Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_002_Kyselina sírová Ch_002_Kyseliny_Kyselina sírová Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o kyslíkatých kyselinách. Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití kyseliny sírové. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, J., DOULÍK P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání. Plzeň: Fraus, ISBN

3 BEZKYSLÍKATÉ ANORGANICKÉ KYSELINY
KYSELINA SÍROVÁ H2SO4 1

4 KYSELINA SÍROVÁ JE VELMI SILNÁ DVOJSYTNÁ KYSELINA.
JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÝCH CHEMIKÁLIÍ. ALCHYMISTY BYLA NAZÝVÁNA VITRIOL. VYSKYTUJE SE I V ŽALUDCÍCH ŽRALOKŮ 2

5 KYSELINA SÍROVÁ JE V KONCENTROVANÉM STAVU HUSTÁ OLEJOVITÁ KAPALINA, NEOMEZENĚ MÍSITELNÁ S VODOU. PŘI ŘEDĚNÍ SE UVOLŇUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ TEPLA. KONCENTROVANÁ MÁ SILNÉ DEHYDRATAČNÍ A OXIDAČNÍ ÚČINKY. JE HYGROSKOPICKÁ, POHLCUJE VODNÍ PÁRY. JE VELMI NEBEZPEČNOU ŽÍRAVINOU, ZPŮSOBUJE DEHYDRATACI (ZUHELNATĚNÍ) ORGANICKÝCH LÁTEK. 3

6 KYSELINA SÍROVÁ ZŘEDĚNÁ NEMÁ OXIDAČNÍ SCHOPNOSTI.
REAGUJE S NEUŠLECHTILÝMI KOVY ZA VZNIKU VODÍKU A SÍRANŮ. JE VELMI REAKTIVNÍ, REAGUJE TÉMĚŘ SE VŠEMI KOVY KROMĚ ŽELEZA, OLOVA, ZLATA, PLATINY A WOLFRAMU. ROZTOK OXIDU SÍROVÉHO V KYSELINĚ SÍROVÉ SE NAZÝVÁ OLEUM TVOŘÍ DVA TYPY SOLÍ – SÍRANY A HYDROGENSÍRANY. NĚKTERÉ JEJÍ SOLI TVOŘÍ HYDRÁTY. 4

7 NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
KYSELINA SÍROVÁ ŽÍRAVÁ KAPALINA. KONCENTROVANÁ SE DODÁVÁ %. PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) 6 7 5

8 KYSELINA SÍROVÁ S + O  SO2 2 SO2 + O2  2 SO3 SO2 + H2O  H2SO3
VÝROBA PROBÍHÁ TŘÍSTUPŇOVĚ. NEJPRVE SE PŘIPRAVUJE OXID SIŘIČITÝ (SO2) PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM SÍRY: NÁSLEDUJE JE OXIDACE OXIDU SIŘIČITÉHO NA OXID SÍROVÝ ZA POUŽITÍ KATALYZÁTORU OXIDU VANADIČNÉHO. 4.NÁSLEDNOU REAKCÍ OXIDU SÍROVÉHO S VODOU VZNIKÁ KYSELINA SÍROVÁ S + O  SO2 2 SO2 + O2  2 SO3 SO2 + H2O  H2SO3 8

9 KYSELINA SÍROVÁ POUŽÍVÁ SE: PŘI VÝROBĚ PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV.
PŘI VÝROBĚ CHEMIKÁLIÍ A PLASTŮ. PŘI VÝROBĚ VÝBUŠNIN A LÉČIV. PŘI VÝROBĚ SYNTETICKÝCH VLÁKEN. PŘI VÝROBĚ BARVIV. V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU. V TEXTILNÍM PRŮMYSLU. PŘI ÚPRAVĚ RUD A ZPRACOVÁNÍ ROPY. JAKO NÁPLŇ DO OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. PŘI SUŠENÍ A ODVODŇOVÁNÍ LÁTEK. PŘI ÚPRAVĚ pH VODY. 9

10 KYSELINA SÍROVÁ VÝZMAMNÉ REAKCE: S NEUŠLECHITLÝMI KOVY. S OXIDY KOVŮ.
S AMONIAKEM. S FOSFOREČNANEM VÁPENATÝM 10

11 KYSELINA SÍROVÁ ZPŮSOBUJE POLEPTÁNÍ KŮŽE, OČÍ A SLIZNIC.
PÁRY PŮSOBÍ LEPTAVĚ NA DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, VYVOLÁVAJÍ DÝCHACÍ POTÍŽE, DÝCHAVIČNOST AŽ PLICNÍ OTOK, KRVÁCENÍ Z NOSU, PÁLENÍ NA PRSOU, KAŠEL A KŘEČ HLASIVEK. MŮŽE DOJÍT KE STRÁTĚ VĚDOMÍ AŽ SMRTI. DRÁŽDÍ OČI, MŮŽE DOJÁT K ÚPLNÉ DEVASTACI OČÍ A OČNÍCH VÍČEK. POSTIŽENÉ MÍSTO NEJPRVĚ ZBĚLÁ, POTÉ ZHNĚDNE NEBO ZČERNÁ. MOHOU SE TVOŘIT HLUBOKÉ VŘEDY, KTERÉ ZANECHÁVAJÍ JIZVY. PŘI POŽITÍ DOCHÁZÍ K POLEPTÁNÍ ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ. 11

12 KYSELINA SÍROVÁ JE: KYSLÍKATÁ KYSELINA BEZKYSLÍKATÁ KYSELINA HALOGENOVÁ KYSELINA

13 SÍROVÁ SE DŘÍVE NAZÝVALA:
KYSELINA SÍROVÁ SE DŘÍVE NAZÝVALA: SIŘIČITÁ SIRNÁ VITRIOL

14 KYSELINA SÍROVÁ JE: SLABÁ KYSELINA SILNÁ KYSELINA PROSTŘEDNÍ KYSELINA

15 KYSELINA SÍROVÁ NEREAGUJE: S NEKOVY SE VŠEMI KOVY SE ZLATEM

16 Použité zdroje: 1. Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: 2. File:Sulfuric-acid-Givan-et-al D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 3. Soubor:Kyselina sírová.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 4. File:Sulfuric acid burning tissue paper.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 5. File:Sulphuric acid 96 percent extra pure.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 6. Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 7. Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:

17 Použité zdroje: 8. Soubor:Oleum fuming.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 9. File:Oleum 100ml.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 10. File:Schwefelsäure 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 11. File:Acidic drain cleaner containing sulfuric acid (sulphuric acid).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: 12. ČRTNÁCTOVÁ Hana, František ZEMÁNEK, Miroslava SVOBODOVÁ a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c1998, 144 s. ISBN 13. 14.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google