Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 1. PORANĚNÍ KONČETIN MUDr. Ježek Jakub.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 1. PORANĚNÍ KONČETIN MUDr. Ježek Jakub."— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 1. PORANĚNÍ KONČETIN MUDr. Ježek Jakub

2 Končetinová poranění obecně 5% všech úrazů 5% všech úrazů rozlišit zda: sama x součást polytraumatu rozlišit zda: sama x součást polytraumatu u polytraumatu prohloubení závažnosti celkového stavu u polytraumatu prohloubení závažnosti celkového stavu z hlediska celkového zdravotního stavu důležitá velikost krevní ztráty z hlediska celkového zdravotního stavu důležitá velikost krevní ztráty odhad krevní ztráty odhad krevní ztráty

3 Odhad krevní ztráty význam hlavně u mnohočetného končetinového poranění význam hlavně u mnohočetného končetinového poranění zavřená poranění: zavřená poranění: paže 100 – 800 ml paže 100 – 800 ml předloktí 50 – 400 ml předloktí 50 – 400 ml stehno 300 – 2000 ml stehno 300 – 2000 ml bérec 100 – 1000 ml bérec 100 – 1000 ml pánev 500 – 3000 ml pánev 500 – 3000 ml

4 Odhad krevní ztráty otevřená poranění otevřená poranění odhad velmi nepřesný odhad velmi nepřesný rozhodující je hodnocení celkového stavu rozhodující je hodnocení celkového stavu

5 Izolovaná poranění končetin tvoří většinu úrazů pohybového aparátu tvoří většinu úrazů pohybového aparátu minimální alterace celkového stavu minimální alterace celkového stavu luxace, zlomeniny, drobnější úrazy luxace, zlomeniny, drobnější úrazy přesto: nebezpečí poranění nervově-cévního svazku přesto: nebezpečí poranění nervově-cévního svazku důležité: obnova osy končetiny !!! důležité: obnova osy končetiny !!!

6 Typy končetinových poranění poranění – poranění – kostí kostí kloubů kloubů šlach šlach cév a nervů cév a nervů kůže a podkoží kůže a podkoží zavřená x otevřená zavřená x otevřená izolovaná x sdružená izolovaná x sdružená

7 A. zlomeniny diafyzární x oblasti kloubních konců kostí – dg. diafyzární x oblasti kloubních konců kostí – dg. jisté známky zlomeniny - patologická hybnost, krepitace, nefyziologické postavení, (RTG) jisté známky zlomeniny - patologická hybnost, krepitace, nefyziologické postavení, (RTG) nejisté známky – bolestivost, otok, hematom, porušení funkce nejisté známky – bolestivost, otok, hematom, porušení funkce u diafyzárních jasnější klinika, lehčí dg. u diafyzárních jasnější klinika, lehčí dg. u nitrokloubních odlišit poranění vazivového aparátu kloubu u nitrokloubních odlišit poranění vazivového aparátu kloubu

8 B. poranění kloubů široká paleta poranění široká paleta poranění poranění vazů poranění vazů mikroruptury mikroruptury distenze (natažení) vazu distenze (natažení) vazu ruptura (přetržení) parciální a totální – může vést k luxaci či subluxaci kloubu ruptura (přetržení) parciální a totální – může vést k luxaci či subluxaci kloubu luxační zlomeniny – závažná poranění luxační zlomeniny – závažná poranění

9 C. poranění svalů a šlach přímé násilí. kontuze, zhmoždění přímé násilí. kontuze, zhmoždění natržení či přetržení (nejvíce Achillova šlacha) natržení či přetržení (nejvíce Achillova šlacha) otevřená poranění otevřená poranění kompartment syndrom kompartment syndrom během několika hodin během několika hodin bérec, předloktí, paže, stehno bérec, předloktí, paže, stehno zvyšující se tlak ve fasciálním prostoru zvyšující se tlak ve fasciálním prostoru

10 D. poranění nervově cévního svazku přímo úrazovým násilím – neovlivníme přímo úrazovým násilím – neovlivníme nepřímo tlakem kostních úlomků, dislokací a přetažením, otokem – ovlivníme nepřímo tlakem kostních úlomků, dislokací a přetažením, otokem – ovlivníme nutnost vyšetření periferie končetin u každého úrazu nutnost vyšetření periferie končetin u každého úrazu

11 D. poranění nervově cévního svazku

12 E. poranění kůže a podkoží penetrující a ztrátová poranění penetrující a ztrátová poranění ale i zhmoždění a decollement ale i zhmoždění a decollement otevřená x zavřená – dle poranění kožního krytu otevřená x zavřená – dle poranění kožního krytu závažnost poranění ne dle velikosti rány na kůži ale podle masivnosti poranění měkkých tkání jako celku závažnost poranění ne dle velikosti rány na kůži ale podle masivnosti poranění měkkých tkání jako celku ostrý předmět x tupý s vysokou energií ostrý předmět x tupý s vysokou energií

