Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závratě -zajímavé kazuistiky Jan SKUTIL DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závratě -zajímavé kazuistiky Jan SKUTIL DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ."— Transkript prezentace:

1

2 Závratě -zajímavé kazuistiky Jan SKUTIL

3 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ II. NEVESTIBULÁRNÍ II. NEVESTIBULÁRNÍ

4 Periferní vestibulární sy poškození smyslového epitelelu vestibula a1.neuronu poškození smyslového epitelelu vestibula a1.neuronu úsek labyrintový (kanálky, utrikulus a sakulus) úsek labyrintový (kanálky, utrikulus a sakulus) úsek supralabyrintový - průběh n. VIII. ve úsek supralabyrintový - průběh n. VIII. ve vnitřním zvukovodu a úsek vstupu n.VIII. do vnitřním zvukovodu a úsek vstupu n.VIII. do prodloužené míchy a vestibulárních jader prodloužené míchy a vestibulárních jader harmonický - tonické úchylky stejnostranná orientace harmonický - tonické úchylky stejnostranná orientace - směr nystagmu na stranu druhou - směr nystagmu na stranu druhou

5 Centrální vestibulární sy Symptomy poškození 2. a 3. neuronu se prolínají Symptomy poškození 2. a 3. neuronu se prolínají dysharmonický - tonické úchylky i směr NY různé dysharmonický - tonické úchylky i směr NY různé

6 vascular compression syndrome (VCS) neurovaskulární konflikt vestibulocochlearního nervu

7 Historie Termín Vascular compression syndrome navrhnul v roce 1936 McKenzie Termín Vascular compression syndrome navrhnul v roce 1936 McKenzie V roce 1975 Jannetta zavedl VCS jako termín popisující symptomy způsobené přímým kontaktem cévy s nervovým kmenem V roce 1975 Jannetta zavedl VCS jako termín popisující symptomy způsobené přímým kontaktem cévy s nervovým kmenem

8 VCS VCS zahrnuje: - Cochleovestibularní kompresivní syndrom - Hemifacialní spasmus (HFS) - Geniculatní neuralgie - Glossopharyngealní neuralgie - Trigeminalní neuralgie

9 Patogenese I. Lokalizace poškození Komprese VIII. nervu vascularní kličkou AICA (30-40%) A.cerebelli inf.ant. PICA (15-20%) A.cerebelli inf.post. SCA (10-15%) A.cerebelli sup. Komprese VIII. nervu vascularní kličkou AICA (30-40%) A.cerebelli inf.ant. PICA (15-20%) A.cerebelli inf.post. SCA (10-15%) A.cerebelli sup. Většinou mimo vnitřní zvukovod Většinou mimo vnitřní zvukovod Komprese VIII. Nervu a. basilaris Komprese VIII. Nervu a. basilaris

10 Demyelinizace nebo fibrotisace axonu Demyelinizace nebo fibrotisace axonu Ektopická excitace Ektopická excitace Patogenese II. Patomorfologie a Patofysiologie

11 Diagnostika Diagnostika Anamnéza Anamnéza Vyš ORL, Neurologie Vyš ORL, Neurologie audiogram audiogram Tympanogram + Reflexy Tympanogram + Reflexy Otoneurologie Otoneurologie Otoakustické emise Otoakustické emise MRI vč angiografie MRI vč angiografie

12 Symptomy Doba trvání 3 – 19 roků Doba trvání 3 – 19 roků Tinnitus 90% Tinnitus 90% Unilateralní Hypakuse85% Unilateralní Hypakuse85% Vertigo 60% Vertigo 60% Bilateralní Hypakuse 10% Bilateralní Hypakuse 10%

13 Postižení sluchu Retrocochlearní léze 45% Retrocochlearní léze 45% Cochlearní léze 35% Cochlearní léze 35% Konduktivní Hypacuse 5% ? Konduktivní Hypacuse 5% ? Normacuse15% Normacuse15%

