Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA, 15.2.20111 Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy Mgr. Ing. Radim Bláha, ředitel Odboru 31 daní z příjmů Ing.Michal Roháček,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA, 15.2.20111 Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy Mgr. Ing. Radim Bláha, ředitel Odboru 31 daní z příjmů Ing.Michal Roháček,"— Transkript prezentace:

1 IFA, Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy Mgr. Ing. Radim Bláha, ředitel Odboru 31 daní z příjmů Ing.Michal Roháček, vedoucí Oddělení 313 mezinárodní spolupráce – přímé daně Generální finanční ředitelství

2 IFA, Metodické pokyny –Finanční zpravodaj 6/2010 –D-332 – obecný nahrazuje D-258 –D-333 – závazné posouzení nahrazuje D-292 –D-334 – dokumentace nahrazuje D-293 –Připraven pokyn k následným úpravám zisků (MAP, AC)

3 IFA, Novela Směrnice OECD (7/2010) -Finanční zpravodaj 7/2010 -Revize kapitol I-III I.Princip tržního dostupu II.Metody III.Srovnávací analýza -Nová kapitola IX -Restrukturalizace podniků

4 IFA, Dokumentace Přímo dokumentační povinnost v zákoně není uvedena, ale: § 23/7 ZDP § 92/3 DŘ (§ 31/9 ZSDP)  Správce daně může dokumentaci požadovat v kterémkoliv okamžiku daňového řízení Obsah viz pokyn D-334, vychází z doporučení EU Do zákona? Jakým způsobem?

5 IFA, Organizační zajištění TP v rámci ČDS Správa daní musí být zabezpečena v souladu s platnými zákony Za správu daní je zodpovědný místně příslušný FÚ Zvláštní týmy pracovníků (OSK na vybraných FÚ) –kontrola v oblasti TP –odborné posouzení u závazných posouzení Od 2012 zřízení SFÚ –viz novela zákona o územních finančních orgánech platná od –PO s obratem nad 2 mld., banky, pojišťovny, případně vybrané subjekty (na základě rozhodnutí GFŘ) –Komplexní správa daní

6 IFA, Závazné posouzení V roce 2010 přijato 18 žádostí (8 v prosinci) Z toho: –12 v řešení + 2 v úvodní fázi ověřování náležitostí –3 kladná rozhodnutí –1 zamítnutí 1 žádost o bilaterální APA

7 IFA, Kontrola RokPočet kontrolDoměřená daň (mil.Kč) Snížení daňové ztráty (mil.Kč) Data za 2010 dosud nejsou k dispozici Efektem je nejen doměřená daň, ale také změna chování daňových subjektů Prohloubení rizikové analýzy

8 IFA, Služby ve skupině Intra-group services –Obecně zakotveny ve Směrnici OECD –Všechny náklady na služby jsou alokovatelné podniku ve skupině, ovšem ne všechny jsou daňově uznatelné –Není možné vytvořit vyčerpávající seznam všech realizovatelných služeb –Důraz na routine services

9 IFA, Služby ve skupině Intra-group services Pravidla hodnocení služby - služba je uskutečněna -související náklady jsou zahrnuty -nesouvisející náklady jsou vyloučeny -přirážka (marže) je v souladu s principem tržního odstupu

10 IFA, Služby ve skupině Intra-group services –Důkazní břemeno na straně MNE –Vedení dokumentace –Pravidla pro sdílení nákladů –Pravidla pro alokaci (alokační klíč) –Metody pro stanovení tržní marže rozbor OECD Směrnice, CUP metoda

11 IFA, Nalezení srovnatelných podmínek přístup správce daně Daňový řád –Místní šetření (§ 80 DŘ) –Vyhledávací činnost (§ 78 DŘ) –Součinnost třetích osob (§ 57 DŘ) Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění –Mezinárodní výměna informací (čl. 26)

12 IFA, Spolupráce/komunikace daňová správa-business sektor úroveň OECD – pracovní skupina WP 6 příležitostná komunikace úroveň EU – Joint Transfer Pricing Forum pravidelná jednání úroveň daňové správy – Miniforum TP pravidelná jednání - Koordinační výbor GFŘ /KDP - semináře

13 IFA, Spolupráce/komunikace daňová správa-business sektor Mezinárodní spolupráce – Přímé daně – Převodní ceny Topics – Tax – Transfer Pricing n/company_tax/transfer_pricing

14 IFA, Dotazy?


Stáhnout ppt "IFA, 15.2.20111 Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy Mgr. Ing. Radim Bláha, ředitel Odboru 31 daní z příjmů Ing.Michal Roháček,"

Podobné prezentace


Reklamy Google