Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO v kraji Vysočina Mgr. Jana Slaninová (OŽP) Ing. Stanislava Bulantová (OLVHZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO v kraji Vysočina Mgr. Jana Slaninová (OŽP) Ing. Stanislava Bulantová (OLVHZ)"— Transkript prezentace:

1 EVVO v kraji Vysočina Mgr. Jana Slaninová (OŽP) Ing. Stanislava Bulantová (OLVHZ)

2 229.-30.11.2010 EVVO v kraji Vysočina Aktuální stav v kraji Vysočina- koordinace EVVO na úřadě -zpracováním koncepce pověřen odbor životního prostředí s tím souvisí koordinační úloha - další dotčené odbory: OŠMS, ORR (MA 21), OLVHZ (lesní pedagogika), OŽP (odd. ochrany přírodních zdrojů a odd. technické ochrany) – jednotlivé osoby vždy cca 5 – 10 % úvazku -v roce 2009 a 2010 funguje koordinátor EVVO agentura ZERA (úkoly dle jednoleté smlouvy) -pracuje koordinační tým úřadu, širší skupina se schází s nižší frekvencí

3 329.-30.11.2010 EVVO v kraji Vysočina Aktuální stav v kraji Vysočina - hlavní cíle koncepce - koncepce zpracována v 2008, v roce 2009 zjišťování možnosti ověřování a naplňování (rozsah, kapacita, finance), 2010 úprava návrhu a předložení ke schválení - vymezení strategických cílů a návrh vybraných opatřeních Aktuální stav v kraji Vysočina - spolupráce se středisky -komunikace a činnost ve skupině -spolupráci při péči o ZCHÚ -podklady a posudky do správních řízení -Chaloupky, ZERA, Sdružení krajina, SEV Mravenec (Spolupráce s EKO-KOM, Asekol)

4 429.-30.11.2010 EVVO v kraji Vysočina Co se během roku 2010 podařilo - zveřejněn portál EVVO - Kulatý stůl EVVO v Brtnici - druhý ročník veletrhu EVVO kraje - ustanovení koordinátora EVVO - otevřený přístup kraje k neziskovým organizacím působícím v oblasti životního prostředí - záchrana záchranné stanice Pavlov - dobrá osvěta obyvatel v odpadovém hospodářství - otevřená diskuze nad integrovaným systémem nakládání s odpady - propagace regionálního produktu - úspěchy žáků v ekologických olympiádách na národní úrovni - kvalitní metodická podpora škol - zvyšování počtu škol zapojených do programu Škola podporující zdraví - zahájení investičních projektů (ZERA, ZOO), SEV Horní Krupá - vysoká účast na akci Čistá Vysočina - přijetí projektu Strategie osvěty ve veřejné správě, - úspěšné čerpání zdrojů pro EVVO - regionální učebnice

5 529.-30.11.2010 EVVO v kraji Vysočina Co se nezdařilo - malý rozsah EVVO pro veřejnost - chybí nabídka pro vymezené cílové skupiny (senioři, podnikatelé, úředníci apod.) - chybí marketing EVVO v kraji - není dlouhodobá smlouva na koordinaci EVVO v kraji Vysočina - nedostatečná kapacita lidských zdrojů a financí –u příjemců EVVO, i u poskytovatelů (běžné provozní financování) - nedostatečné dlouhodobé zdroje pro EVVO - v rámci školství je EVVO pořád viděna jako oblast výhradně přírodovědných aprobací - chybí stálá a aktivní koordinační skupina EVVO na krajské úrovni (veřejná správa, NNO a další realizátoři, podnikatelé apod.) - není vytvořena provázaná síť realizátorů EVVO - dokončení schvalovacího procesu koncepce - jmenování pracovního týmu úřadu - síť středisek a poraden

6 629.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Úkoly do příštího roku  dokončení schvalovacího procesu koncepce  jmenování pracovního týmu úřadu  vymezení ověřování naplňování koncepce v akčním plánu

7 729.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Zajímavé aktivity  Strategie environmentální osvěty ve veřejné správě (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)  Certifikace regionální potravina a regionální produkt  investičních projektů ZERA, ZOO, SEV Horní Krupá  akce Čistá Vysočina  Sběrová kampaň „Věnuj mobil“

8 829.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Co je lesní pedagogika? Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako „přírodní učebnu“ využívá přirozené prostředí lesa. Začala se rozšiřovat počátkem 90. let 20. století v německy mluvících zemích. Krajský úřad kraje Vysočina ji prezentuje zdarma, především pro děti a mládež ve věku od 3 do 15 let. LP je jednou z aktivit v rámci koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina.

9 929.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Co nám lesní pedagogika umožňuje?  Dozvědět se o lese zábavnou formou  Vnímat prostředí lesa všemi smysly  Seznámit se s posláním, úkoly a prací lesníka a myslivce  Získat informace o vztazích a procesech probíhajících v lese na základě prožitku v prostředí lesa  Prohloubit zájem o dřevo jako obnovitelný zdroj

10 1029.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Hlavní cíle lesní pedagogiky:  Přiblížení dnešního člověka k přírodě  Ukázat kulturní činnost člověka v lese  Uvědomění si hospodářského a existenčního významu lesa  Podporovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí Motto: „O lese se učit v lese“

11 1129.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Naše začátky: rok 2009  akce pro mateřskou školu Ledeč nad Sázavou  akce pro třetí a čtvrtou třídu základní školy v Humpolci. spolupráce s Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Ledeč nad Sázavou rok 2010  4 lesní vycházky pro první stupeň ZŠ  3 lesní vycházky pro MŠ rok 2011 ?????

12 1229.-30.11.2010 EVVO kraje Vysočina Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EVVO v kraji Vysočina Mgr. Jana Slaninová (OŽP) Ing. Stanislava Bulantová (OLVHZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google