Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automobilový průmysl- trendy & řešení SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Jaroslav Rummler, PwC Plastika a.s.,Kroměříž, 21. listopadu 2012 www.pwc.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automobilový průmysl- trendy & řešení SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Jaroslav Rummler, PwC Plastika a.s.,Kroměříž, 21. listopadu 2012 www.pwc.com."— Transkript prezentace:

1 Automobilový průmysl- trendy & řešení SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Jaroslav Rummler, PwC Plastika a.s.,Kroměříž, 21. listopadu 2012 www.pwc.com

2 PwC Program Očekávaný vývoj v automobilovém odvětví Výzvy kterým podniky čelí Přístupy k jejich řešení Prostor pro diskuzi

3 PwC Příspěvek k růstu, 2007 - ’18 [v %] Svět: tradiční automobilové trhy, USA & EU, stagnují, zatímco BRIC země pokračují v růstu 2011: Rozvíjející se trhy předhání tradiční Výhled Mexiko Brazílie Čína Rusko Západní Evropa & USA stagnují Asie Jižní Amerika Východní Evropa (včetně Ruska) NAFTA Západní Evropa (EU-27) Globální LV Produkce, 2000 - ’18 [v mil. ks] Zdroj:: PwC Autofacts (z Q3/2012) NAFTA: North American Free Trade Agreement – USA, Kanada, Mexiko

4 PwC Evropa: východní Evropa s průměrným ročním růstem 8,5% překonává západní Evropu s 1,8% Section 11 – Market analysis  Západní Evropa:  Německo (+0.9m)  Velká Británie(+0.5m)  Itálie(+0.3m)  Střední Evropa:  Slovensko(+0.4m)  Česká republika(+0.2m)  Maďarsko(+0.2m)  Východní Evropa:  Rusko – růst produkce o 2m ks v průběhu 2010-2018  Evropa:  pokles podílu na trhu 0,3% ročně Poznámka: Západní Evropa: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie; Střední Evropa: Bulharsko, Česká republika, Finsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko; Východní Evropa: Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán. Zdroj: PwC Autofacts (z Q3/2012) 26,4%26,9%24,4%23,8%23,5%23,3%23,1%22,7%22,4% % globální produkce Objem produkce dle Regionu, ’10 - ’18 [v mil. ks]Komentář CAGR ’10-’18 8,5% 2,5% 1,8% Výhled

5 PwC ČR: prodeje Škoda Auto ve střední Evropě poklesly v říjnu 2012 o 9%, TPCA v 2013 očekává pokles o 19% Škoda Auto růst tržeb v říjnu 2012 [v %] Globálně 10% Česká republika Rusko 3% Střední Evropa 17% Čína -9% 20122013 -19% 178 plán produkce (tis. ks) Zdroj: Automotive weekly news November 16,2012 TPCA

6 PwC Právě při poklesu výkonnosti mají i drobné nedostatky v řízení významný dopad na podnik Oblasti s nejčastějšími problémy Časté nedostatky v řízení 1. Slabá strategie 2. Podnik0vé plánování 3. Řízení cash flow 4. Řízení pracovního kapitálu 5. KPIs 1) a systém odměňování 1) KPI – Key Performance Indicators

7 PwC Řešení tkví v nastavení strategie podniku a jejím rozvedení do systému plánování Vývoj ceny mědi od ledna 2009 USD / tunu, London metals exchange 7 532 USD / t (Spot 17.8.2012) Nákupní cena Prodejní cena Od nákupu po prodej může dojít k nárůstu nebo poklesu ceny mědi až o 28% Value-at- risk Příklad: současná volatilita komodit vyžaduje systém plánování What-If Nákup VýrobaSklad

8 PwC Vysoký dluh Zdroje vázané v pracovním kapitálu - dodavatelský řetězec Nedostatek zdrojů pro expanzi Řízení nákladů osobní, výrobní, admin Optimální kapacity Řízení pracovního kapitálu Systém odměňování Core business / outsourcing Složitá organizační struktura Nevyužitá aktiva Problém konkurenceschopnosti Obtížné proniknutí na nové trhy Nepružné procesy Netransparentní řízení - plánování Výzvám ale podniky čelí na všech úrovních Provozní situace Finanční situace Strukturální situace Omezení růstu firmyProblém ziskovostiProblém financování

9 PwC Odložení splátek/změna splátkových kalendářů Refinancování dluhu Revize platebních podmínek s dodavateli a bankami Navýšení základního kapitálu Zajištění externího financování (základní kapitál, úvěry) Příprava podkladů pro potenciální investory / financující instituce (tzv. Fact book) Snížení/řízení osobních nákladů Snížení/řízení materiálových a režijních nákladů Redukce nadbytečné kapacity Optimalizace pracovního kapitálu Uvolnění vázaného kapitálu Zlepšení likvidity Implementace systémů klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) Outsourcování non-core činností Zjednodušení struktury skupiny ( např. fúze, prodej dceřiných společností) Prodej vedlejších aktiv Revize lokalizace výroby a klíčových aktivit Změna produktového portfolia Podpora navýšení prodejů – domácí i zahraniční expanze Změna procesů – systém plánování Řešení jsou různá, jejich implementace však vyžaduje čas a úsilí Provozní změny Finanční restrukturalizaceStrukturální změny „Zeštíhlení“ firmyZvýšení ziskovostiKapitálová stabilizace

10 PwC Základem pro všechna opatření je znalost budoucího vývoje a dostatek hotovosti po dobu implementace opatření Zdroj: CEO Survey Czech Republic Průzkum mezi generálními řediteli: Odpovědi na otázku– Jak hodláte financovat očekávaný růst Vaší společnosti? [%] Private Equity či rizikový kapitál Bankovní úvěry Firemní Cash Flow Veřejné zdroje Odprodej stávajicích aktiv Kapitálový trh Nízké růstové příležitosti Půjčky od jiných věřitelů Hotovost vázaná v pracovním kapitálu Dopady na ziskovost Nedostatečné podnikové plánování Nevhodná kapitálová struktura Ne/dostatečná prosperita podniku

11 PwC K zajištění udržitelnosti veškerých změn je stěžejní zaměřit se na pět základních faktorů úspěchu Nastavit transparetní KPI a implementační proces Aktivně zahrnout top manažery do procesu – organizace pravidelných setkání Motivovat zaměstance, aby se aktivně zapojili do projektu Srovnání s konkurencí a historickým vývojem samotné firmy (průřezové analýzy a analýzy časových řad) Vytvořit činný tým a vyškolit zainteresované osoby 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ FAKTORY ÚSPĚCHU

12 Závěr Jaroslav Rummler Manažer j aroslav.rummler@cz.pwc.com + 420 251 152 213 +420 724 706 902 PwC Česká republika, Kateřinská 40, Praha 2, www.pwc.cz Stručné závěry prezentace 1.Automobilové odvětví v EU čelí negativnímu vývoji 2.Firmy vyčerpaly rezervy a přístup k cizímu kapitálu se zhoršuje 3.Tradiční vzorce řešení v silné konkurenci nestačí 4.Zaměřte se na strategické plánování budoucího rozvoje 5.Připravte reálné plány 6.Sestavte scénáře možného vývoje 7.Nastavte opatření pro každý scénář 8.Aktivně implementujte změny a monitorujte dopady


Stáhnout ppt "Automobilový průmysl- trendy & řešení SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Jaroslav Rummler, PwC Plastika a.s.,Kroměříž, 21. listopadu 2012 www.pwc.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google