Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTRAVA. Autotrofie - heterotrofie autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové – houby) mixotrofie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTRAVA. Autotrofie - heterotrofie autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové – houby) mixotrofie."— Transkript prezentace:

1 POTRAVA

2 Autotrofie - heterotrofie autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové – houby) mixotrofie (podle okolností, zelení bičíkovci) autotrofové: producenti - primární produkce heterotrofové: konzumenti - sekundární produkce destruenti: rozkladači již vytvořené org. hmoty

3 Získávání potravy vodními živočichy Živá potrava - biofágové –Zoofágové (predátoři, konzumenti 2. a vyšších řádů) např. piscifágní ryby – štika, okoun… –fytofágové (např. filtrátoři fytoplanktonu - mlži, seškrabávači nárostů - ostroretka) Mrtvé organismy - nekrofágové (detrito-) prvoci, houbovci, máloštětinatci….tolstolobik bílý, plotice Mikrofágové (potravou je detrit, bakterie, fytoplankton…) Makrofágové (potravou jsou větší organismy)

4 Získávání potravy vodními živočichy Potrava: Plnohodnotná Stravitelná Dostupná Hlavní Vedlejší Příležitostná Nouzová Nedostatek potravy a hladovění

5 Potrava - příjem Diferencovaný příjem –lov: aktivní pohyb, pronásledování kořisti, číhání –pastva: při konzumaci makrofyty, nárosty nebo málo pohyblivými živočichy (např. býložravé ryby) Nediferencovaný příjem –filtrace: aktivní, pasivní –sedimentace – jednoduchá u nálevníků a bičíkovců –Kombinace obou metod: např. velcí mlži Sběrači, filtrátoři

6 Potrava - příjem Výběrovost: preference x diskriminace –Index výběrovosti: procentické zastoupení dané potravní složky v zažívacím traktu minus procentické zastoupení dané potravní složky v okolním prostředí Stenofágie – euryfágie –mono-, oligo-, poly-, omni- Nedostatek potravy –Prahová koncentrace potravy - množství potravy, při níž je mortalita a natalita v rovnováze Nižší u malých organismů

7 Trofické skupiny makrozoobentosu spásači a seškrabávačizískávají rostlinnou potravu z minerálních a organických povrchů druhy minujícívyhryzávají či vrtají chodbičky v živých rostlinných tkáních druhy živící se dřevemživí se odumřelou dřevní hmotou drtiči - kouskovačidrtící či drobící hrubou organickou hmotu sběračiživí se sběrem nebo shrnováním detritu, sedimentů nebo biofilmu

8 Trofické skupiny aktivní filtrátořidruhy vybavené filtračním aparátem umožňujícím jim získávat z volné vody jemnou organickou hmotu pasivní filtrátořidruhy vytvářející sítě nebo sítím podobná zařízení na zachytávání jemné organické hmoty dravcidravé druhy, požírající celé živočichy či jejich části parazité

9 Potravní řetězec přenos látek a energií v potravě od autotrofních organismů ke konečným konzumentům řadou organismů, které se požírají energie: řetězcem protéká, část se spotřebovává (pohyb, životní funkce obecně) –kratší řetězce – méně ztrát –nejkratší řetězce ve vodním prostředí s extrémními podmínkami (horké prameny, slaná jezera) –Dlouhé řetězce v mořích (7 článků) látky (živiny): mohou recyklovat Ekologické pyramidy: –početnosti –biomasy –energie – základna vždy širší

10 Od zelených rostlin přes býložravce k masožravcům: –producenti (např. řasy) –konzumenti 1. řádu (bezobratlí, býložravé ryby…amur, tolstolobik, tolstolobec, žerou producenty) –konzumenti 2. řádu (karnivorové 1. řádu – požírají býložravce) –konzumenti 3. řádu (požírají karnivory 1. řádu –konzumenti 4. řádu (např. piscifágní ryby, pelikáni, vydry…) Pastevní potravní řetězec

11 Detritový potravní řetězec Destruenti - živí se odpadními látkami jiných organismů nebo se podílejí na rozkladu odumřelé organické hmoty (detritus) Detritus – mrtvá organická hmota –Sled organismů, podílejících se na jeho rozkladu: bakterie, aktinomycety, plísně, nálevníci… Konečný produkt rozkladu: minerální látky – zdroj výživy pro primární konzumenty Mrtvá hmota – mikroorganismy a detritofágové – jejich konzumenti

12 Produkce Celkové množství organické hmoty (biomasy) vytvořené biocenózou za určitou dobu na jednotku plochy či objemu Primární produkce –Produkce autotrofů: Hrubá – včetně látek spotřebovaných na metabolismus Čistá – bez látek spotřebovaných na metabolismus Sekundární produkce množství organické hmoty (biomasy) fixované v tělech konzumentů za určitou dobu na jednotku plochy či objemu –Čistá produkce se měří růstem jedinců a reprodukce (různé metody podle typu růstu – plynulý, v odlišitelných stádiích a nebo v kohortách Terminální produkce Určitý článek potravního řetězce, jehož produkt člověk odčerpává (čím kratší řetězec, tím vyšší výnos)

13 Produktivita Schopnost společenstva vytvářet organickou hmotu Limitující faktory primární produktivity: Nedostatek živin (obvykle N, P) Nedostatek světla Intenzita pastvy Bottom-up nebo top-down mechanismy řízení Bottom-up – živiny, světlo Top-down – predace Sekundární produkce


Stáhnout ppt "POTRAVA. Autotrofie - heterotrofie autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové – houby) mixotrofie."

Podobné prezentace


Reklamy Google