Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Jindřich Doubek Číslo materiálu 7_1_F_10 Datum vytvoření 24.8.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 4.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Jindřich Doubek Číslo materiálu 7_1_F_10 Datum vytvoření 24.8.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 4.ročník."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Jindřich Doubek Číslo materiálu 7_1_F_10 Datum vytvoření 24.8.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 4.ročník Anotace Max Planck Klíčová slova Vyzařovací zákon,kvantum záření Vzdělávací oblast Fyzika Očekávaný výstup Pochopení souvislostí mezi dílem a životní cestou Zdroje a citace Viz příloha

2 * 23. 4. 1858 KIEL + 4. 10. 1947 GÖTTINGEN MAX PLANCK Hledač absolutna

3 Narodil se v Kielu v rodině univerzitního profesora práv V devíti letech se přestěhoval se s rodiči do Mnichova (otec získal místo na univerzitě) Prožívá krásné a šťastné dětství; ve škole je svědomitým žákem s výrazným nadáním pro hudbu a matematiku Šest semestrů studoval v Mnichově, aby pak na rok odešel do Berlína, kde tehdy přednášeli slavní fyzikové H. Helmholtz, G. Kirchhoff, R. Clausius a L. Boltzmann Roku 1878 se vrací do Mnichova, skládá státní zkoušku pro učitele matematiky a fyziky na vyšších školách 1879 za disertační práci „O druhé větě termodynamické“ promován na doktora filozofie

4 1880 prací „Rovnovážné vztahy izotropních těles v různých teplotách“ získal oprávnění vyučovat teoretické fyzice, pak jako soukromý docent přednáší, bádá a publikuje tak, že jeho práce získaly ceny několika německých univerzit Začátkem roku 1885(27) se stal mimořádným profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Kielu, zůstává zde čtyři roky Oženil se a žije harmonické manželství 1889 přichází na berlínskou univerzitu 1896 přikročil k výzkumům vyzařování tepla Opírá se o výsledky práce G. Kirchhoffa, který se již okolo roku 1860 zabýval problémem záření dokonale černého tělesa, a W. Wiena, který se tento problém pokusil řešit pomocí svého zákona o záření

5 Planck navrhl nový vzorec záření. („O opravě Wienovy spektrální rovnice“ ) Ten odpovídal pro dlouhovlnné záření a vysoké teploty novým hodnotám Kurlbaumovým a Rubensovým (měření v r.1900), pro krátké vlny a nízké teploty přecházel v zákon Wienův Dospěl k závěru, že vzorec lze spojit jen s novou představou, že při vyzařovacích pochodech se energie vydává a přijímá jen v nedělitelných dávkách - kvantech 14. prosince roku 1900 asi po sedmi týdnech usilovné teoretické práce, přednesl svůj objev na zasedání Německé fyzikální společnosti Tento den vstoupil do dějin vědy jako zrození atomové fyziky a počátek nové éry v přírodovědě Planckův objev byl v roce 1918 oceněn propůjčením Nobelovy ceny

6 Albert Einstein roku 1905 převzal a aplikoval Planckovu myšlenku o kvantové absorpci a emisi tepelného záření na kvantovou teorii záření vůbec, čímž položil základ nové nauce o světle Planck patřil mezi první fyziky, kteří pochopili a podporovali geniální myšlenku Einsteinovy teorie relativity 1914 uvěřil, že ve válce se jedná o spravedlivý boj na ochranu nejsvětějších statků německého národa, jeho projevy z té doby svědčí o tom, že se nemohl oprostit od tradice německého měšťáctví Ani ztráta syna ve válce (1916 u Verdunu) nezměnila jeho názor na ni (druhého syna ztratil koncem 2.sv. války) Do konce roku 1926 pracoval a vyučoval na berlínské univerzitě. Jeho žáci vzpomínali, že jeho přednášky byly dokonalé formou i obsahem

7 S obavami sleduje vítězné tažení Hitlerovy fašistické strany. V polovině třicátých let se obrací k náboženství a staví jeho mravních zásady proti fašistické totalitě a duchovní prázdnotě V roce 1933 při návštěvě u Hitlera marně intervenoval jako uznávaná vědecká kapacita a předseda Akademie věd ve prospěch židovských vědců, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce 1938 odchod z Akademie věd Za přínos přírodním vědám i za statečný antifašistický postoj byl roku 1946 pozván k oslavám 300. výročí narození I. Newtona do Londýna a Cambridge 1947 symbolicky převzal předsednictví Společnosti císaře Viléma na podporu věd, jejímž prezidentem byl v letech 1930-37 Později přejmenována na Společnost Maxe Plancka

8 Zemřel po dlouhém smrtelném zápase 4. října roku 1947 „Každý přátelský náznak osudu, každou radostně prožitou hodinu musíme přijmout jako nezasloužený, ba přímo zavazující dar.“ Max Planck „Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.“ Max Planck

9 ČASOVÁ OSA

10 Codr M a kol.,: Přemožitelé času. 1.vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989 Štoll I.,: Dějiny fyziky.dotisk 1.vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-375-2 NEZNÁMÝ, Autor. http://www.converter.cz/fyzici/index.htm [online]. [cit. 24.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.converter.cz/fyzicihttp://www.converter.cz/fyzici NEZNÁMÝ, Autor. http://citaty.net [online]. [cit. 24.8.2013]. Dostupný na WWW: http://citaty.net/autori


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Jindřich Doubek Číslo materiálu 7_1_F_10 Datum vytvoření 24.8.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 4.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google