Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém."— Transkript prezentace:

1 Ekosystém

2 Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém 32

3 Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky Organické látky Živé organismy - Producenti - Konzumenti - Dekompozitoři Procesy Produkce Dekompozice Potravní řetězce Tok energie Koloběhy látek Autoregulační procesy Stabilizační procesy 32

4 Fotosyntéza Vstup energie do ekosystému Vznik energeticky bohatých sloučenin 6 CO 2 + 6 H 2 O + energie C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Rostliny typu C3 ( kyselina 3-fosfoglycerová) Rostliny typu C4 ( kyselina oxaloctová, jablečná, asparagová) Rostliny typu CAM Fotoautotrofní baktérie Chemoautotrofní baktérie 33

5 Produktivita a produkce Produkce Primární Sekundární Hrubá Čistá Produkce × úroda Dřevo 20-55 % Obilniny 30-40 % Brambory 50-60 % Cukrovka 60-70 % Primární produkce souše 11-12.10 10 t.rok -1 - 80 % tropy a subtropy (54 % rozlohy) - asi poloviny lesy Primární produkce oceánů 5-6.10 10 t.rok -1 (71 % rozlohy) 34

6 Potravní řetězce Producent (P) Primární konzument (K 1 ) Sekundární konzument (K 2 ) Dekompozitor Řetězce - Predátorské - Parazitické - Dekompoziční Trofická síť 33

7 Tok energie ekosystémem Otevřené systémy Termodynamické zákony Energetická bilance ekosystému Q = Iv + Ii – Ie – Ex + Im – T ± H – F – R F – R = 0 ekosystém v rovnováze F > R narůstá biomasa, ekosystém v rozvoji F < R ubývá biomasa, degradace 33

8 Cesty toku energie PK FAR Býložravci Parazité Patogeny Dekompozitoři Respirace (10-75 %) Predátoři Parazité Patogeny Dekompozitoři Respirace (30-99 %) nevyužito (94-99 %) nevyužito neasimilováno (10-90 %) (2-10 %) Dodatková energie 33

9 Ekologické pyramidy Pyramidy - početnosti - biomasy - energie P – zelené rostliny K1 – býložravci K2-n 34

10 Dekompozice organické hmoty Půda Na dně vod Saprofágní konzumenti Mikroorganismy Humifikace (humus) Mineralizace Rychlost dekompozice × produkce 35

11 Koloběhy látek – biogeochemické cykly Interní – uvnitř ekosystémů Externí – přesahují hranice ekosystémů Globální – v celozemském měřítku Antropogenní vlivy 36

12 Globální cyklus vody 36

13 Koloběh vody v ekosystému 36

14 Cyklus uhlíku Tok energie Úplná × částečná mineralizace 36

15 Cyklus dusíku Zdroje - přirozené - antropogenní 36

16 Cyklus fosforu 36

17 Stabilita ekosystému Rovnováha × stabilita Rezistence × resilience resilience globální rezistence lokální rezistence nestabilita rezistenceresiliencedestabilizace stav systému 37

18 Důležité ekosystémy 26 000 km 2, 33 % území Složitá struktura Primární produkce 6 – 25 t.ha -1 (stromy 3 – 14 t.ha -1 ) Biomasa 100 – 450 t.ha -1 Biomasa živočichů 10 2 kg.ha -1 Les 38

19 Důležité ekosystémy 10 000 km 2, 13 % území Většinou druhotné Primární produkce 3 – 15 t.ha -1 Biomasa 10 – 30 t.ha -1 Biomasa živočichů 10 2 kg.ha -1 Louka 38

20 Důležité ekosystémy 30 000 km 2, 40 % území Strukturálně jednoduché, omezená autoregulace Primární produkce 5 – 50 t.ha -1 (podle plodiny) Biomasa odpovídá více méně produkci Dodatková energie Pole 38

21 Důležité ekosystémy Strukturálně složitý, vertikální členění Prostorově vymezený Primární produkce - teplota, živiny - oligotrofní (desítky kg.ha-1) - eutrofní (až desítky t.ha-1) - dystrofní Rybník 38

22 Důležité ekosystémy Rybník – prostorová struktura Dílčí společenstva - Plankton - Nekton - Neuston - Pleuston - Bentos 38

23 Důležité ekosystémy Proudění vody Horizontální členění Přísun živin z okolí Řeka Stupně saprobity - Xenosaprobita - Oligosaprobita -  -mezosaprobita -  -mezosaprobita - polysaprobita 38

24 Fungování přirozeného a antropogenního ekosystému Přírodní ekosystém (autoregulace) Agroekosystém (potlačená autoregulace) Antropogenní vstupy, vnější regulace Sluneční záření Přirozený import a export hmoty Teplo Úroda Sluneční záření 39

25 Biom Vegetační pásma - zonobiomy Bioregion Závislost na makroklimatu - vzdálenost od rovníku - kontinentalita Tundra Tajga Opadavý les Step Polopoušť a poušť Neopadavé porosty 41

26 Biom Výškové členění – orobiomy – vegetační stupně Vliv mezo- a mikroklimatu V rámci zonobiomů 1.Planární (nížinný) 2.Kolinní (pahorkatinný) 3.Suprakolinní (kopcovitý) 4.Submontánní (podhorský) 5.Montánní (horský) 6.Supramontánní (středohorský) 7.Subalpínský (klečový) 1.Dubový 2.Bukodubový 3.Dubobukový 4.Bukový 5.Jedlobukový 6.Smrkojedlobukový 7.Smrkový 8.Klečový 9.Alpínský 41

27 Biom Azonální společenstva - pedobiomy Specifické půdní podmínky Odchylka od zonálního uspořádání Slaniska Rašeliniště Písčiny Skály 42


Stáhnout ppt "Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google