Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Werner Karl Heisenberg 20.století. Werner Karl Heisenberg N ě mecký teoretický fyzik Jeden ze zakladatel ů kvantové mechaniky Autor relace neur č itosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Werner Karl Heisenberg 20.století. Werner Karl Heisenberg N ě mecký teoretický fyzik Jeden ze zakladatel ů kvantové mechaniky Autor relace neur č itosti."— Transkript prezentace:

1 Werner Karl Heisenberg 20.století

2 Werner Karl Heisenberg N ě mecký teoretický fyzik Jeden ze zakladatel ů kvantové mechaniky Autor relace neur č itosti Zabýval se té ž fotomagnetismem Autor knihy Fyzika a filozofie

3 Rodinný ž ivot O ž enil se s Elisabeth Schumacherovou a m ě li spolu 7 d ě tí

4 VZD Ě LÁVÁNÍ V roce 1920 odjel Heisenberg do Maxmilianovy školy v Mnichov ě poté studoval na univerzit ě v Mnichov ě Následovn ě na univerzit ě v Göttingenu V roce 1923 získal na univerzit ě v Mnichov ě titul PhD. a stal se asistentem Maxe Borna na Univerzit ě v Göttingenu spolupracoval na Univerzit ě v Kodani s N. Bohrem

5 Ve svých 26 letech byl jmenován profesorem teoretické fyziky na Univerzit ě v Lipsku Ve 41. roce byl Werner Karl Heisenberg jmenován profesorem fyziky na berlínské univerzit ě a ř editelem Institutu císa ř e Viléma Po 2. sv ě tové válce bylo Heisenbergovo bádání p ř erušeno,byl zajat spojeneckými armádami a dopraven do Anglie

6 Poté p ř ednášel v Cambridge, v USA a na skotské univerzit ě Werner Karl Heisenberg stál v č ele Fyzikálním a astrofyzikálním institutu Maxe Plancka Velmi ost ř e se postavil proti zneu ž ívání atomové energie pro vále č né ú č ely.

7 Kvantová mechanika B ěž ná Newtonovská fyzika nem ůž e vysv ě tlit, jak p ř esn ě se chovají elektrony. Kvantová fyzika tedy popisuje, s jakou pravd ě podobností se elektron nachází v daném míst ě a jak se chová Za své práce v kvantové mechanice mu byla v roce 1932 ud ě lena Nobelova cena

8 Zdroj: www.wikipedie.org www.converter.cz kniha: Malý encyklopedický slovník (kolektiv autor ů ) Auto ř i: Majdaléna Dole ž alová Markéta Krmí č ková


Stáhnout ppt "Werner Karl Heisenberg 20.století. Werner Karl Heisenberg N ě mecký teoretický fyzik Jeden ze zakladatel ů kvantové mechaniky Autor relace neur č itosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google