Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU"— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
PORANĚNÍ KONČETIN MUDr. Ježek Jakub

2 Končetinová poranění obecně
5% všech úrazů rozlišit zda: sama x součást polytraumatu u polytraumatu prohloubení závažnosti celkového stavu z hlediska celkového zdravotního stavu důležitá velikost krevní ztráty odhad krevní ztráty

3 Odhad krevní ztráty význam hlavně u mnohočetného končetinového poranění zavřená poranění: paže 100 – 800 ml předloktí 50 – 400 ml stehno 300 – 2000 ml bérec 100 – 1000 ml pánev 500 – 3000 ml

4 Odhad krevní ztráty otevřená poranění odhad velmi nepřesný
rozhodující je hodnocení celkového stavu

5 Izolovaná poranění končetin
tvoří většinu úrazů pohybového aparátu minimální alterace celkového stavu luxace, zlomeniny, drobnější úrazy přesto: nebezpečí poranění nervově-cévního svazku důležité: obnova osy končetiny !!!

6 Typy končetinových poranění
kostí kloubů šlach cév a nervů kůže a podkoží zavřená x otevřená izolovaná x sdružená

7 A. zlomeniny diafyzární x oblasti kloubních konců kostí – dg.
jisté známky zlomeniny - patologická hybnost, krepitace, nefyziologické postavení, (RTG) nejisté známky – bolestivost, otok, hematom, porušení funkce u diafyzárních jasnější klinika, lehčí dg. u nitrokloubních odlišit poranění vazivového aparátu kloubu

8 B. poranění kloubů široká paleta poranění poranění vazů
mikroruptury distenze (natažení) vazu ruptura (přetržení) parciální a totální – může vést k luxaci či subluxaci kloubu luxační zlomeniny – závažná poranění

9 C. poranění svalů a šlach
přímé násilí . kontuze, zhmoždění natržení či přetržení (nejvíce Achillova šlacha) otevřená poranění kompartment syndrom během několika hodin bérec, předloktí, paže, stehno zvyšující se tlak ve fasciálním prostoru

10 D. poranění nervově cévního svazku
přímo úrazovým násilím – neovlivníme nepřímo tlakem kostních úlomků, dislokací a přetažením, otokem – ovlivníme nutnost vyšetření periferie končetin u každého úrazu

11 D. poranění nervově cévního svazku

12 E. poranění kůže a podkoží
penetrující a ztrátová poranění ale i zhmoždění a decollement otevřená x zavřená – dle poranění kožního krytu závažnost poranění ne dle velikosti rány na kůži ale podle masivnosti poranění měkkých tkání jako celku ostrý předmět x tupý s vysokou energií

13 E. poranění kůže a podkoží
zavřená: nedojde k perforaci kožního krytu a komunikaci hlubších struktur se zevnějškem crush syndrom (sy. zhmoždění) – u závalu, nebezpečí šoku blast syndrom (sy. tlakové vlny) voda – nitrobřišní orgány vzduch – nitrohrudní orgány mnohočetné zlomeniny a zhmožění měkkých tkání

14 Otevřená poranění dojde k poranění … možná velká krevní ztráta
všechny typy ran, otevřené zlomeniny přímé či nepřímé násilí nízkoenergetické x „high energy trauma“ důležitý správný popis poranění měkkých tkání !! rány, otevřené zl., amputace

15 Otevřená poranění

16 Primární diagnostika při přednemocniční neodkladné péči nejdůležitější zhodnocení celkového stavu, závažnost jednotlivých poranění obtížné, omezené podmínky anamnéza aspekce, palpace, pohyb (ztěžuje oblečení) zlomeniny – desaxace, otok, deformita, zkrácení, krepitace, omezení pohybu v přilehlých kloubech.

