Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes"— Transkript prezentace:

1 MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes
Vliv člověka na atmosféru Ochrana klimatu Tereza Kohoutková GÚ PřF MU 2008

2 KLIMATICKÝ SYSTÉM NAŠÍ PLANETY

3 CO JE „KLIMATICKÁ ZMĚNA“?
Klimatická změna = posun klimatu v čase způsobený: přírodními vlivy: sluneční činnost sopečná činnost změny vnitřního systému geologické změny člověkem: skleníkové plyny aerosoly stratosférický ozón změny ve využívání krajiny

4 KOLÍSÁNÍ KLIMATU V MINULOSTI
za posledních 20 mil. let se vystřídalo kolem 50 ledových dob (poslední vrcholila před 20 tis. lety)  poté výrazné oteplení klimatu středověké klimatické optimum ( stol.) „malá doba ledová“ ( stol.)

5 SOUČASNÝ VÝVOJ KLIMATU
Nárůst globální teploty od r scénáře budoucího vývoje do r (IPCC)

6

7 SKLENÍKOVÝ EFEKT člověk zesiluje přirozený skleníkový efekt atmosféry

8 OZÓN V ATMOSFÉŘE „dobrý ozón“ – vrstva ozónu ve stratosféře, odráží část škodlivého UV záření „zlý ozón“ – v přízemní vrstvě atmosféry, produkt spalování fosilních paliv (automobilový provoz) – zdroj znečištění trend: ubývání stratosférického ozónu, přibývání přízemního ozónu

9 ZTENČOVÁNÍ OZÓNOVÉ VRSTVY
vrstva stratosférického ozónu narušena lidskou činností: NOx – do atmosféry se dostávají z motorů letadel CFC – chlorofluorouhlovodíky (freony) zdroj: spreje, chladicí zařízení (nyní zakázána jejich výroba a používání) - v troposféře nereagují s jinými látkami - ve stratosféře z nich UV záření uvolňuje atomy chlóru  ty reagují s ozónem a rozrušují jeho molekuly

10 Vývoj ozónové díry nad Antarktidou v letech 1980-2001

11 DŮSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMĚN

12 Teplotní anomálie v roce 2007 (oproti období 1951-1980)
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ v různých částech světa se projevuje různě (nejen zvýšení, ale i snížení průměrné teploty) Teplotní anomálie v roce 2007 (oproti období )

13 DŮSLEDKY GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ
Jak může globální oteplování planety ovlivnit: ledovce oceány zemědělství zdraví lidí turismus

14 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE KLIMATU

15 OCHRANA KLIMATU Mezivládní panel pro klimatickou změnu (Intergovernmental Pannel on Climate Change – IPCC) 2007: Nobelova cena míru za výzkum člověkem podmíněné klimatické změny klimatické zprávy IPCC slouží jako východisko mezinárodních dohod a úmluv o ochraně klimatu

16 KJÓTSKÝ PROTOKOL mezinárodní úmluva o snižování emisí přijatá v Kjótu vstoupila v platnost redukce emisí: CO2, CH4, N2O, hydrogenované fluorovodíky (HFCs), polyfluorovodíky (PFCs), SF6 závazek ČR (a EU): snížení emisí o 8% do roku 2012 (oproti stavu z roku 1990) protokol zatím přijat 177 státy USA protokol dosud nepřijaly Austrálie – ratifikace na Bali

17 RATIFIKACE KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

18 ROČNÍ EMISE CO2

19 ZDROJE Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) www.chmi.cz
Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) Světová zdravotnická organizace (WHO) NASA – The Ozone Resource Page


Stáhnout ppt "MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes"

Podobné prezentace


Reklamy Google