14 Terapeutické možnosti Chirurgie MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE (MVD) MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE (MVD) SUBOCCIPITALNÍ, RETROSIGMOIDÁLNÍ PŘÍSTUP SUBOCCIPITALNÍ, RETROSIGMOIDÁLNÍ PŘÍSTUP ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP Farmakoterapie (pentoxyphillin, betahistine) REHABILITACE

15 Virtuální cisternoskopie Virtuální cisternoskopie slouží k zobrazení cerebrálních cév a nervů v jejich cisternálním průběhu pomocí MRT, MRA a jejich D3 rekonstrukcí Virtuální cisternoskopie slouží k zobrazení cerebrálních cév a nervů v jejich cisternálním průběhu pomocí MRT, MRA a jejich D3 rekonstrukcí Virtuální cisternoskopie má potenciál v lepším objasnění strukturálních anomálií před léčbou Virtuální cisternoskopie má potenciál v lepším objasnění strukturálních anomálií před léčbou

16 Benigní paroxysmální polohové vertio - Výskyt Amerika 64 nemocných /100 000 obyv. Amerika 64 nemocných /100 000 obyv. Japonsko 10-20 nemocných /100 000 obyv. Japonsko 10-20 nemocných /100 000 obyv. ve stáří 8 / 100 obyv. ve stáří 8 / 100 obyv. 2-3x častěji postiženy ženy 2-3x častěji postiženy ženy nejčastější věk výskytu 5. Decenium nejčastější věk výskytu 5. Decenium někteří autoři udávají až 3O% výskyt někteří autoři udávají až 3O% výskyt BPPV u závrativých stavů BPPV u závrativých stavů

17 Klinický obraz Klinický obraz náhlý vznik prudké závrati po pohybu hlavy nebo náhlý vznik prudké závrati po pohybu hlavy nebo těla, provázené vegetativní symptomatologií, charakterizovány výrazným crescendem a decrescendem, které do minuty odeznívá těla, provázené vegetativní symptomatologií, charakterizovány výrazným crescendem a decrescendem, které do minuty odeznívá Stavy se mohou opakovat během několika dnů i roků. Při opakování vyvolávajícího pohybu intenzita slábne až mizí. Stavy se mohou opakovat během několika dnů i roků. Při opakování vyvolávajícího pohybu intenzita slábne až mizí. Většinou dochází k samovolnému vymizení. Většinou dochází k samovolnému vymizení. v období mezi záchvaty bývají pacienti bez potíží, někdy však může trvat dlouhodoběji v období mezi záchvaty bývají pacienti bez potíží, někdy však může trvat dlouhodoběji

18 Teorie Cupulolithiasy Dochází k uvolňování otokonií nebo jejich vápenné matrix z macula statica utriculi Dochází k uvolňování otokonií nebo jejich vápenné matrix z macula statica utriculi a jejich dislokaci do kanálků a adhezi ke kupule. a jejich dislokaci do kanálků a adhezi ke kupule. Během pohybu hlavy v rovině zadního Během pohybu hlavy v rovině zadního polokruhovitého kanálku, který bývá polokruhovitého kanálku, který bývá postižen nejčastěji dochází k vychýlení postižen nejčastěji dochází k vychýlení kupuly proudem endolymfy a její kupuly proudem endolymfy a její dlouhodobé iritaci. dlouhodobé iritaci.

19 Teorie Canalolithiasy Je podpořena nálezem otokonií v zadním kanálku peroperačně a na žabím modelu po vypreparování zadního kanálku a po jeho stimulaci nálezem akčního potenciálu v n. singularis. Autoři nepozorovali žádný volný pád otolithů, ale jejich „klouzání“ podél stěny. Je podpořena nálezem otokonií v zadním kanálku peroperačně a na žabím modelu po vypreparování zadního kanálku a po jeho stimulaci nálezem akčního potenciálu v n. singularis. Autoři nepozorovali žádný volný pád otolithů, ale jejich „klouzání“ podél stěny. V případě, kdy zůstanou otokonie lokalizovány v oblasti kupuly může se uplatnit myšlený model kupulolithiasy. V případě, kdy zůstanou otokonie lokalizovány v oblasti kupuly může se uplatnit myšlený model kupulolithiasy.

