Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Cenný papír dluhový  Musí existovat v listinné podobě  Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Cenný papír dluhový  Musí existovat v listinné podobě  Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti."— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Cenný papír dluhový  Musí existovat v listinné podobě  Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti  Směnečný závazek je nesporným závazkem  Cenný papír na řad  indosament Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.)

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Výhody směnek  Vlastníci mají ze směnek a šeků mnohem lepší postavení u soudu (zkrácené soudní řízení)  Na základě předložení prvopisu směnky (nebo šeku) vydává na návrh vlastníka soud směnečný nebo platební rozkaz  Platební rozkaz zní na zaplacení požadované částky do tří dnů (bez jednání) nebo podání námitek

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Druhy směnek  Směnka cizí  Směnka vlastní  Směnka finanční  Směnka obchodní

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Směnka vlastní  Výstavce vystavuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou částku ve prospěch remitenta

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Směnka cizí  V praxi převládají  Výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku ve prospěch remitenta  Směnečník akceptuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou částku remitentovi  Remitentovi jsou zavázány dvě osoby (výstavce a akceptant)

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Zvláštní typy směnek cizích  Zastřená směnka vlastní  výstavce splývá se směnečníkem  Směnka cizí na vlastní řad  výstavce je současně remitentem

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Podstatné náležitosti směnky cizí  Slovo směnka musí být obsaženo v textu směnky  Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu  Kdo má platit  Splatnost směnky  Kde má být placeno  Komu nebo na jehož řad má být placeno  Datum a místo vystavení směnky  Podpis výstavce

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Převod směnečných práv a závazků  Směnka je cenný papír na řad, to znamená, že  Každou směnku lze indosamentem (rubopisem) převádět na další osoby Indosament bývá obvykle napsán na rubu směnky

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Směnečné rukojemství (aval)  Směnečný závazek může být zajištěn další osobou  Směnka opatřená avalem důvěryhodné banky je velmi kvalitní instrument

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Placení směnky  Směnečný dlužník není povinen splnit svůj závazek z vlastní iniciativy  Plní až v případě předložení směnky  Povinnost zaplatit až v době splatnosti V případě úrokové doložky se směnečná částka zvyšuje o daný úrok  Je možné provést pouze částečné splacení směnky

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Využití směnek  Prostředek k získání obchodního úvěru  Platební prostředek  Prostředek k získání bankovního úvěru (eskontní úvěr)  Zajišťovací prostředek  Depozitní instrument


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Cenný papír dluhový  Musí existovat v listinné podobě  Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google