Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy"— Transkript prezentace:

1 Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy
Mgr. Ing. Radim Bláha, ředitel Odboru 31 daní z příjmů Ing.Michal Roháček, vedoucí Oddělení 313 mezinárodní spolupráce – přímé daně Generální finanční ředitelství IFA,

2 Metodické pokyny Finanční zpravodaj 6/2010 D-332 – obecný
nahrazuje D-258 D-333 – závazné posouzení nahrazuje D-292 D-334 – dokumentace nahrazuje D-293 Připraven pokyn k následným úpravám zisků (MAP, AC) IFA,

3 Novela Směrnice OECD (7/2010)
Finanční zpravodaj 7/2010 Revize kapitol I-III Princip tržního dostupu Metody Srovnávací analýza Nová kapitola IX Restrukturalizace podniků IFA,

4 Dokumentace Přímo dokumentační povinnost v zákoně není uvedena, ale:
§ 23/7 ZDP § 92/3 DŘ (§ 31/9 ZSDP) Správce daně může dokumentaci požadovat v kterémkoliv okamžiku daňového řízení Obsah viz pokyn D-334, vychází z doporučení EU Do zákona? Jakým způsobem? IFA,

5 Organizační zajištění TP v rámci ČDS
Správa daní musí být zabezpečena v souladu s platnými zákony Za správu daní je zodpovědný místně příslušný FÚ Zvláštní týmy pracovníků (OSK na vybraných FÚ) kontrola v oblasti TP odborné posouzení u závazných posouzení Od 2012 zřízení SFÚ viz novela zákona o územních finančních orgánech platná od PO s obratem nad 2 mld., banky, pojišťovny, případně vybrané subjekty (na základě rozhodnutí GFŘ) Komplexní správa daní IFA,

6 Závazné posouzení V roce 2010 přijato 18 žádostí (8 v prosinci)
Z toho: 12 v řešení + 2 v úvodní fázi ověřování náležitostí 3 kladná rozhodnutí 1 zamítnutí 1 žádost o bilaterální APA IFA,

7 Snížení daňové ztráty (mil.Kč)
Kontrola Rok Počet kontrol Doměřená daň (mil.Kč) Snížení daňové ztráty (mil.Kč) 2006 115 75 120 2007 116 100 230 2008 122 50 2009 138 800 Data za 2010 dosud nejsou k dispozici Efektem je nejen doměřená daň, ale také změna chování daňových subjektů Prohloubení rizikové analýzy IFA,

8 Služby ve skupině Intra-group services
Obecně zakotveny ve Směrnici OECD Všechny náklady na služby jsou alokovatelné podniku ve skupině, ovšem ne všechny jsou daňově uznatelné Není možné vytvořit vyčerpávající seznam všech realizovatelných služeb Důraz na routine services IFA,

9 Služby ve skupině Intra-group services
Pravidla hodnocení služby - služba je uskutečněna související náklady jsou zahrnuty nesouvisející náklady jsou vyloučeny přirážka (marže) je v souladu s principem tržního odstupu IFA,

10 Služby ve skupině Intra-group services
Důkazní břemeno na straně MNE Vedení dokumentace Pravidla pro sdílení nákladů Pravidla pro alokaci (alokační klíč) Metody pro stanovení tržní marže rozbor OECD Směrnice, CUP metoda IFA,

11 Nalezení srovnatelných podmínek přístup správce daně
Daňový řád Místní šetření (§ 80 DŘ) Vyhledávací činnost (§ 78 DŘ) Součinnost třetích osob (§ 57 DŘ) Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní výměna informací (čl. 26) IFA,

12 Spolupráce/komunikace daňová správa-business sektor
úroveň OECD – pracovní skupina WP 6 příležitostná komunikace úroveň EU – Joint Transfer Pricing Forum pravidelná jednání úroveň daňové správy – Miniforum TP - Koordinační výbor GFŘ /KDP - semináře IFA,

13 Spolupráce/komunikace daňová správa-business sektor
Mezinárodní spolupráce – Přímé daně – Převodní ceny Topics – Tax – Transfer Pricing IFA,

14 Dotazy? IFA,


Stáhnout ppt "Transfer Pricing Aktuální informace z pohledu České daňové správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google