20 Etiologie detritus prokázán histologicky bazofilní substance na kupule, peroperačně a elektronmikroskopicky detritus prokázán histologicky bazofilní substance na kupule, peroperačně a elektronmikroskopicky vznik – degenerativní - stárnoucí procesy, které mohou být urychlovány dalšími faktory vznik – degenerativní - stárnoucí procesy, které mohou být urychlovány dalšími faktory V literatuře se mluví o více jak 20 etiologických fakt V literatuře se mluví o více jak 20 etiologických fakt „stárnoucí procesy“ „stárnoucí procesy“ traumata traumata vestibulární neuritidy a otitidy vestibulární neuritidy a otitidy toxiny toxiny postoperační stavy postoperační stavy dlouhodobé upoutání na lůžko dlouhodobé upoutání na lůžko genetické aj. genetické aj.

21 Diagnostika komplexní otoneurologické vyšetření komplexní otoneurologické vyšetření Anamnéza-nejdůležitější je udání provokujícího momentu Anamnéza-nejdůležitější je udání provokujícího momentu Dix-Hallpikův manévr s nálezem polohovacího nystagmu Dix-Hallpikův manévr s nálezem polohovacího nystagmu Event. další manévry Event. další manévry audio, tympano, spont. vestibul. jevy, audio, tympano, spont. vestibul. jevy, VSR, kalorizace, BERA – bez specifického nálezu. VSR, kalorizace, BERA – bez specifického nálezu.

22 DIXOVA-HALLPIKOVA ZKOUŠKA: U sedícího nemocného s Frenzlovými brýlemi otočíme rychle hlavu napravo o 45 ° a během 1–2 s ho uložíme vodorovně s přepadávající hlavou o 30 °. Nevznikne-li hned nystagmus, čekáme 30 s a pokud ani v tomto časovém úseku nedojde k nystagmu, uvedeme vyšetřovaného do výchozí polohy a po 30 s odpočinku pootočíme hlavu doleva. Další postup je podobný jako při otáčení hlavy doprava. U sedícího nemocného s Frenzlovými brýlemi otočíme rychle hlavu napravo o 45 ° a během 1–2 s ho uložíme vodorovně s přepadávající hlavou o 30 °. Nevznikne-li hned nystagmus, čekáme 30 s a pokud ani v tomto časovém úseku nedojde k nystagmu, uvedeme vyšetřovaného do výchozí polohy a po 30 s odpočinku pootočíme hlavu doleva. Další postup je podobný jako při otáčení hlavy doprava.

23 POLOHOVÝ NYSTAGMUS po požití alkoholu Alkohol-polohový NY je typický směr měnící nystagmus. Alkohol-polohový NY je typický směr měnící nystagmus. V prvních 3-5 hod bijící k níže položenému uchu, poté se směr obrací V prvních 3-5 hod bijící k níže položenému uchu, poté se směr obrací

24 BENIGNÍ PAROXYSMÁLNÍ POLOHOVACÍ NYSTAGMUS až s 10 s trvající latenci, až s 10 s trvající latenci, trvá 3–40 s trvá 3–40 s doprovázen prudkou závratí doprovázen prudkou závratí intenzita rychle vzrůstá a rychle klesá intenzita rychle vzrůstá a rychle klesá při opakování pokusů se intenzita a doba trvání nystagmu zkracují, při opakování pokusů se intenzita a doba trvání nystagmu zkracují, dochází k jeho vyčerpání dochází k jeho vyčerpání

