Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název."— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_16_01_11 Název materiálu Emil Hácha Jméno vyučujícího Mgr. Eva Dékányová Třída 9.A Předmět Dějepis Datum vytvoření 10.3.2013

2 Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a spole č nost Vzd ě lávací obor: D ě jepis Tematický okruh: 2.sv ě tová válka Ur č eno : pro 9.ro č ník ZŠ Anotace: ž áci se v prezentaci seznámí s č eským protektorátním prezidentem - ž ivot Emila Háchy a jeho funkce v dob ě Protektorátu -v hodin ě pou ž ita kompetence k u č ení a k ř ešení problému Č asová dotace 20 minut

3 EMIL HÁCHA Život JUDr. Emil Hácha se narodil 12.7.1872 v jiho č eských Trhových Svinech Studoval právnickou fakultu na Karlov ě univerzit ě v Praze a v roce 1898 nastoupil do služeb zemského výboru ve Vídni V letech 1918 -1938 publikoval jako v ě decký pracovník své práce z oboru mezinárodního práva – expertem byl na anglosaské právo

4 EMIL HÁCHA Stane se i soudcem haagského soudního dvora Po dohod ě v Mnichov ě v zá ř í 1938,po abdikaci Edvarda Beneše je 30.11.1938 jmenován do funkce prezidenta republiky V noci ze 14.3. na 15.3. 1939 zcela vy č erpaný odjíždí na jednání s Adolfem Hitlerem a sv ěř uje Č echy do ochrany Ř íše V ř íjnu 1939 odmítl slib v ě rnosti Hitlerovi a ř íšskému protektorovi Konstantinu von Neurathovi,podává protesty proti germanizaci č eského národa,žádá propušt ě ní zat č ených č eských vlastenc ů i vysokoškolských student ů

5 EMIL HÁCHA Po nástupu Reinharda Heydricha nejprve odmítne a potom jmenuje do funkce Emanuela Moravce Po atentátu a poh ř bu Reinharda Heydricha- 9.6.1942 znovu jedná s Adolfem Hitlerem Hitler mu pohrozil likvidací a vyst ě hování č eského národa ješt ě za války Hácha je zlomený vyhlazením Lidic, n ě meckým terorem a stanným právem

6 EMIL HÁCHA Nemoc Hácha je nemocný,má t ě žkou arteriosklerózu Od roku 1943 nebyl zodpov ě dný za své č iny Osam ě lý,nemocný starý muž nemá d ů v ě ru N ě mc ů, č eských fašist ů,domácího i zahrani č ního odboje 13.5.1945 po 2.sv ě tové válce je na pokyn ministra Noska zat č en v lánském zámku

7 EMIL HÁCHA SMRT Hácha byl dopraven do vojenské nemocnice na Pankráci a 27.6.1945 umírá Hách ů v poh ř eb se konal za mimo ř ádn ě bezpe č nostních podmínek a byl pochován na vinohradském h ř bitov ě do rodinné hrobky. Na p ř íkaz mu nesm ě lo být na náhrobní kámen vyryto ani jeho jméno.

8 ZDROJE ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011 Vlastní zdroje autorky


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název."

Podobné prezentace


Reklamy Google