Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tempus v kontextu českých vysokých škol Prabir Ganguly Národní agentura Socrates.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tempus v kontextu českých vysokých škol Prabir Ganguly Národní agentura Socrates."— Transkript prezentace:

1 Tempus v kontextu českých vysokých škol Prabir Ganguly Národní agentura Socrates

2 Klasifikace typu projektů Joint European Projects (2 až 3 roky) Joint European Projects (2 až 3 roky) – Curriculum development – University management – Institution building Structural and Complementary Measures Structural and Complementary Measures (krátkodobé aktivity podporující národní reformy a (krátkodobé aktivity podporující národní reformy a zaměřené na specifické potřeby) zaměřené na specifické potřeby) Doba trvání od několika týdnů do jednoho roku Doba trvání od několika týdnů do jednoho roku Individuální mobility IMG 1 – není pro české vysoké školy IMG 1 – není pro české vysoké školy IMG 2 – není IMG 2 – není IMG 3 – mobilita z EU do partnerských zemí IMG 3 – mobilita z EU do partnerských zemí

3 Země, které se mohou zúčastnit Země, které se mohou zúčastnit EU 25 EU 25 Partnerské země – CARD země, MEDA a TACIS země Partnerské země – CARD země, MEDA a TACIS země Kandidátské země – Bulharsko Rumunsko, Turecko Kandidátské země – Bulharsko Rumunsko, Turecko Skupina 24 Skupina 24

4 Chceme-li se zúčastnit programu Tempus, pak úloha vysoké školy může být následující: A. Grant holder (právně odpovědný za řízení projektu) B. Grant koordinátor (odpovědný za koordinace a monitorování projektu) C. Partnerská instituce Chceme-li se zúčastnit programu Tempus, pak musíme mít odpovědi na následující otázky: 1. Proč? 2. Co? 3. S kým?

5 Proč? Motivace pro promotora projektu Motivace pro promotora projektu Motivace katedry/fakulty/školy Motivace katedry/fakulty/školy –navazování nových kontaktů –internacionalizace školy směrem k východu –nalézání nových zdrojů pro získání zahraničních studentů –testování svých odborností a marketingových schopností v rámci celoevropské soutěže –výměny studentů a učitelů –transfer know-how

6 Co? Závisí především na existující expertíze na dané vysoké škole a na expertíze promotora projektu Závisí především na existující expertíze na dané vysoké škole a na expertíze promotora projektu Priority jednotlivých partnerských zemí Priority jednotlivých partnerských zemí Možnosti doplňování expertízy v rámci ostatních institucí či vysokých škol v ČR či jiné zemi EU, na základě znalostí v oboru Možnosti doplňování expertízy v rámci ostatních institucí či vysokých škol v ČR či jiné zemi EU, na základě znalostí v oboru Odbornost Priorita partnerské země Potřeba instituce Předmět projektu

7 S kým? Dřívější kontakty mohou napomáhat výběru partnera z jiné země EU či jiné české instituce. Dřívější kontakty mohou napomáhat výběru partnera z jiné země EU či jiné české instituce. Dobrou pomůckou může být Tempus Compendium vydané NA Socrates i ETF. Dobrou pomůckou může být Tempus Compendium vydané NA Socrates i ETF. Priorita dané partnerské země. Priorita dané partnerské země. Profil instituce či školy dané partnerské země. Profil instituce či školy dané partnerské země. V případě „Multi-country“ project, obdobnost problematiky v daných zemích. V případě „Multi-country“ project, obdobnost problematiky v daných zemích. Předmět projektu. Předmět projektu.

8 Nezapomenout 1.Ministerstvo školství dané země by, pokud možno, mělo být partnerem projektu. Pokud tomu tak není, je nutná písemná podpora (endorsement) projektu. 2.Pokud existuje dobrý kontakt, je vhodné zahrnout do konsorcia projektu Bulharsko či Rumunsko. Tyto země však nemají právo čerpat z rozpočtu Tempusu, mohou se zúčastnit pouze na bázi „Self-financing“. 3.Zahrnout do projektu „Individual Expert“, osoby, které mají bohaté zkušenosti buď v dané oblasti nebo v rámci Tempusu. 4.Zástupci cílových skupin musí být součástí konsorcia. Pozor na IB projekt.

9 Minimální potřeba Alespoň jedna univerzita z každé partnerské země, která je účastníkem projektu. Alespoň jedna univerzita z každé partnerské země, která je účastníkem projektu. Alespoň jedna univerzita z jedné země EU a jeden člen konsorcia z druhé země EU (vysoká škola, podnikatelský subjekt, profesní organizace, samosprávy, ministerstva, sociální partneři). Alespoň jedna univerzita z jedné země EU a jeden člen konsorcia z druhé země EU (vysoká škola, podnikatelský subjekt, profesní organizace, samosprávy, ministerstva, sociální partneři).

10 Jak by měla vypadat žádost A.Žádost musí být napsána v angličtině, němčině nebo francouzštině. B.Předmětná oblast musí být v souladu se seznamem předmětů oborů. C.Žádost musí být doplněna tzv. „Letter of endorsement“ všech partnerských institucí. Nezapomenout na Ministerstvo školství. D.Žádost musí mít „Logical Framework Matrix“. E.Žádost musí prokázat spolufinancování o hodnotě 5%. F.Maximální povolená délka musí být respektována. G.Indikace, zda-li stejná propozice byla předložena již dříve.

11 Struktura projektu Důvody vzniku projektu (Project background) Nutno uvést: Kontext vysokého školství v dané partnerské zemi a jeho souvislosti s propozicí projektu Kontext vysokého školství v dané partnerské zemi a jeho souvislosti s propozicí projektu Reference k rozvojovému plánu školy v cílové zemi Reference k rozvojovému plánu školy v cílové zemi Specifické potřeby cílových skupin v dané zemi Specifické potřeby cílových skupin v dané zemi Relevantní detaily o škole v cílové zemi (znalost EU jazyků, úroveň ICT, vybavenost, předmět vyučování, počet studentů, možnost uplatnění atd.) dle typu projektu Relevantní detaily o škole v cílové zemi (znalost EU jazyků, úroveň ICT, vybavenost, předmět vyučování, počet studentů, možnost uplatnění atd.) dle typu projektu Popis zkušeností a relevance členů konsorcia Popis zkušeností a relevance členů konsorcia Expertíza individuálního experta Expertíza individuálního experta

12 Popis projektu 1.Širší cíle projektu (střednědobý či dlouhodobý cíl projektu) 2.Projektový cíl (má být: specifický, měřitelný, přesný, realistický a časově dosažitelný) 3.Specifické cíle 4.Aktivity k dosažení jednotlivých cílů 5.Pracovní plán 6.Vstupy a výstupy 7.Rozpočet 8.Diseminace, udržitelnost, monitorování a řízení projektu

13 Finanční parametry € 500 000 pro tříleté projekty € 500 000 pro tříleté projekty € 300 000 pro dvouleté projekty € 300 000 pro dvouleté projekty Horní limit nákladů Mzdové náklady – maximálně 30% z celkového grantu Nákup stroje a zařízení – maximálně 30% z celkového grantu grantu Režijní náklady – 7% z celkového grantu EK může požádat o finanční záruku


Stáhnout ppt "Tempus v kontextu českých vysokých škol Prabir Ganguly Národní agentura Socrates."

Podobné prezentace


Reklamy Google