25 Při postiženém zadním kanálku nystagmus nahoru s rotační komponentou proti směru hodinových ručiček, k postiženému uchu Při postiženém zadním kanálku nystagmus nahoru s rotační komponentou proti směru hodinových ručiček, k postiženému uchu Stimulace je optimální pokud je kanálek v rovině rotace. V závislosti od směru pohledu dochází k modifikaci nystagmu a to při pohledu doleva je odezvou vertikální nystagmus nahoru na obou očích. Při pohledu doprava je výsledkem rotační nystagmus proti směru hodinových ručiček. Stimulace je optimální pokud je kanálek v rovině rotace. V závislosti od směru pohledu dochází k modifikaci nystagmu a to při pohledu doleva je odezvou vertikální nystagmus nahoru na obou očích. Při pohledu doprava je výsledkem rotační nystagmus proti směru hodinových ručiček. Při postižení předního kanálku je Nystagmus vertikální dolů proti směru hodinových ručiček. Při postižení předního kanálku je Nystagmus vertikální dolů proti směru hodinových ručiček.

26 Terapie Medikamentozní byl popsán efekt Skopolaminu, Betahistinu Medikamentozní byl popsán efekt Skopolaminu, Betahistinu dříve Vestibulární habituační trening, dříve Vestibulární habituační trening, založena na provedení MANÉVRŮ za účelem odstranit vápennou debris z polokruhovitého kanálku, resp. do oblasti utriculu založena na provedení MANÉVRŮ za účelem odstranit vápennou debris z polokruhovitého kanálku, resp. do oblasti utriculu - Epleyho, Semontův manévr další Brandt-Daroff… 3 D Rotační křeslo naprogramovaná rotace v prostoru / k výzkumu vestibulookulárního reflexu Zürich / 3 D Rotační křeslo naprogramovaná rotace v prostoru / k výzkumu vestibulookulárního reflexu Zürich / Chirurgická – Singulární neurectomie /30% hluchota/ Chirurgická – Singulární neurectomie /30% hluchota/ – Obliterace kanálku /10% hluchota – Obliterace kanálku /10% hluchota 10% pokl sluchu 10% pokl sluchu

27 Herpes zoster oticus je relativně řídké onemocnění, způsobené aktivací latentní infekce virem Varicela- Zoster. Diagnostiku provádíme na základě klinického a serologického vyšetření. je relativně řídké onemocnění, způsobené aktivací latentní infekce virem Varicela- Zoster. Diagnostiku provádíme na základě klinického a serologického vyšetření. Léčbu v současné době považujeme za celkem úspěšnou s možností reziduálního postižení kochleovestibulárních funkcí a paresy hlavových nervů. Léčbu v současné době považujeme za celkem úspěšnou s možností reziduálního postižení kochleovestibulárních funkcí a paresy hlavových nervů.

28 RAMSAY HUNT‘S syndrom Herpes zoster hlavy a krku v kombinaci s faciální paresou je považovan za polyneuropathii hlavových nervů způsobenou reaktivací latentní infekce DNA viru varicella - zoster z jejich senzitivních gangií po prodělané primoinfekci varicelou v dětství. je považovan za polyneuropathii hlavových nervů způsobenou reaktivací latentní infekce DNA viru varicella - zoster z jejich senzitivních gangií po prodělané primoinfekci varicelou v dětství.

29 Patofyziologie Patofyziologie vzniku je však stále diskutována a mnohé okolnosti jsou stále nejasné. Patofyziologie vzniku je však stále diskutována a mnohé okolnosti jsou stále nejasné. Obecně se předpokládá zvýšená náklonnost u imunokoprimovaných a zatížených jedinců. Obecně se předpokládá zvýšená náklonnost u imunokoprimovaných a zatížených jedinců. Reaktivovaný virus vycestovává do axonů nebo Schvanových buněk sensoriálních vláken lícního nervu a na kůži způsobuje herpetické postižení. Reaktivovaný virus vycestovává do axonů nebo Schvanových buněk sensoriálních vláken lícního nervu a na kůži způsobuje herpetické postižení.

