Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti se zákonem o podpoře výroby elektřiny z OZE z pohledu provozovatelů OZE Jan Motlík předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti se zákonem o podpoře výroby elektřiny z OZE z pohledu provozovatelů OZE Jan Motlík předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti se zákonem o podpoře výroby elektřiny z OZE z pohledu provozovatelů OZE Jan Motlík předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie

2 Uplynul rok od přijetí zákona č. 180/2005 z prováděcích předpisů, ke kterým bylo zmocnění v zákoně vstoupily v platnost - 475/2005 Vyhláška ERÚ, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (tzv. parametry) - 482/2005 Vyhláška MŽP o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (tzv. biomasa) - 502/2005 Vyhláška ERÚ o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje (tzv. vykazování)

3 k dnešnímu dni chybí - Vyhláška MPO k provedení §4 odst. 13 a §4 odst.18 (OTE původ elektřiny z OZE a započtení dovozu elektřiny z OZE) - doplnění Vyhlášky ERÚ k provedení §4 odst. 10 (regulační vyhláška č. 373/2001 uznatelné náklady PDS za odchylku) zákon má mnoho dalších vazeb z nichž z pohledu investorů a provozovatelů jsou důležité zejména - cenové rozhodnutí ERÚ (pro rok 2006 je to CR č. 10/2005) včetně dodatku - připojovací vyhláška č. 51/2006 - PPDS (pravidla provozování distribučních soustav)

4 Zákon dává do souladu naši legislativu s právem ES Sm 2001/77/ES tento soulad hodnotí Evropská komise - my sami víme, že jsme jednak z objektivních důvodů (rozpracovaný stavební zákon) a také z nedostatku času nezapracovali jednu důležitou věc a to je zjednodušení správních postupů - schválený zákon se v klíčovém bodě – „hlava 2 způsob podpory“ zcela liší od vládního návrhu - původní záměr s výkupní cenou pro menší zdroje plus certifikáty byl nahrazen výkupními cenami pro většinu OZE a pro zbytek zelenými bonusy - zůstává otázkou, zda provozovaný systém zajistí dosažení 8%; kompatibilita s obchodováním s povolenkami CO 2 – linking directive

5 Vyhláška č.51/2005 o podmínkách připojení k ES měrný podíl žadatele na připojení

6 § 1 předmět úpravy vytvořit podmínky pro naplnění cíle podílu elektřiny z OZE k roku 2010 ve výši 8% na hrubé spotřebě elektřiny § 2 základní pojmy definice biomasy § 3 předmět podpory - do předmětu podpory se dostaly velké VE - u VTE omezení 20 MWe na 1 km 2 - rozdělení biomasy - zvýhodnění pěstované biomasy, zejména u společného spalování - do zákona se dostala podpora důlního plynu z uzavřených dolů

7 § 4 práva a povinnosti zúčastněných subjektů - otázka připojení k PS nebo DS - odst. 3 dává výrobci na výběr mezi výkupními cenami a zelenými bonusy. Jednou ročně je možné provést změnu. - odst. 4 zakotvuje povinnost provozovatele regionální DS a PPS vykupovat nabídnutou elektřinu - odst. 5 stanovuje využití vykoupené elektřiny na ztráty v DS a PS - odst. 6 předurčuje způsob podpory pro společnou výrobu z obnovitelného a neobnovitelného zdroje - bonusy - odst. 7 byla-li elektřina z OZ prodána na trhu s elektřinou, dostane výrobce uhrazeny bonusy - odst. 11 a 12 hovoří o měření a výpočtech při společné výrobě z obnovitelného a neobnovitelného zdroje – vyhláška ERÚ 502/2005 - odst. 13 OTE vydává potvrzení záruky původu - odst. 15, 16 a 17 hovoří o povinnosti uzavření smluv jak pro uplatnění požadavku na zelené bonusy, tak pro povinný výkup, dále se zde zakotvuje nárok na zelené bonusy pro výrobce, který vyrábí elektřinu z OZ pro vlastní spotřebu

8 § 5 podmínky podpory, výkupu a evidence - odst. 1 časovým úsekem pro výkup je 1 hodina - odst. 2 zúčtování výkupu za 1 měsíc - odst. 3 termíny pro nahlášení výkupu za výkupní ceny - odst. 4 nárok na úhradu zeleného bonusu po předání údajů o výrobě - odst. 5 výrobce vyrábějící pro vlastní potřebu je povinen předávat údaje o výrobě - pak má nárok na bonus - odst. 6 výrobce předává údaje o výrobě a o výkupu PDS nebo PPS

9 § 6 výše cen za výkup a za zelené bonusy - odst. 1 ERÚ stanoví na každý rok dopředu výkupní ceny a zelené bonusy - a) tak aby bylo k r. 2010 naplněno 8% - b 1.) výkupní ceny tak, aby bylo dosaženo 15 lete návratnosti investic při typických nákladech na instalovanou jednotku výkonu, účinnost zdroje a dobu využití zdroje - b 2.) výše výnosů za jednotku výroby zůstala jako minimální zachována po dobu 15 let po uvedení zařízení do provozu a navyšování je indexem cen průmyslových výrobců; realizace definované rekonstrukce má samostatnou kategorii cen (nyní MVE) - b 3.) výrobny uvedené do provozu před rokem 2003 mají svoji kategorii cen - odst. 2 u bonusů by mělo být přihlédnuto k riziku uplatnění silové elektřiny na trhu - odst. 3 při stanovení výkupních cen a bonusů rozlišuje ERÚ jednotlivé druhy zařízení a akceptuje časový vývoj - odst. 4 omezují meziroční pokles cen pro nová zařízení na mez 95%

10

11 § 7 pravidelné vyhodnocování - odst. 1 ERÚ k 30.6. zveřejňuje podíl výroby OZ za minulý rok a předpokládané dopady na cenu pro konečné zákazníky v následujícím roce - odst. 2 MPO s MŽP a ERÚ předkládají k 30.9. zprávu s analýzou pokroku dosaženého při postupu vedoucího k naplňování cíle 8% k r. 2010 § 8 kontrola kontrolu dodržování zákona provádí SEI § 9 a 10 správní delikty pro výrobce jsou velmi vysoké pokuty při nedodržování ustanovení zákona část třetí – biolíh část čtvrtá - účinnost

12

13

14 18. 4. 2006

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zkušenosti se zákonem o podpoře výroby elektřiny z OZE z pohledu provozovatelů OZE Jan Motlík předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google