Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes Vliv člověka na atmosféru Ochrana klimatu Tereza Kohoutková GÚ PřF MU 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes Vliv člověka na atmosféru Ochrana klimatu Tereza Kohoutková GÚ PřF MU 2008."— Transkript prezentace:

1 MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes Vliv člověka na atmosféru Ochrana klimatu Tereza Kohoutková GÚ PřF MU 2008

2 KLIMATICKÝ SYSTÉM NAŠÍ PLANETY

3 CO JE „KLIMATICKÁ ZMĚNA“?  přírodními vlivy: sluneční činnost sopečná činnost změny vnitřního systému geologické změny  člověkem: skleníkové plyny aerosoly stratosférický ozón změny ve využívání krajiny Klimatická změna = posun klimatu v čase způsobený:

4 KOLÍSÁNÍ KLIMATU V MINULOSTI  za posledních 20 mil. let se vystřídalo kolem 50 ledových dob (poslední vrcholila před 20 tis. lety)  poté výrazné oteplení klimatu  středověké klimatické optimum (9.-14. stol.)  „malá doba ledová“ (15.-18. stol.)

5 SOUČASNÝ VÝVOJ KLIMATU Nárůst globální teploty od r. 1860 + scénáře budoucího vývoje do r. 2100 (IPCC)

6

7 SKLENÍKOVÝ EFEKT  člověk zesiluje přirozený skleníkový efekt atmosféry

8 OZÓN V ATMOSFÉŘE  „dobrý ozón“ – vrstva ozónu ve stratosféře, odráží část škodlivého UV záření  „zlý ozón“ – v přízemní vrstvě atmosféry, produkt spalování fosilních paliv (automobilový provoz) – zdroj znečištění  trend: ubývání stratosférického ozónu, přibývání přízemního ozónu

9 ZTENČOVÁNÍ OZÓNOVÉ VRSTVY  vrstva stratosférického ozónu narušena lidskou činností: NO x – do atmosféry se dostávají z motorů letadel CFC – chlorofluorouhlovodíky (freony) zdroj: spreje, chladicí zařízení (nyní zakázána jejich výroba a používání) - v troposféře nereagují s jinými látkami - ve stratosféře z nich UV záření uvolňuje atomy chlóru  ty reagují s ozónem a rozrušují jeho molekuly

10 Vývoj ozónové díry nad Antarktidou v letech 1980-2001

11 DŮSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMĚN

12 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ  v různých částech světa se projevuje různě (nejen zvýšení, ale i snížení průměrné teploty) Teplotní anomálie v roce 2007 (oproti období 1951-1980)

13 DŮSLEDKY GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ  Jak může globální oteplování planety ovlivnit: ledovceoceányzemědělství zdraví lidí turismus

14 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE KLIMATU

15 OCHRANA KLIMATU  Mezivládní panel pro klimatickou změnu (Intergovernmental Pannel on Climate Change – IPCC) 2007: Nobelova cena míru za výzkum člověkem podmíněné klimatické změny  klimatické zprávy IPCC slouží jako východisko mezinárodních dohod a úmluv o ochraně klimatu

16 KJÓTSKÝ PROTOKOL  mezinárodní úmluva o snižování emisí přijatá 11.12. 1997 v Kjótu  vstoupila v platnost 16.1. 2005  redukce emisí: CO 2, CH 4, N 2 O, hydrogenované fluorovodíky (HFCs), polyfluorovodíky (PFCs), SF 6  závazek ČR (a EU): snížení emisí o 8% do roku 2012 (oproti stavu z roku 1990)  protokol zatím přijat 177 státy  USA protokol dosud nepřijaly  Austrálie – ratifikace 3.12. 2007 na Bali

17 RATIFIKACE KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

18 ROČNÍ EMISE CO 2

19 ZDROJE  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) www.chmi.cz  Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) http://www.ipcc.ch/index.htm  Světová zdravotnická organizace (WHO) http://www.who.int/globalchange/climate  NASA – The Ozone Resource Page http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/ozone_ resource_page.html http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/ozone_ resource_page.html


Stáhnout ppt "MĚNÍCÍ SE KLIMA Vývoj klimatu v minulosti a dnes Vliv člověka na atmosféru Ochrana klimatu Tereza Kohoutková GÚ PřF MU 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google