17 Primární ošetření odstranit hrubé nečistoty sterilní krytí
úprava osového postavení imobilizace (Cramerovy dlahy, vakuové dlahy, provizorní) nutnost škrtidla či přímý tlak na tepnu stabilizace celkového stavu

18 Poranění horní končetiny
poranění v oblasti ramena zlomeniny klíční kosti akromioklavikulární luxace luxace ramena zlomeniny proximálního humeru PNP: šátkový závěs, analgezie, kontrola periferie, event. uvolnění axily

19 Poranění horní končetiny
poranění v oblasti paže zlomeniny diafýzy pažní kosti, cave: poranění n. radialis PNP: osová repozice, imobilizace LU dlahou, šátek luxace lokte a zlomeniny v oblasti lokte PNP: pokusíme se o správnou osu a 70 st. flexi, imobilizace L dlahou či doplníme o U dlahu. Zlomeniny předloktí PNP: osová repozice, imobilizace poranění zápěstí a ruky PNP: imobilizace či jen šátkový závěs, elevace

20 Poranění dolní končetiny
poranění v oblasti kyčelního kloubu – luxace či zlomeniny proximálního femuru PNP: analgetika, transport vleže, vakuavá matrace nesnažíme se o repozici ani nápravu osového postavení Poranění v oblasti stehna (pozor na ztráty krve) PNP: osové postavení, imobilizace (Thomasova dlaha, vakuová dlaha či matrace) v případě Kramerových dlah – dvě, obě od lopaty kyčelní

21 Poranění dolní končetiny
poranění v oblasti kolena vazy, extenzorový aparát PNP: imobilizace, u luxace pately extenze Zlomeniny distálního femuru nebezpečí poranění a. poplitea fragmentem – ledovat končetinu, transport kde je AG obnova osy končetiny, imobilizace Zlomeniny proximální tibie PNP: obnova osy, imobilizace

22 Poranění dolní končetiny
Poranění v oblasti bérce PNP: obnova osy !!!, imobilizace CAVE: compartment syndrom poranění v oblasti hlezna pokud lze srovnání osy, imobilizace Poranění v oblasti nohy – zl. patní kosti, MTT, prsty, podvrtnutí x těžké luxační zlomeniny

23 PRVNÍ POMOC U PRONĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
2. SPINÁLNÍ PORANĚNÍ

24 Spinální poranění páteř x mícha – všechny kombinace
většinou zavřená poranění krční, thorakolumbální různá tíže poškození (od kompresivních fraktur a distorze C páteře po luxační zlomeniny) možnost přítomnosti neurologického postižení Etiol: dopravní nehody, vodní sporty, skoky, pád často v rámci polytraumatu – ztížená dg.

25 Poranění krční páteře whip-slash – distorze
zlomeniny, luxace – pestrá klinika těžká poranění často vedou k zástavě dýchání PNP: imobilizace, transport pozor při vyprošťování Philadelphia límec, vakuová matrace, kombinace

26 Poranění hrudní a bederní páteře
kontuze kompresní zlomeniny (i patologické) těžší poranění (burst, luxační zlomeniny, flekčně distrakční, translační…) neurologická léze PNP: transport vleže

27 Spinální poranění vyšetření
nestanovujeme exaktní diagnozu ale potřebu adekvátní imobilizace při vědomí anamnéza, inspekce, palpace, neurostatus v bezvědomí svědci, inspekce, palpace, neurostatus (hloubka bezvědomí, obranné reakce, svalový tonus) podezření na spin. trauma x poranění páteře s či bez poškození míchy

28 PRVNÍ POMOC U PRONĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
3. PORANĚNÍ PÁNVE

29 Poranění pánve nízkoenergetiké úrazy
starší lidé, pády, při osteoporoze zlomeniny ramének kosti stydké, izolované zlomeniny pánve, zlomeniny acetabula PNP: transport vleže, analgetika

30 Poranění pánve vysokoenergetické úrazy
přízn.: otok, hematom, palpační bolest, omezení pohybu kyčlí, vzedmuté břicho, peritoneální příznaky, zkrat končetiny, zevně rotační postavení zhodnocení celkového stavu stabilizace vitálních funkcí vakuová matrace, transport CAVE: krevní ztráty


Stáhnout ppt "PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google