Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_119

2 Atomová absorpční spektrometrie
Jméno autora: Ing. Klára Šírová Třída/ročník: III. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Chemie kolem nás Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Atomová absorpční spektrometrie Klíčová slova: Spektrometrie, AAS Druh učebního materiálu: prezentace

3 Atomová absorpční spektrometrie (AAS)
AAS je analytická metoda umožňující stanovení koncentrace více než 60 převážně kovových prvků Vhodná pro stanovení stopových i vyšších koncentrací jednotlivých prvků Analyzovaná látka musí být v podobě roztoku Atomový absorpční spektrometr [1]

4 ATOMIZACE (ABSORPČNÍ PROSTŘEDÍ)
Principem je měření úbytku intenzity elektromagnetického záření způsobené absorpcí volnými atomy sledovaného prvku (v plynném stavu) při přechodu do excitovaného stavu. Atomy ze vzorku se dostávají do plynného stavu při tzv. atomizaci. Schéma AAS ATOMIZACE (ABSORPČNÍ PROSTŘEDÍ) ZDROJ ZÁŘENÍ OPTICKÝ SYSTÉM DETEKTOR Zdroj záření Nejčastěji se používají výbojky s dutou katodou Dutá katoda vyrobena z vysoce čistého sledovaného kovu, mohou být jedno i víceprvkové Ze zdroje vystupuje čárové spektrum záření charakteristické pro daný prvek, pokud jsou atomy tohoto prvku přítomny v absorpčním prostředí dojde k absorpci záření, která je úměrná koncentraci prvku

5 Atomizace Prostředí absorbující záření je realizováno při tzv. atomizaci. Sledované prvky převedeny z roztoku do plynného atomárního stavu. Plamenová atomizace – vzorek je převeden na aerosol a přiveden do plamene. Plamen má T cca 2000–3000 °C, je tvořen směsí paliva (acetylen) a okysličovadla (vzduch, oxid dusný). Výbojka s dutou katodou [2] Plamenová atomizace [1]

6 Monochromátor slouží pro izolaci záření vhodné vlnové délky
Detektor – nejčastěji fotonásobič, detekuje zeslabení původního záření Při vyhodnocování koncentrace vzorku se naměřená absorbance porovnává s absorbancemi vzorků o známé koncentraci Metoda AAS umožňuje pouze kvantitativní stanovení (množství prvku) Stanovení od velmi nízkých koncentrací (mg/ml) AA spektrometr Thermo Solaar M [3]

7 Použití: Používá se pro zejména pro stanovení kovů v malé (i větší) koncentraci Kontrola znečištění životního prostředí těžkými kovy Analýza pitné vody Stanovení kovů v biochemii, tělních tekutinách, potravinářství V kriminalistice k analýzám zbytků střeliva Analýzy v metalurgii, geologii, analýzy půdy, ropy, plastů, hnojiv atd. AA spektrometr Analytik Jena [1]

8 Procvičování Co znamená zkratka AAS? Atomová absorpční spektrometrie (spektroskopie) Jaký je princip metody AAS? Principem je měření zeslabení záření způsobené absorpcí volnými atomy vzorku. Která část AA spektrometru je na obrázku? Zdroj záření – výbojka s dutou katodou

9 Použitá literatura a obrázky
[online]. [cit ]. Dostupné z: commons.wikimedia.org KOMÍNKOVÁ J., MESTEK O. Atomová absorpční apektrometrie, návod na laboratorní cvičení, 1997. [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google