Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CS Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Třetí zpráva o soudržnosti Únor 2004 Konvergence, konkurenceschopnost a spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CS Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Třetí zpráva o soudržnosti Únor 2004 Konvergence, konkurenceschopnost a spolupráce."— Transkript prezentace:

1 CS Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Třetí zpráva o soudržnosti Únor 2004 Konvergence, konkurenceschopnost a spolupráce

2 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 2 Význam Zpráv o soudržnosti Komise analyzuje každé 3 roky stav soudržnosti a přínos jejích zásad (čl. 159 Smlouvy) 1.zpráva (1996): preambule Agendy 2000 2.zpráva (2001): zahájení debaty o politice soudržnosti po rozšíření 3.zpráva (únor 2004): předložení návrhů na reformovanou politiku soudržnosti po roce 2007 Kontext

3 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 3 Zpráva obsahuje 4 části 1.Analýza situace a vývoje v regionech a faktory konkurenceschopnosti 2.Přínos národních politik k soudržnosti 3.Přínos společné politiky 4. Dopad politiky soudržnosti Struktura

4 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 4 Finanční perspektivy pro období 2007-2013 Podpora evropského bohatství – Úkoly politiky a rozpočtové prostředky rozšířené Unie pro období 2007-2013 Udržení současného výdajového stropu (1,24 % hrubého národního důchodu EU) Návrh Komise: závazky 1,22 % a 1,14 % na platby Patrná změna ve finančních perspektivách Čtyři politické priority pro Unii: Trvalý rozvoj – konkurenceschopnost, soudržnost (u růstu a zaměstnanosti) Uchování a spravování přírodních zdrojů Občanská práva a povinnosti, svoboda, bezpečnost a spravedlnost EU – globální partner Finanční aspekty

5 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 5 Připomínka: Rozpočet EU 2000-2006 Strop, pokud jde o roční závazky: 108,5 miliard € v případě EU o 25 členech, z čehož je 37 miliard € určeno na strukturální akce, v cenách za rok 2004 Finanční perspektivy 2007-2013 Strop, pokud jde o roční závazky: 146,4 miliard € v případě EU o 27 členech, z čehož je 48 miliard € určeno na strukturální akce, v cenách za rok 2004 (vyjímaje rozvoj venkova)

6 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 6 % HND

7 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 7 Politika soudržnosti Představuje 34 % rozpočtu EU (336 miliard € pro období 2007-2013, v cenách za rok 2004) Představuje přibližně 0,41 % HDP Unie (s rozvojem zemědělství a rybolovem: 0,46 %) Přibližně 50:50 mezi současnými a novými členskými státy Více než ¾ rozpočtu pro regiony a členské státy opožděné ve vývoji Kontext Podíly výdajů

8 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 8 Kategorie výdajů ze Strukturálních fondů Kontext Pro období 2007-2013 + posílení administrativních pravomocí Jiné 2% Lidské zdroje 23% Produktivní životní prostředí 34% Infrastruktura 41% 4,3 Rozčlenění dotací ze Strukturálních fondů v regionech spadajících pod Cíl 1, všechny členské státy, 2000-2006 Zdroj: GŘ REGIO

9 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 9 Poznámky Poznámky Významná konvergence kohezních zemí Pozitivní vývoj ve všech regionech spadajících pod Cíl 1 Růst HDP, zaměstnanosti a produktivity nad evropský průměr Modernizace ekonomických struktur a metod řízení Lepší vedení na regionální úrovni Větší regionální spolupráce na evropské úrovni Část I Situace a vývoj: několik výsledků

10 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 10 Růst HDP v kohezních zemích Růst HDP na osobu ve Španělsku, Portugalsku a Řecku v letech 1998 - 2002 ve srovnání s průměrným nárůstem HDP v EU15 Růst HDP v kohezních zemích Růst HDP na osobu ve Španělsku, Portugalsku a Řecku v letech 1998 - 2002 ve srovnání s průměrným nárůstem HDP v EU15

