Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy projektu - rozvoj NNO ŽP Regionální centrum ČSOP Pověřenou organizací je ZO ČSOP Kněžice, celkem 18 základních organizací v kraji Koordinační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy projektu - rozvoj NNO ŽP Regionální centrum ČSOP Pověřenou organizací je ZO ČSOP Kněžice, celkem 18 základních organizací v kraji Koordinační."— Transkript prezentace:

1

2 Základy projektu - rozvoj NNO ŽP Regionální centrum ČSOP Pověřenou organizací je ZO ČSOP Kněžice, celkem 18 základních organizací v kraji Koordinační uskupení NNO Vysočiny Sekce životní prostředí, koordinátorem sekce jsou Chaloupky o.p.s.

3 Příprava projektové fiše •2 přípravné schůzky - pořadatel odbor regionálního rozvoje •4 schůzky NNO-ŽP: leden - květen 2007 celkem 51 účastníků, 20 NNO zapojených •průzkum potřeb a kapacity NNO v kraji: osloveno 30 NNO, zpět 15 dotazníků

4 Komunikace s veřejností a zapojování veřejnosti v otázkách ochrany přírody a životního prostředí v letech 2008 – 2010 Celkový cíl: Zapojit veřejnost do péče a rozhodování v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí jako předpokladu pro kvalitní život a udržitelný rozvoj kraje Vysočina

5 Dílčí cíle: •Vytvořit prostředí pro komunikaci mezi jednotlivými aktéry v péči o životní prostředí: veřejnou správu, neziskovými organizacemi a širokou veřejností. •Vzděláváním v odborných otázkách ŽP a v oblasti řízení organizací zvýšit kapacitu NNO pro realizaci vlastní činnosti. •Poskytováním informací, konzultacemi, poradenstvím a osvětovými akcemi pro veřejnost vytvořit základ pro informované a věcné zapojení veřejnosti do řešení problémů ochrany přírody a životního prostředí. •Zapojením veřejnosti do péče a rozhodování v otázkách životního prostředí předcházet znečištění a poškozování životního prostředí v kraji Vysočina

6 Komunikace s veřejností a zapojování veřejnosti v otázkách ochrany přírody a životního prostředí v letech 2008 – 2010 Modul A: Koordinace, podpora a rozvoj sítě NNO působících v oblasti ŽP na Vysočině Modul B: Interpretace přírodního dědictví a zapojení veřejnosti do ochrany přírody Modul C: Poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a šetrné spotřeby Modul D: Ekologické vzdělávání dětí a mládeže

7 Komunikace s veřejností ŽP, ochrana přírody Modul A: Koordinace, podpora a rozvoj sítě NNO působících v oblasti ŽP na Vysočině •vzdělávání v oblasti řízení NNO (finance, dobrovolníci, propagace, atd.), •odborné vzdělávání v oblastech ŽP a ochrany přírody (např. pozemkové spolky, terénní exkurze, apod.), •zajištění zázemí a vybavení NNO zahrnutých do projektu (technika, nájemné, apod.) a personální zajištění projektu, •komunikace mezi NNO zapojenými do sítě: www, tiskoviny, •koordinace, konzultace a metodická pomoc pro síť NNO.

8 Komunikace s veřejností ŽP, ochrana přírody Modul B:Interpretace přírodního dědictví a zapojení veřejnosti do ochrany přírody •průzkumy, inventarizace přírodně významných lokalit  •akce pro veřejnost (Den Země, Den stromů, Den ptačího zpěvu, exkurze, apod.), •naučné stezky a informační panely •informační a vzdělávací materiály o přírodě, •zapojení dobrovolníků do údržby chráněných území a přírodně cenných lokalit, •zapojení veřejnosti, obcí a spolků do "okrašlovacích" aktivit: sázení stromů, alejí, úpravy studánek, apod., •vybavení přístroji a technikou NNO pro práce v krajině

9 Komunikace s veřejností ŽP, ochrana přírody Modul C:Poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a šetrné spotřeby  poradenství pro veřejnost (telefonem, emailem, osobní): energie, odpady, šetrné výrobky, fair trade, apod.  zelené úřadování: chod institucí šetrný k ŽP,  účast veřejnosti ve správních řízení - náklady na účast

10 Komunikace s veřejností ŽP, ochrana přírody Modul D: Ekologické vzdělávání dětí a mládeže •ekologické vzdělávací projekty ve školách, •krajské soutěže s přírodovědným a ekologickým zaměřením, •výukové programy pro školní skupiny v terénu, přírodě, •přeměna školních zahrad na přírodní učebny

11 Realizace rozvojové fiše A. Blokový grant pro NNO – EHP/Norsko: •Projekt: “Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” •Realizace: 07/2007 - 06/2008, •Rozpočet: 55.315 Euro B. Centrum ochrany přírody C. Příprava dalších projektů: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí

12 A. „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” Blokový grant pro NNO – EHP/Norsko Projekt : “Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina”

13 A. „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” Organizační schéma projektu: Nositel:Chaloupky o.p.s. Partneři s finanční účastí: Sdružení Krajina (Žďár n.S.) Středisko ekologické výchovy Mravenec (Pelhřimov) Dodavatelé projektu: 15 menších NNO působících v oblasti ŽP

14 A. “Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” Výstupy projektu: Propagační, informační systém: •informační servis pro NNO-ŽP: email, pošta (50 adres) •zpravodaj Ochrana přírody a krajiny na Vysočině: 2 čísla •www.ekovysocina.cz „Lidé a ochrany přírody na Vysočině“ •Výroční zpráva o činnosti NNO-ŽP (květen 2008) Vzdělávání NNO: •Účast ve správním řízení, •Péče o přírodně cenné lokality •Nové trendy v managementu chráněných území

15 A. “Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” Výstupy projektu: Zapojení veřejnosti do ochrany přírody: •10 akcí, v délce 40 hodin, pro 1000 účastníků, 7 NNO jako pořadatelé - překročeno •příklady: ZO ČSOP Bory: kosení a hrabání louky za humny ZO ČSOP Pacov: oživení studánek Maneor-dobrovolnické centrum: kosení u Fryšavy

16 A. “Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina” Výstupy projektu: Otvírání přírody na Vysočině: •32 akcí po Vysočině •5.dubna -1. června 2008: •www.ekovysocina.cz Příklady: vítání ptačího zpěvu Dny Země terénní exkurze: geologické, ornitologické, exkurze do chráněných území

17 B. Centrum ochrany přírody a krajiny Nositel projektu: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Cíl: odborná a praktická činnost v oblasti ochrany přírody na Podhorácku, podpora různorodosti krajinu  chráněná území: plány péče, údržba  přírodně cenné lokality:  výběr, údržba krajiny  invazní druhy rostlin: monitoring, zásahy,  zoologické inventarizační průzkumy se zaměřením na hmyz, obojživelníky, plazy, ptáky  odborné posudky v oblasti ochrany přírody  účast ve správních řízeních

18 Děkujeme za vstřícnost a podporu při rozvoji neziskových organizací a za spolupráci v rámci „Partnerství pro Vysočinu“ pracovníkům odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, jmenovitě pak Mgr. Petru Holému Vendule Hanzalové, DiS


Stáhnout ppt "Základy projektu - rozvoj NNO ŽP Regionální centrum ČSOP Pověřenou organizací je ZO ČSOP Kněžice, celkem 18 základních organizací v kraji Koordinační."

Podobné prezentace


Reklamy Google