Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 První pomoc Krvácení Výukový text. 2 První pomoc • • Člověk 4,5 – 6 litrů krve • • Ztráta 10% - tělo zvládne kompenzovat • • Ztráta 1/3 objemu  hypovolemický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 První pomoc Krvácení Výukový text. 2 První pomoc • • Člověk 4,5 – 6 litrů krve • • Ztráta 10% - tělo zvládne kompenzovat • • Ztráta 1/3 objemu  hypovolemický."— Transkript prezentace:

1 1 První pomoc Krvácení Výukový text

2 2 První pomoc • • Člověk 4,5 – 6 litrů krve • • Ztráta 10% - tělo zvládne kompenzovat • • Ztráta 1/3 objemu  hypovolemický šok • • Krvácení z velké tepny  vykrvácení za 60 – 90 sekund • • Krvácení - dělení • •Zevní • •Vnitřní • •Tepenné: krev tryská či rytmicky vytéká, jasně červená • •Žilní: krev volně vytéká, temně červená • •Vlásečnicové: volně vytéká • •Smíšené

3 3 První pomoc Zástava krvácení • •Postiženého posadit či položit • •Ošetření – dva způsoby, samostatně či v kombinaci • • Tlak na cévu přímo v ráně – první volba mezi ránou a srdcem - tlakové body - nepřímo ( přímé stlačení není účinné nebo možné) • •Zvednutí rány nad úroveň srdce

4 4 První pomoc • Tlak přímo v ráně • •okamžitý efekt • •neovlivní krevní oběh • •pokud lze  zároveň zvednout poraněnou část nad úroveň srdce  sníží tlak a průtok v oblasti • •jediný způsob pro velké cévy ( krční, podklíčkové, břišní ) • Tlakový obvaz • Tlakový obvaz (nejlépe hotový) 1. 1.krycí vrstva (sterilní čtverec; není-li pak čistá), stále stlačovat 2. 2.tlaková vrstva – tlakový polštářek, stočené obinadlo (3-5cm) 3. 3.fixace – obvaz, šátek Šetrný, účinný způsob, nesmí škrtit; pokud prosákne – přiloží se další vrstva

5 5 První pomoc • Tlakové body • Tlakové body : • •stlačení tepny proti kosti • •zastaví průtok oblastí pod tlakovým bodem • •tlak nepřímý – mezi ránou a srdcem • •Spánkový • •před hrbolem ušního boltce; využití při krvácení z vlasaté části • •Lícní • •na tváři, před úhlem dolní čelisti; při krvácení z oblasti obličeje • •Krční: • •na krku; mezi svaly krku a hrtanem, stlačení směrem k páteři; při krvácení z jazyka a krční tepny !! Stlačovat pouze na jedné, postižené, straně

6 6 První pomoc • Tlakové body (pokračování) • •Podklíčkový pod klíční kostí, stlačovat proti prvnímu žebru při amputaci horní končetiny, krvácení z ramene • •Pažní • •vnitřní strana paže, cca uprostřed vzdálenosti axilla – loket ve svalové prohlubni mezi troj- a dvojhlavým svalem bříšky prstů stlačovat proti palci na zadní straně paže při krvácení z horní končetiny • •Loketní vnitřní strana loketní jamky; krvácení z předloktí • •Zápěstní palcová strana dolního konce předloktí; • •Břišní nad pupkem; stlačení vyžaduje sílu tlak rukou sevřenou v pěst, krouživým pohybem směrem k páteři při amputacích dolních končetin, velké gynekologické krvácení

7 7 První pomoc • Tlakové body (pokračování) • •Stehenní • •v prohlubni mezi trupem a dolní končetinou v poloze na zádech, při DK ohnuté v koleni na hranici vnitřní a dolní třetiny třísla tlak palcem, pěstí při masivním krvácení z dolní končetiny • •Podkolenní • •ve středu horní poloviny podkolenní jamky při krvácení z bérce