30 Diagnostika Diagnostika je postavena na klinickem obrazu nálezu faciální paresy, bolesti, erupcí herpetických puchýřků ve zvuko- vodu a na aurikule / Herpes zoster oticus / a kochleovestibulární symptomatologii. Diagnostika je postavena na klinickem obrazu nálezu faciální paresy, bolesti, erupcí herpetických puchýřků ve zvuko- vodu a na aurikule / Herpes zoster oticus / a kochleovestibulární symptomatologii. Vzácněji mohou být postiženy i hlavové nervy - V.,VI., IX.,X.. Serologicky mohou být verifikovány i případy bez herpetického postižení / Zoster sine herpeticum / Vzácněji mohou být postiženy i hlavové nervy - V.,VI., IX.,X.. Serologicky mohou být verifikovány i případy bez herpetického postižení / Zoster sine herpeticum /

31 DĚKUJI ZA POZORNOST

32 vascular compression syndrome (VCS) neurovaskulární konflikt vestibulocochlearního nervu

33 Historie Termín Vascular compression syndrome navrhnul v roce 1936 McKenzie Termín Vascular compression syndrome navrhnul v roce 1936 McKenzie V roce 1975 Jannetta zavedl VCS jako termín popisující symptomy způsobené přímým kontaktem cévy s nervovým kmenem V roce 1975 Jannetta zavedl VCS jako termín popisující symptomy způsobené přímým kontaktem cévy s nervovým kmenem

34 VCS VCS zahrnuje: - Cochleovestibularní kompresivní syndrom - Hemifacialní spasmus (HFS) - Geniculatní neuralgie - Glossopharyngealní neuralgie - Trigeminalní neuralgie

35 Patogenese I. Lokalizace poškození Komprese VIII. nervu vascularní kličkou AICA (30-40%) A.cerebelli inf.ant. PICA (15-20%) A.cerebelli inf.post. SCA (10-15%) A.cerebelli sup. Komprese VIII. nervu vascularní kličkou AICA (30-40%) A.cerebelli inf.ant. PICA (15-20%) A.cerebelli inf.post. SCA (10-15%) A.cerebelli sup. Většinou mimo vnitřní zvukovod Většinou mimo vnitřní zvukovod Komprese VIII. Nervu a. basilaris Komprese VIII. Nervu a. basilaris

36 Demyelinizace nebo fibrotisace axonu Demyelinizace nebo fibrotisace axonu Ektopická excitace Ektopická excitace Patogenese II. Patomorfologie a Patofysiologie

37 Diagnostika Diagnostika Anamnéza Anamnéza Vyš ORL, Neurologie Vyš ORL, Neurologie audiogram audiogram Tympanogram + Reflexy Tympanogram + Reflexy Otoneurologie Otoneurologie Otoakustické emise Otoakustické emise MRI vč angiografie MRI vč angiografie

38 Symptomy Doba trvání 3 – 19 roků Doba trvání 3 – 19 roků Tinnitus 90% Tinnitus 90% Unilateralní Hypakuse85% Unilateralní Hypakuse85% Vertigo 60% Vertigo 60% Bilateralní Hypakuse 10% Bilateralní Hypakuse 10%

39 Postižení sluchu Retrocochlearní léze 45% Retrocochlearní léze 45% Cochlearní léze 35% Cochlearní léze 35% Konduktivní Hypacuse 5% ? Konduktivní Hypacuse 5% ? Normacuse15% Normacuse15%

40 Terapeutické možnosti Chirurgie MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE (MVD) MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE (MVD) SUBOCCIPITALNÍ, RETROSIGMOIDÁLNÍ PŘÍSTUP SUBOCCIPITALNÍ, RETROSIGMOIDÁLNÍ PŘÍSTUP ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP Farmakoterapie (pentoxyphillin, betahistine) REHABILITACE

41 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Závratě -zajímavé kazuistiky Jan SKUTIL DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ I. VERIGO VESTIBULÁRNÍ PERIFERNÍ A CENTRÁLNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google