Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arbitrážní konvence (AC) Pohled daňové správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arbitrážní konvence (AC) Pohled daňové správy"— Transkript prezentace:

1 Arbitrážní konvence (AC) Pohled daňové správy
Ing.Michal Roháček, vedoucí Oddělení 313 mezinárodní spolupráce – přímé daně Generální finanční ředitelství IFA,

2 Platnost AC publikována ve Sbírce mez. smluv č. 46 ze dne pod č. 93/2006. Dokument 90/436/EHS ze dne Úmluva o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska (1995) Prolongační protokol (1999) ÚMLUVA o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (2004) Akt o přistoupení Bulharska a Rumunska k EU, Rozhodnutí Rady o přistoupení BL a RO k AC (2008) IFA,

3 Aplikace AC AC = mezinárodní smlouva Výklad k AC
Nadřazena zákonu (viz např. § 4 DŘ, § 37 ZDP) Na roveň SZDZ (subjekt uvádí, zda žádá o MAP podle SZDZ či podle AC) Výklad k AC Revidovaný kodex chování pro účinné provádění AC (Code of Conduct) Úřední věstník EU 2009/C 322/01 Revize na základě vyhodnocení fungování AC (EU JTPF) IFA,

4 Použití AC Článek 1 Článek 4 Dvojí zdanění – za podmínek podle čl. 4
Odst. 1 Sdružené podniky Podmínky odpovídající čl. 9, odst. 1 Modelové smlouvy OECD Odst. 2 Stálé provozovny „… budou této SP přičteny zisky, jejichž dosažení by bylo možné očekávat, kdyby byla odlišným a odděleným podnikem vykonávajícím stejnou nebo obdobnou činnost za stejných nebo obdobných podmínek …“ IFA,

5 Předložení případu Článek 6, odst. 1
„Domnívá-li se podnik …“ „Věc musí být předložena do tří let od prvního oznámení o opatření, která má nebo bude mít za následek vznik dvojího zdanění …“ První oznámení: datum prvního daňového výměru nebo obdobného oznámení (viz CoC bod 4) Doporučení pro ČS používat i pro aplikaci lhůt dle čl. 25 odst. 1 Modelové smlouvy OECD Lze předložit i po lhůtě podle § 148 DŘ IFA,

6 Dosažení vzájemné dohody
Čl. 6 odst. 2 „má-li příslušný orgán za to, že stížnost je předložená a nemůže-li sám dospět k uspokojivému řešení, pokusí se věc vyřešit vzájemnou dohodou …“ Prvotně hodnocen případ jednostranně bez součinnosti s druhým státem, při souhlasu nenastává dohadovací řízení „Jakákoliv dosažená vzájemná dohoda se provede bez ohledu na lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy …“ § 148 DŘ (aplikace 10leté lhůty – § 148/5 DŘ?) IFA,

7 Poradní komise (1) Pokud příslušné orgány nedosáhnou dohody do 2 let, ustaví poradní komisi (článek 7) Tento postup se nepoužije, pokud vnitrostátní právo nedovoluje se odchýlit od rozhodnutí soudních orgánů (čl. 7 odst. 3) – viz jednostranné prohlášení k čl. 7 (BE, CZ, LV, PL, PT, SK, SI, IT, LT, MT) IFA,

8 Poradní komise (2) Čl. 9 - Složení komise, seznam nezávislých osob, mlčenlivost Ustavení komise a fungování komise viz také CoC Čl Komise zaujme stanovisko do 6 měsíců Čl. 12 – příslušné orgány přijmou vzájemnou dohodou rozhodnutí do 6 měsíců od vydání stanoviska komise Finální dohoda se může lišit od stanoviska komise IFA,

9 Citelná sankce Článek 8 Pojem citelná sankce
„Příslušný orgán … není povinen zahájit řízení vedoucí ke vzájemné dohodě nebo ustavit poradní komisi …, pokud bylo v soudním nebo správním řízení vydáno konečné rozhodnutí, že jeden ze zúčastněných podniků má být za operace, … „Probíhá-li souběžně … soudní nebo správní řízení …, mohou příslušné orgány zastavit řízení podle čl. 6 a 7, dokud není správní řízení ukončeno“ Pojem citelná sankce Viz jednostranná prohlášení Značné odlišnosti (od administrativních postihů k trestným činům) V případě ČR: „… porušení daňových zákonů, za něž může být uložen trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo pokuta.Pro tento účel se porušením daňových zákonů rozumí: Nezaplacení vyměřených daní,…; Krácení daně nebo podobných plateb; Nesplnění oznamovací povinnosti.“ (trestné činy dle Trestního zákona 140/1961 Sb., §§147, 148, 148b) IFA,

10 Praxe v ČR Případy TP Všechny se týkají sdružených podniků, žádný SP
7 v řešení dle AC 1 v řešení dle SZDZ 2 ukončeny Všechny se týkají sdružených podniků, žádný SP Případy většinou předloženy zahraniční daňové správě Případy předkládány jako výsledek kontroly, v jednom případě upravil podnik převodní ceny sám Zatím vše řešeno v rámci 1. fáze (tj. v rámci 2leté lhůty bez ustavení poradní komise) IFA,

11 Zkušenosti, doporučení
Počítání začátku dvouleté lhůty (viz CoC, bod 5) Musí být splněny podmínky – většinou dostaneme informaci o zahájení řízení v zahraničí s tím, že zahraniční daňová správa ještě nemá kompletní informace či sama hodnotí žádost Kontakt s českým podnikem, pokud je řízení zahájeno v zahraničí (?) Předložení případu poplatníkem formou dodatečného daňového přiznání s přílohou (zdůvodnění) uvést, zda jde o řízení podle AC nebo podle SZDZ (výhodnější pro poplatníka je AC – pevné lhůty pro dosažení dohody) Doložit všechny relevantní dokumenty (vč. případných výsledků kontroly v zahraničí) IFA,

12 Dotazy? IFA,


Stáhnout ppt "Arbitrážní konvence (AC) Pohled daňové správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google