008 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric_acid_burning_tissue_paper.jpg?uselang=cs 5.File:Sulphuric acid 96 percent extra pure.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 12.6.2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulphuric_acid_96_percent_extra_pure.jpg? 6.Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 22.2.2008 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_C.svg 7.Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 8.7.2010 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS- pictogram-acid.svg

17 Použité zdroje: 8.Soubor:Oleum fuming.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 5.6.2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oleum_fuming.jpg 9. File:Oleum 100ml.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 5.6.2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleum_100ml.jpg?uselang=cs 10. File:Schwefelsäure 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 26.11.2009 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwefels%C3%A4ure_01.jpg?uselang=cs 11. File:Acidic drain cleaner containing sulfuric acid (sulphuric acid).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 11.12.2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acidic_drain_cleaner_containing_sulfuric_acid_(sulphuric_acid).jpg?uselang=cs 12. ČRTNÁCTOVÁ Hana, František ZEMÁNEK, Miroslava SVOBODOVÁ a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c1998, 144 s. ISBN 80-723-5011-0. 13.http://generator.citace.com/ 14.http://cs.wikipedia.org/wiki/kyselina_chlorovod%C3%Adkov%C3%A1


Stáhnout ppt "Ch_002_Kyselina sírová Ch_002_Kyseliny_Kyselina sírová Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google