8 8 První pomoc • • Zaškrcovadlo • •zastaví zásobení celé oblasti pod škrtidlem • •  anoxie a hromadění katabolitů • •jen v nutných případech a pevně daných stavech ! ; v krajní situaci • •úrazové amputace s tepenným krvácením • •masivní krvácení z pažní či stehenní tepny • • otevřená zlomenina s tepenným krvácením • • crush syndrom – zasypání • • dočasné zastavení při nedostatku zdravotníků • • prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu přiložit přes oděv, ne přes klouby, minimální šířka 5 cm • •Zaškrcenou končetinu znehybnit + intenzivně chladit • •Zaznamenat čas přiložení

9 9 První pomoc • • První pomoc – zastavení tepenného krvácení • •pro ošetření postiženého - poloha vsedě či vleže • •zvednutí končetiny nad úroveň srdce • •použijeme rukavice ( či improvizovaně) – vlastní bezpečí • •stisk tepny přímo vráně • •( jediná možnost u krční a podklíčkové tepny, v tomto případě sterilita není prvořadá) nebo • •stisk tlakového bodu • •(nelze, je-li v ráně zaklíněn cizí předmět) • •následně tlakový obvaz • •při prosakování další vrstva • •při neúspěchu předchozích způsobů • •jako poslední možnost – zaškrcovadlo

10 10 První pomoc • • První pomoc – zastavení tepenného krvácení (pokračování) • •kontrola životních funkcí • •protišoková opatření • •poloha dle stavu vědomí a typu/lokalizace poranění • •postiženého průběžně sledovat • •přivolat ZZS • • První pomoc – zastavení žilního krvácení • •posadit/položit postiženého • •elevace končetiny • •tlakový obvaz, při prosakování další vrstva • •kontrola životních funkcí; protišoková opatření • •transport k definitivnímu odbornému ošetření/ přivolat ZZS

11 11 První pomoc • • První pomoc – zastavení vlásečnicového krvácení • •Nasadit rukavice • •Očistit okolí rány • •Dezinfekce • •Krycí sterilní obvaz, fixovat • •Podle rozsahu rány event. transport k odbornému ošetření

12 12 První pomoc •Vnitřní krvácení závažnost a projevy podle lokalizace kdy uvažujeme o vnitřním krvácení ? • •mechanizmus úrazového děje • •rozvoj šoku (šokové příznaky) • •Příznaky - obecně • •Slabost, bledost, únava • •Zrychlený puls, špatně hmatný periferní tep • •Nízký tlak krve • •Zrychlené dýchání, mělké • •Chladná akra • •Další dle lokalizace – dutina lebeční, hrudní, břišní

13 13 První pomoc •Vnitřní krvácení • PP • •Protišoková opatření • •Příslušná poloha • •Co nejrychlejší přivolání ZZS • •+ viz příslušná témata - poranění hlavy, hrudníku, břicha • • Krvácení do měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kostí • •Krevní ztráty mohou být značné (např.stehenní k. cca 2000 ml)  rozvoj hypovolemického (hemorrhagického) šoku • •Hematom patrný se zpožděním • •PP • •Kontrola životních funkcí, znehybnění, protišoková opatření, volat ZZS

14 14 První pomoc •Krvácení z nosu • •Příčiny: • •úraz, zlomeniny base lební, vysoký TK, špatná krevní srážlivost • •PP: • •vsedě, předklon, stisknutí nosních křídel; • •lze přiložit studené obklady na zátylek,kořen nosu; • •zástava do 10 min  jinak odborné ošetření /ZZS

15 15 První pomoc • Použitá literatura: BYDŽOVSKÝ, J.: První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6 STELZER, J., CHYTILOVÁ,L.: První pomoc pro každého. Praha: Grada2007. ISBN 978-80-247-2144-6 PETRŽELA, M.: První pomoc pro každého. Praha: Grada 2007 ISBN 978-80-247-2246-7 KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2182-8.


Stáhnout ppt "1 První pomoc Krvácení Výukový text. 2 První pomoc • • Člověk 4,5 – 6 litrů krve • • Ztráta 10% - tělo zvládne kompenzovat • • Ztráta 1/3 objemu  hypovolemický."

Podobné prezentace


Reklamy Google