Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystém."— Transkript prezentace:

1 Ekosystém

2 Co je to ekosystém? Ekosystém Fungování Hranice
32 Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Otevřený systém Ekosystém Hmota Energie

3 Složky a procesy ekosystému
32 Složky Anorganické látky Organické látky Živé organismy - Producenti - Konzumenti - Dekompozitoři Procesy Produkce Dekompozice Potravní řetězce Tok energie Koloběhy látek Autoregulační procesy Stabilizační procesy

4 Fotosyntéza Vstup energie do ekosystému
33 Vstup energie do ekosystému Vznik energeticky bohatých sloučenin 6 CO2 + 6 H2O + energie C6H12O6 + 6 O2 Rostliny typu C3 ( kyselina 3-fosfoglycerová) Rostliny typu C4 ( kyselina oxaloctová, jablečná, asparagová) Rostliny typu CAM Fotoautotrofní baktérie Chemoautotrofní baktérie

5 Produktivita a produkce
34 Produkce Primární Sekundární Hrubá Čistá Produkce × úroda Dřevo % Obilniny % Brambory % Cukrovka % Primární produkce souše t.rok-1 - 80 % tropy a subtropy (54 % rozlohy) - asi poloviny lesy Primární produkce oceánů t.rok-1 (71 % rozlohy)

6 Primární konzument (K1) Sekundární konzument (K2)
Potravní řetězce 33 Primární konzument (K1) Sekundární konzument (K2) Producent (P) Řetězce - Predátorské - Parazitické - Dekompoziční Trofická síť Dekompozitor

7 Tok energie ekosystémem
33 Otevřené systémy Termodynamické zákony Energetická bilance ekosystému Q = Iv + Ii – Ie – Ex + Im – T ± H – F – R F – R = 0 ekosystém v rovnováze F > R narůstá biomasa, ekosystém v rozvoji F < R ubývá biomasa, degradace

8 Cesty toku energie P K Dodatková energie 33 Respirace (10-75 %)
Predátoři Parazité Patogeny Dekompozitoři Býložravci Parazité Patogeny Dekompozitoři FAR (2-10 %) P K nevyužito (94-99 %) nevyužito neasimilováno (10-90 %) Dodatková energie

9 Ekologické pyramidy Pyramidy - početnosti - biomasy - energie 34 K2-n
K1 – býložravci P – zelené rostliny

10 Dekompozice organické hmoty
35 Dekompozice organické hmoty Půda Na dně vod Humifikace (humus) Mineralizace Saprofágní konzumenti Mikroorganismy Rychlost dekompozice × produkce

11 Koloběhy látek – biogeochemické cykly
36 Interní – uvnitř ekosystémů Externí – přesahují hranice ekosystémů Globální – v celozemském měřítku Antropogenní vlivy

12 Globální cyklus vody 36

13 Koloběh vody v ekosystému
36

14 Cyklus uhlíku 36 Tok energie Úplná × částečná mineralizace

15 Cyklus dusíku 36 Zdroje - přirozené - antropogenní

16 Cyklus fosforu 36

17 Stabilita ekosystému Rovnováha × stabilita Rezistence × resilience 37
destabilizace stav systému lokální rezistence globální rezistence resilience nestabilita

18 Důležité ekosystémy Les 26 000 km2, 33 % území Složitá struktura
38 Les km2, 33 % území Složitá struktura Primární produkce 6 – 25 t.ha-1 (stromy 3 – 14 t.ha-1) Biomasa 100 – 450 t.ha-1 Biomasa živočichů 102 kg.ha-1

19 Důležité ekosystémy Louka 10 000 km2, 13 % území Většinou druhotné
38 Louka km2, 13 % území Většinou druhotné Primární produkce – 15 t.ha-1 Biomasa 10 – 30 t.ha-1 Biomasa živočichů kg.ha-1

20 Důležité ekosystémy Pole 30 000 km2, 40 % území
38 Pole km2, 40 % území Strukturálně jednoduché, omezená autoregulace Primární produkce 5 – 50 t.ha-1 (podle plodiny) Biomasa odpovídá více méně produkci Dodatková energie

21 Důležité ekosystémy Rybník Strukturálně složitý, vertikální členění
38 Rybník Strukturálně složitý, vertikální členění Prostorově vymezený Primární produkce - teplota, živiny - oligotrofní (desítky kg.ha-1) - eutrofní (až desítky t.ha-1) - dystrofní

22 Rybník – prostorová struktura
Důležité ekosystémy 38 Rybník – prostorová struktura Dílčí společenstva Plankton Nekton Neuston Pleuston Bentos

23 Důležité ekosystémy Řeka Proudění vody Stupně saprobity
38 Řeka Proudění vody Horizontální členění Přísun živin z okolí Stupně saprobity Xenosaprobita Oligosaprobita -mezosaprobita -mezosaprobita polysaprobita

24 Fungování přirozeného a antropogenního ekosystému
39 Antropogenní vstupy, vnější regulace Teplo Teplo Sluneční záření Sluneční záření Přírodní ekosystém (autoregulace) Agroekosystém (potlačená autoregulace) Úroda Přirozený import a export hmoty Přirozený import a export hmoty

25 Vegetační pásma - zonobiomy
41 Vegetační pásma - zonobiomy Bioregion Závislost na makroklimatu - vzdálenost od rovníku - kontinentalita Tundra Tajga Opadavý les Step Polopoušť a poušť Neopadavé porosty

26 Výškové členění – orobiomy – vegetační stupně
41 Výškové členění – orobiomy – vegetační stupně Vliv mezo- a mikroklimatu V rámci zonobiomů Dubový Bukodubový Dubobukový Bukový Jedlobukový Smrkojedlobukový Smrkový Klečový Alpínský Planární (nížinný) Kolinní (pahorkatinný) Suprakolinní (kopcovitý) Submontánní (podhorský) Montánní (horský) Supramontánní (středohorský) Subalpínský (klečový)

27 Azonální společenstva - pedobiomy
42 Azonální společenstva - pedobiomy Specifické půdní podmínky Odchylka od zonálního uspořádání Slaniska Rašeliniště Písčiny Skály


Stáhnout ppt "Ekosystém."

Podobné prezentace


Reklamy Google