Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umělá ventilace v tísňové situaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umělá ventilace v tísňové situaci"— Transkript prezentace:

1 Umělá ventilace v tísňové situaci
Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol a Katedra UM + MK IPVZ, Praha

2 Umělá ventilace v tísňové situaci
Situace = nedostatečné nebo vymizelé dýchání, bezvědomí + pouhý gasping: náhrada nebo podpora nedostatečného dýchání Zpočátku i bez pomůcek, je-li nezbytí Mít pokud možno vždy bariérovou pomůcku – resusc. rouška AMBU vak + ženské masky = nepodkročitelné vybavení Co nejdříve připojit příkon kyslíku při KPR až 15 l/min, jinak 5 – 8 l/min frekvence 12 – 16 x/min stačí 500 ml = 1/2 AMBU vaku

3 Držet mírně zakloněnou hlavu
Tisknout správně masku a čelist proti ní Pevné zubní náhrady ponechat Podívat se, zda není v ústech sousto Ozřejmit hrudník – zvedá se symetricky ? Dát přistavit odsávačku s cévkami Odsát případný tekutý obsah Nasadit čidlo pulzního oxymetru Zavolat lékaře + anesteziolog. službu Číslo je u tel. přístroje (dtto evak. plán, hasiči...) Zapsat přesný čas příhody + postup

4 Umělá ventilace je jen někdy úvodem KPR
Guidelines 2005 – těhotné, rodičky, nedělky Společně: náhlá příhoda = pád, bezvědomí Jsem bezprostředně přítomna náhlé příhodě Zkontroluji tep – velké tepny - karotidy Je ještě gasping ? Neopustím pacientku – manažuji ostatní kolegyně Ihned přinést defibrilátor + podat AMBU vak + připojit kyslík do AMBU vaku + vhodná maska Do defibrilace srdeční masáž – střed sterna, 100/min, hloubka 4–5 cm, bez přestávky Pokud ustane gasping, připojí se UPV, lépe již s maskou + AMBU vakem + O2

5 K příhodě jsem povolána s časovým prodlením
Tep nehmatný, gasping již vymizel Stejně zahájím masáží a další kolegyně / lékař připojí co nejdříve UPV + O2 Svolat tým – bude více činností, manažuje lékař Co nejdříve připravit defibrilátor Vždy přisunout resuscitační stolek, kufřík – nepodkročitelné Připravit adrenalin (priorita I.) podle ordinace Na přípravu tracheální intubace nebo vzduchovodu se dotáži Dotáži se i na další ordinace (priorita II.)

6 Specifické momenty Těhotné – přibližně poslední třetina gravidity
Poloha na levý polobok – podložit pr. kyčel V začátku event. přesunout dělohu do středu Zvedání DK není v guidelines potvrzeno Vhodnější elektrody antero-posteriorní lepicí Vždy mimo prsy EKG gel, nouzově fyziol. roztok (ne voda) na přítlačné elektrody Odstoupit – minimálně přerušit masáž, pokračovat ihned dále po defibrilaci – nový rytmus má zpoždění

7 Defibrilace U těhotných indikace méně častá než u starších pacientů a mužů AED nejvhodnější – „prompts“ v češtině Samolepicí velkoplošné elektrody Doporučí, ale nedefibriluje automaticky Delší kabely – odstup možný Lepení anteroposteriorně – 92 % plochy Sám zvolí nejvhodnější energii: jouly – J Má bifázickou vlnu, znovunabití jen 10–11 s

8 Monofázický, semiautomatický – ruční obsluha
Volba J podle lékaře – většinou nejvyšší voltáž Energie až 360 J Znovunabití lehce delší Rytmus se upraví až do 2 minut Lze opakovat vícekrát, mezi medikace podle lékaře Připravené léky: Adrenalin, Amiodaron (Sedacoron) Atropin, NaHCO3 – v dalším pořadí priorit Infuze – nejčastěji fyziologický roztok / Ringer Porodnické ordinace

9 KPR – těhotné – co nejdříve vybavit viabilní plod
Pokračuje UPV + O2 Tracheální intubace Ihned chladit hlavu, pokud pokračuje srdeční činnost Na hlavu lze zevně + kyslík samostatně nosní sondou pod lební spodinu (prokrvený Willisův okruh) Připravit na transport na ARO / KAR Po stabilizaci min. 30 min Natočit 12svodové EKG, infuze nejč. s trimekainem (Mesocain) podle lékaře S sebou event. masážní přístroj + res. vybavení ZD – přesné časy Informace rodině Pokud přítomen manžel – psychol. podpora !

10 Většina příhod má varovné známky -
často přehlednuty, podceněny dvoufázový průběh – TEN ..... Zcela překvapivé: Embolie plod. vodou, anafylaxe, EP parox., intraabd. krvácení, kardiomyopatie viz další lekce


Stáhnout ppt "Umělá ventilace v tísňové situaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google