13 E. poranění kůže a podkoží zavřená: nedojde k perforaci kožního krytu a komunikaci hlubších struktur se zevnějškem zavřená: nedojde k perforaci kožního krytu a komunikaci hlubších struktur se zevnějškem crush syndrom (sy. zhmoždění) – u závalu, nebezpečí šoku crush syndrom (sy. zhmoždění) – u závalu, nebezpečí šoku blast syndrom (sy. tlakové vlny) blast syndrom (sy. tlakové vlny) voda – nitrobřišní orgány voda – nitrobřišní orgány vzduch – nitrohrudní orgány vzduch – nitrohrudní orgány mnohočetné zlomeniny a zhmožění měkkých tkání mnohočetné zlomeniny a zhmožění měkkých tkání

14 Otevřená poranění dojde k poranění … dojde k poranění … možná velká krevní ztráta možná velká krevní ztráta všechny typy ran, otevřené zlomeniny všechny typy ran, otevřené zlomeniny přímé či nepřímé násilí přímé či nepřímé násilí nízkoenergetické x „high energy trauma“ nízkoenergetické x „high energy trauma“ důležitý správný popis poranění měkkých tkání !! důležitý správný popis poranění měkkých tkání !! rány, otevřené zl., amputace rány, otevřené zl., amputace

15 Otevřená poranění

16 Primární diagnostika při přednemocniční neodkladné péči nejdůležitější zhodnocení celkového stavu, závažnost jednotlivých poranění při přednemocniční neodkladné péči nejdůležitější zhodnocení celkového stavu, závažnost jednotlivých poranění obtížné, omezené podmínky obtížné, omezené podmínky anamnéza anamnéza aspekce, palpace, pohyb (ztěžuje oblečení) aspekce, palpace, pohyb (ztěžuje oblečení) zlomeniny – desaxace, otok, deformita, zkrácení, krepitace, omezení pohybu v přilehlých kloubech. zlomeniny – desaxace, otok, deformita, zkrácení, krepitace, omezení pohybu v přilehlých kloubech.

17 Primární ošetření odstranit hrubé nečistoty odstranit hrubé nečistoty sterilní krytí sterilní krytí úprava osového postavení úprava osového postavení imobilizace (Cramerovy dlahy, vakuové dlahy, provizorní) imobilizace (Cramerovy dlahy, vakuové dlahy, provizorní) nutnost škrtidla či přímý tlak na tepnu nutnost škrtidla či přímý tlak na tepnu stabilizace celkového stavu stabilizace celkového stavu

18 Poranění horní končetiny poranění v oblasti ramena poranění v oblasti ramena zlomeniny klíční kosti zlomeniny klíční kosti akromioklavikulární luxace akromioklavikulární luxace luxace ramena luxace ramena zlomeniny proximálního humeru zlomeniny proximálního humeru PNP: PNP: šátkový závěs, analgezie, kontrola periferie, event. uvolnění axily šátkový závěs, analgezie, kontrola periferie, event. uvolnění axily

19 Poranění horní končetiny poranění v oblasti paže poranění v oblasti paže zlomeniny diafýzy pažní kosti, cave: poranění n. radialis zlomeniny diafýzy pažní kosti, cave: poranění n. radialis PNP: osová repozice, imobilizace LU dlahou, šátek PNP: osová repozice, imobilizace LU dlahou, šátek luxace lokte a zlomeniny v oblasti lokte luxace lokte a zlomeniny v oblasti lokte PNP: pokusíme se o správnou osu a 70 st. flexi, imobilizace L dlahou či doplníme o U dlahu. PNP: pokusíme se o správnou osu a 70 st. flexi, imobilizace L dlahou či doplníme o U dlahu. Zlomeniny předloktí Zlomeniny předloktí PNP: osová repozice, imobilizace PNP: osová repozice, imobilizace poranění zápěstí a ruky poranění zápěstí a ruky PNP: imobilizace či jen šátkový závěs, elevace PNP: imobilizace či jen šátkový závěs, elevace

20 Poranění dolní končetiny poranění v oblasti kyčelního kloubu – luxace či zlomeniny proximálního femuru poranění v oblasti kyčelního kloubu – luxace či zlomeniny proximálního femuru PNP: analgetika, transport vleže, vakuavá matrace PNP: analgetika, transport vleže, vakuavá matrace nesnažíme se o repozici ani nápravu osového postavení nesnažíme se o repozici ani nápravu osového postavení Poranění v oblasti stehna (pozor na ztráty krve) Poranění v oblasti stehna (pozor na ztráty krve) PNP: osové postavení, imobilizace (Thomasova dlaha, vakuová dlaha či matrace) PNP: osové postavení, imobilizace (Thomasova dlaha, vakuová dlaha či matrace) v případě Kramerových dlah – dvě, obě od lopaty kyčelní v případě Kramerových dlah – dvě, obě od lopaty kyčelní