11 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 11 Míra nezaměstnanosti 1996-2001 Míra nezaměstnanosti v EU o 15 členech, 1996 - 2002 (v % pracovní síly) 19962002 EU15 10,77,8 Zdroj: Eurostat, LFS 7,4 Kohezní země 17,09,6 Další členské země9,57,5 Řecko9,710,0 Španělsko22,311,4 Irsko11,94,3 Portugalsko5,1 Část I Situace a vývoj

12 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 12 Evropská politika soudržnosti nebo prostý rozpočtový transfer? Dopad a přidaná hodnota Politiky soudržnosti Podíl převodů z EU na hlavní příjemce vynaložený na dovoz z ostatních členských států 17,4 % 18,9 % 26,7 % 35,2 % 42,6 % 14,7 % 01020304050 Španělsko Mezzogiorno Nové německé země Irsko Portugalsko Řecko

13 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 13 Dopad rozšíření Nárůst počtu obyvatel Unie z 380 na 454 milionů (EU 25) resp. 485 milionů (EU 27) Nové členské státy přinášejí dynamičtější růst (4 % ročně ve srovnání s 2,5 % v EU 15) Pokles HDP na osobu: -12,5 % EU 25; -18% EU 27 v euro Část I

14 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 14 Dopad rozšíření Nárůst počtu obyvatel v Cíli Konvergence z 84 miliónů na 123 miliónů Zdvojnásobení schodku rozvoje mezi regiony: průměr HDP v zemích spadajících pod Cíl 1 je 69 %: nové členské země 46 % Nárůst míry zaměstnanosti v EU 15 z 60 % na 64 % (1996 - 2002). V 10 nových členských státech byla 56 %: (59 % v roce 1999) Část I

15 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 15 HDP na osobu PPS 2002 Zdroj: Eurostat, Národní účty Index, EU25 = 100 Část I Situace a vývoj

16 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 16 Regionální HDP 2001 Část I Situace a vývoj HDP na osobu (PPS), 2001 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Žádné údaje Index EU 25 = 100 Zdroj: Eurostat

17 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 17 Míra zaměstnanosti 2002 < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Žádné údaje % populace mezi 15-64 roky Směrodatná odchylka = 8,4 Zdroj: Eurostat a NSI EU-27 = 62,4

18 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 18 Úroveň vzdělání 2002 ZÁKLADNÍSTŘEDNÍVYSOKÉ % celé populace ve věku 25-64 let < 19,2 19,2 – 28,0 28,0 – 36,8 36,8 – 45,6 >= 45,6 Žádné údaje EU-27 = 32,4 Směrodatná odchylka = 17,7 < 35,05 35,05 – 43,35 43,35 – 51,65 51,65 – 59,95 >= 59,95 Žádné údaje EU-27 = 47,5 Směrodatná odchylka = 16,59 < 13,65 13,65 – 17,95 17,95 – 22,25 22,25 – 26,55 >= 26,55 Žádné údaje EU-27 = 20,01 Směrodatná odchylka = 8,57 Zdroj: Eurostat (LFS)

19 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 19 Zaměstnanost v oblasti hi-tech 2002 Regionální konkurenční faktory < 7,45 < 7,45 – 9,55 < 9,55 – 11,65 11,65 – 13,75 >= 13,75 Žádné údaje Zdroj: Eurostat Průměr = 10,6 Směrodatná odchylka = 4,30

20 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 20 Příspěvek národních politik Národní rozpočty v průměru na úrovni 47 % HDP Kohezní rozpočet 0,43 % HDP Národní rozpočty upřednostňují základní služby a podporu příjmů Strukturální fondy usilují o zlepšení faktorů regionální konvergence a podporují investice do lidského a produkčního kapitálu – přibližně 80 % celkové částky Část II Různé přístupy k podpoře růstu

21 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 21 Příspěvek jiných politik Společenství Zaměření na specifické cíle stanovené ve Smlouvě Cílem není vždy soudržnost Došlo však již k pokroku Potřeba posílení soudržnosti mezi těmito politikami a cílem soudržnosti, zejména v případech nových států. Část III Potřeba podpory soudržnosti politik

22 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 22 Dopad politiky soudržnosti Zvýšení veřejných a soukromých investic do regionů, jež jsou příjemci dotací (nárůst) Příspěvek ke zvýšení HDP (konvergence) Vytváření pracovních míst a maximalizace potenciálu lidských zdrojů Nárůst lidského a produkčního kapitálu Lepší regionální a místní řízení Finanční stabilita po dobu 7 let Část IV Mobilizace zdrojů k podpoře růstu

