Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení a role MD v politickém systému EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení a role MD v politickém systému EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI."— Transkript prezentace:

1 Postavení a role MD v politickém systému EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPA.CZ Ministerstva ČR  MF, MV, MD, MMR, MŽP, MZ, MO, MK, MŠMT, MPSV, MSP, MZV, MPO, MZE,  Význam ministerstev

3 WWW.OPPA.CZ

4 Koaliční smlouva

5 WWW.OPPA.CZ

6

7

8 Poradní orgány vlády po ÚV  Zmocněnkyně vlády pro lidská práva  Národní ekonomická rada vlády  Bezpečnostní rada státu  Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí  Legislativní rada vlády  Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu  Výbor pro Evropskou unii  Rada vlády pro záležitosti romské menšiny  Rada vlády pro lidská práva  Rada vlády pro národnostní menšiny  Rada vlády pro nestátní neziskové organizace  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  Vládní dislokační komise  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost  Rada pro výzkum, vývoj a inovace

9 WWW.OPPA.CZ Další poradní orgány  Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii  (zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)  Rada vlády pro udržitelný rozvoj  (zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)  Rada pro zdraví a životní prostředí  (zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)  Rada hospodářské a sociální dohody  (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)  Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)  Rada vlády pro seniory a stárnutí populace  (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)  Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)

10 WWW.OPPA.CZ  Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu  (zabezpečuje Ministerstvo dopravy)  Národní koordinační skupina pro digitální vysílání  (zabezpečuje Ministerstvo vnitra)  Česká komise pro UNESCO  (zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)  Ústřední povodňová komise  (zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)  Rada České republiky pro jakost  (zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)  Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi  (zabezpečuje Ministerstvo kultury)  Rada pro fondy společného strategického rámce  (zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj)

11 WWW.OPPA.CZ Jednání vlády  Program podepisuje premiér (bez něj nelze uveřejnit a dát na web)  Zpravidla program ve čtvrtek  20 – 50 bodů  Jednání vlády ve středu od 9h či úterý – podle jednání PSP – pokud je sněmovna tak ve středu večer, často do 2 ráno  Eventuelně v průběhu PSP ve státních aktech  Účast na vládě – doprovod 1 osoba (oddělení vládní agendy, ředitel kabinetu, tajemník)  Body A, B, C, D  Neuralgické body  Velvyslanci v důvěrném režimu  Další body v důvěrném režimu – ekonomické dopady, bezpečnost státu, nezařazují se na program  PR

12 WWW.OPPA.CZ PEM  Pouze ekonomičtí ministři – PM, MF, MD, MPO, MMR….  Projednávání rozpočtu, reforem, transformace ŘSD atd….

13 WWW.OPPA.CZ NERV  Národní ekonomická rada vlády (NERV) je nezávislým poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření.  11 pracovních skupin:  Veřejné finance [garant: Tomáš Sedláček]  Důchodová reforma (činnost ukončena) [garant: Vladimír Bezděk]  Boj s korupcí [garant: Pavel Kohout]  Vztahy k EU [garant: Petr Zahradník]  Konkurenceschopnost a podpora podnikání [garant: Michal Mejstřík]  Financování zdravotnictví [garant: Miroslav Zámečník]  Rozpočtový rámec EU [garant: Petr Zahradník]  Krize v eurozóně [garant: Vladimír Dlouhý]  Prorůstová opatření [garant: Tomáš Vrbík]  KPI ve veřejné správě [garant: Jan Procházka]  Trh práce [garant: Daniel Münich]

14 WWW.OPPA.CZ BRS  Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování.  Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR:  Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.  Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR.  Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

15 WWW.OPPA.CZ LRV  Legislativní rada vlády České republiky (dále jen LRV) je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti.  LRV má 31 členů (tito zejména externí odborníci vykonávají práci pro LRV pouze za symbolickou odměnu) a řídí se jednacím řádem.  V rámci LRV bylo k 1. 1. 2007 zřízeno (dle čl. 4 písm. e) a čl. 5 odst. 2 novely Statutu Legislativní rady vlády přijaté usnesením vlády ze dne 4. 10. 2006 č. 1148) 6 pracovních komisí:  Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.2, Komise pro veřejné právo II – finanční právo, Komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci, Komise pro soukromé právo a Komise pro trestní právo.

16 WWW.OPPA.CZ VEU  Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na úrovni svých členů nebo na pracovní úrovni.  Výbor pro EU na úrovni členů se podílí na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU.  Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu.

17 WWW.OPPA.CZ Meziresortní připomínkové řízení  Koncepce ZP  Koncepce RZ  Připomínková místa  Zásadní vs. doporučující připomínky  Vypořádání připomínek  Společný postup  Materiál s rozporem

18 WWW.OPPA.CZ Příprava na vládu

19 WWW.OPPA.CZ Jednání vlády  Účast na ÚVČR  Body A, B, C, D  Body z ruky  Rozpočet

20 WWW.OPPA.CZ Vztah k PS  Příprava  Parlamentní tajemník  Zařazení bodu  Zástup  Výbory/podvýbory (HV)  Lobbing

21 WWW.OPPA.CZ Interpelace  Písemné vs. ústní  Strategická neúčast  Interpelace PM

22 WWW.OPPA.CZ Senát  Příprava  Parlamentní tajemník  Zařazení bodu  Zástup  Výbory/podvýbory  Lobbing

23 WWW.OPPA.CZ Politický význam MD  ŘSD  SŽDC  ČD  ČDC

24 WWW.OPPA.CZ 24 XXX  XXX

25 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Postavení a role MD v politickém systému EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google