21 Poranění dolní končetiny poranění v oblasti kolena poranění v oblasti kolena vazy, extenzorový aparát vazy, extenzorový aparát PNP: imobilizace, u luxace pately extenze PNP: imobilizace, u luxace pately extenze Zlomeniny distálního femuru Zlomeniny distálního femuru nebezpečí poranění a. poplitea fragmentem – ledovat končetinu, transport kde je AG nebezpečí poranění a. poplitea fragmentem – ledovat končetinu, transport kde je AG obnova osy končetiny, imobilizace obnova osy končetiny, imobilizace Zlomeniny proximální tibie Zlomeniny proximální tibie PNP: obnova osy, imobilizace PNP: obnova osy, imobilizace

22 Poranění dolní končetiny Poranění v oblasti bérce Poranění v oblasti bérce PNP: obnova osy !!!, imobilizace PNP: obnova osy !!!, imobilizace CAVE: compartment syndrom CAVE: compartment syndrom poranění v oblasti hlezna poranění v oblasti hlezna pokud lze srovnání osy, imobilizace pokud lze srovnání osy, imobilizace Poranění v oblasti nohy – zl. patní kosti, MTT, prsty, podvrtnutí x těžké luxační zlomeniny Poranění v oblasti nohy – zl. patní kosti, MTT, prsty, podvrtnutí x těžké luxační zlomeniny

23 PRVNÍ POMOC U PRONĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 2. SPINÁLNÍ PORANĚNÍ

24 Spinální poranění páteř x mícha – všechny kombinace páteř x mícha – všechny kombinace většinou zavřená poranění většinou zavřená poranění krční, thorakolumbální krční, thorakolumbální různá tíže poškození (od kompresivních fraktur a distorze C páteře po luxační zlomeniny) různá tíže poškození (od kompresivních fraktur a distorze C páteře po luxační zlomeniny) možnost přítomnosti neurologického postižení možnost přítomnosti neurologického postižení Etiol: dopravní nehody, vodní sporty, skoky, pád Etiol: dopravní nehody, vodní sporty, skoky, pád často v rámci polytraumatu – ztížená dg. často v rámci polytraumatu – ztížená dg.

25 Poranění krční páteře whip-slash – distorze whip-slash – distorze zlomeniny, luxace – pestrá klinika zlomeniny, luxace – pestrá klinika těžká poranění často vedou k zástavě dýchání těžká poranění často vedou k zástavě dýchání PNP: imobilizace, transport PNP: imobilizace, transport pozor při vyprošťování pozor při vyprošťování Philadelphia límec, vakuová matrace, kombinace Philadelphia límec, vakuová matrace, kombinace

26 Poranění hrudní a bederní páteře kontuze kontuze kompresní zlomeniny (i patologické) kompresní zlomeniny (i patologické) těžší poranění (burst, luxační zlomeniny, flekčně distrakční, translační…) těžší poranění (burst, luxační zlomeniny, flekčně distrakční, translační…) neurologická léze neurologická léze PNP: transport vleže PNP: transport vleže

27 Spinální poranění vyšetření vyšetření nestanovujeme exaktní diagnozu ale potřebu adekvátní imobilizace nestanovujeme exaktní diagnozu ale potřebu adekvátní imobilizace při vědomí při vědomí anamnéza, inspekce, palpace, neurostatus anamnéza, inspekce, palpace, neurostatus v bezvědomí v bezvědomí svědci, inspekce, palpace, neurostatus (hloubka bezvědomí, obranné reakce, svalový tonus) svědci, inspekce, palpace, neurostatus (hloubka bezvědomí, obranné reakce, svalový tonus) podezření na spin. trauma x poranění páteře s či bez poškození míchy podezření na spin. trauma x poranění páteře s či bez poškození míchy

28 PRVNÍ POMOC U PRONĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 3. PORANĚNÍ PÁNVE

29 Poranění pánve nízkoenergetiké úrazy nízkoenergetiké úrazy starší lidé, pády, při osteoporoze starší lidé, pády, při osteoporoze zlomeniny ramének kosti stydké, izolované zlomeniny pánve, zlomeniny acetabula zlomeniny ramének kosti stydké, izolované zlomeniny pánve, zlomeniny acetabula PNP: transport vleže, analgetika PNP: transport vleže, analgetika

30 Poranění pánve vysokoenergetické úrazy vysokoenergetické úrazy přízn.: otok, hematom, palpační bolest, omezení pohybu kyčlí, vzedmuté břicho, peritoneální příznaky, zkrat končetiny, zevně rotační postavení přízn.: otok, hematom, palpační bolest, omezení pohybu kyčlí, vzedmuté břicho, peritoneální příznaky, zkrat končetiny, zevně rotační postavení zhodnocení celkového stavu zhodnocení celkového stavu stabilizace vitálních funkcí stabilizace vitálních funkcí vakuová matrace, transport vakuová matrace, transport CAVE: krevní ztráty CAVE: krevní ztráty


Stáhnout ppt "PRVNÍ POMOC U PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 1. PORANĚNÍ KONČETIN MUDr. Ježek Jakub."

Podobné prezentace


Reklamy Google