23 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 23 Nové partnerství v rámci soudržnosti Nové partnerství v rámci soudržnosti 1.Z hlediska priorit Unie 2.Z hlediska rozšíření a větší odpovědnosti politiky soudržnosti 3.Pokrývá všechny země, regiony a města – větší subsidiarita Reforma politiky Závěry

24 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 24 Priority reformy (I) První Cíl: Konvergence a konkurenceschopnost Priority reformy (I) První Cíl: Konvergence a konkurenceschopnost Regiony s HDP na osobu menším než 75 % průměru EU o 25 členech Regiony postižené „statistickým dopadem“: HDP na osobu menší než 75 % EU 15, ale více než 75 % EU 25 Země s hrubým národním důchodem na osobu menším než 90 % průměru EU s 25 členy (Fond soudržnosti) Speciální program dostupnosti pro OMR Rozpočet: přibližně 78 % celkové částky Reforma politiky Závěry

25 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 25 Priority reformy (II) Druhý Cíl: regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Priority reformy (II) Druhý Cíl: regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Politika soudržnosti ve službách všech ostatních regionů v Unii – žádné dělení na zóny Společenství Obsahuje dvě složky: první složka: regionální konkurenceschopnost -inovace a znalostní společnost -dostupnost a služby v obecném hospodářském zájmu -životní prostředí a prevence rizik včetně zodpovědnosti za města delegovaná za regiony (URBAN+), žádné iniciativy Společenství (Lisabonská a Göteborgská strategie) druhá složka: zaměstnanost – založená na Evropské strategii zaměstnanosti - přizpůsobivost pracovníků, -tvorba pracovních míst, -přístup na trh práce pro znevýhodněné jedince Rozpočet: přibl. 18 % celkového SF = dnešní Cíle 2 a 3 Reforma politiky Závěry

26 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 26 Priority reformy (III) Třetí Cíl: Evropská územní spolupráce Priority reformy (III) Třetí Cíl: Evropská územní spolupráce Úspěch iniciativy INTERREG, přidaná hodnota společenství umožňuje harmonickou a vyrovnanou integraci celé Unie Pohraničí včetně přímořských hranic Přeshraniční spolupráce (Členské země navrhnou změny ve 13 současných zónách INTERREG III B) Meziregionální spolupráce (také v rámci hlavního proudu) Externí přeshraniční spolupráce – spojená s nástrojem nového evropského sousedství a partnerství, včetně víceletých programů a jen jednoho finančního nástroje Rozpočet: přibližně 4 % celkové částky Reforma politiky Závěry

27 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 27 Systém implementace: evoluce, ne revoluce Systém implementace: evoluce, ne revoluce Potvrzení principů, díky nimž slaví tato politika úspěch – víceleté programy, partnerství, hodnocení, spolufinancování, společná odpovědnost Zachování pravidla n+2 a systému záloh Zjednodušení: omezení počtu finančních nástrojů: 3 místo 6 a pouze programy financované jedním fondem Jasnější rozdělení odpovědnosti s trvalým rozvojem politiky Omezení etap programování (strategický dokument od každého členského státu, operační programy) Zjednodušení finančního řízení (prioritní osy) Kontroly: zavedení proporcionality, smlouvy Strategičtější přístup: Politická diskuse v Radě, názor EP, mandát Komise, roční zpráva představovaná na jarním zasedání Rady Reforma politiky Závěry

28 Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE CS Třetí zpráva o soudržnosti Prosinec 2004 CS 28 Navrhovaný časový plán Navrhovaný časový plán 10. a 11. květen 2004: Evropské fórum soudržnosti, Brusel Červenec 2004: Komise přijímá balíček legislativních opatření Konec roku 2005: Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu 2006: Příprava programů pro období 2007-2013 1. leden 2007: Začátek realizace Další kroky


Stáhnout ppt "CS Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Třetí zpráva o soudržnosti Únor 2004 Konvergence, konkurenceschopnost a spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google