Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_118

2 Separační metody, chromatografie
Jméno autora: Ing. Klára Šírová Třída/ročník: III. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Chemie kolem nás Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Chromatografie Klíčová slova: Separační metody, chromatografie Druh učebního materiálu: prezentace

3 Chromatografie Chromatografie nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích vědy, průmyslu i lékařství. Chromatografie je separační analytická metoda jejíž podstatou je rozdělování složek směsi mezi pohyblivou, mobilní fázi a nepohyblivou stacionární fázi. Mobilní fází může být kapalina nebo plyn, stac. fáze může být pevná látka nebo povlak kapaliny zakotvený na pevné látce. Princip: Vzorek je unášen spolu s pohybující se mobilní fází. Dělené složky vzorku interagují v různé míře se stacionární a mobilní fází. Složky, které se poutají více ke stacionární fázi, se pohybují pomaleji a jsou zadržovány déle, než složky, které se ke stacionární fázi poutají méně. Na základě tohoto principu dochází k rozdělení složek směsi.

4 Chromatografické metody
Existuje vícero chromat. metod, které můžeme dělit např. podle skupenství mobilní fáze na plynovou (GC) a kapalinovou chromatografii (LC). Podle uspořádání stacionární fáze dělíme na kolonovou, chromatografii na tenké vrstvě (TLC), papírovou chromatografii (PC) Plynová chromatografie Mobilní fází je zde plyn nazývaný nosný plyn, může jím být He, Ar, H2, N2. Stacionární fáze se nachází v chromatografické koloně. Plyn. chromatograf Agilent 7890 s autosamplerem [1]

5 Používá se k analýze plynů, kapalin a látek s b.v. do cca 300 °C.
Analyzovaná látka je vnesena do proudu nosného plynu a postupuje dále na kolonu, kde dochází k dělení směsi na jednotlivé složky. Na výstupu z kolony je detektor, jehož signál je zaznamenáván jako chromatogram. Pro vyhodnocení se používá porovnání se standardy, (MS detektor umožňuje kvalitativní určení), množství látky se určí z plochy píku. Plynová chromatografie se používá např. pro sledování kvality ovzduší, zjištění alkoholu v krvi, zjištění množství methanolu v destilátech, sledování kvality zemního plynu aj. Kapilární kolona pro GC [1] Chromatogram – závislost odezvy detektoru na čase

6 Kapalinová chromatografie (LC)
Významná je technika HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Mobilní fází je kapalina (např. voda, methanol, acetonitril) Stacionární fáze se nachází v koloně Důležitou částí je vysokotlaké bezpulsní čerpadlo (tlak až desítek MPa) Výhodou oproti GC je možnost analyzovat termolabilní látky. Používá se pro analýzy v potravinářství, farmacii, biochemii aj., např. pro stanovení stop výbušnin, kontrolu kvality léčiv, stanovení vitamínů, anorg. látek Příklad kolon pro HPLC [1] HPLC Agilent 1200 [2]

7 Tenkovrstvá chromatografie
Zkratka TLC (Thin Layer Chromatography) Mobilní fáze je kapalná (aceton, voda aj.), stacionární fáze (Al2O3, silikagel aj.) je pevná látka v podobě tenké vrstvy nebo kapalina zakotvená na tenké vrstvě. Na tenkou vrstvu se nanese kapka analyzované směsi. Tenká vrstva se jedním koncem ponoří do mobilní fáze. Dochází k vzlínání mobilní fáze a dělení jednotlivých složek. Pro kvalitativní vyhodnocení se současně analyzuje standard. Používá se k analýzám aminokyselin, barviv, hormonů. Průběh chromatografického dělení barviv obsažených v špenátovém extraktu [2]

8 Na kapalinovou a plynovou chromatografii.
Procvičování Jak nazýváme v chromatogarfickém systému fázi která je nepohyblivá? Stacionární fáze Jak dělíme chromatografii podle skupenství mobilní fáze? Na kapalinovou a plynovou chromatografii. Co je mobilní fází v případě plynové chromatografie? Mobilní fáze je plynná, např. He, Ar, H2 Přiřaďte k jednotlivým chromatografickým metodám správné zkratky. Plynová chromatografie GC Tenkovrstvá chromatografie TLC Kapalinová chromatografie LC (HPLC)

9 Použitá literatura a obrázky
[online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/chromatografie.doc


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google