Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opěrná soustava 2 stavba a růst kosti, první pomoc při zlomeninách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opěrná soustava 2 stavba a růst kosti, první pomoc při zlomeninách"— Transkript prezentace:

1 Opěrná soustava 2 stavba a růst kosti, první pomoc při zlomeninách
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 STAVBA KOSTI Povrch kosti kryje vazivová blanka – okostice.
Okostice umožňuje růst kosti do šířky. Růst kostí do délky zajišťují růstové chrupavky.

3 STAVBA KOSTI Druhy kostní tkáně:
Hutná tkáň – pod okosticí, povrchová vrstva kostí Houbovitá tkáň – vyplňuje dutiny v kostech Kostní dřeň – vnitřek dlouhých kostí Červená kostní dřeň – v ní se tvoří krvinky Žlutá kostní dřeň – morek – s věkem se v ni proměňuje červená kostní dřeň

4 STAVBA KOSTI Osifikace – kostnatění – kost je v počátcích vývoje jedince chrupavčitá, později se do ni ukládají minerály ( vápník a fosfor). To je možné jen při účasti vitamínu D. Pro ukládání vápníku v kostech je nezbytný také pohyb. Při nedostatku vitamínu D, vápníku a fosforu: v mládí křivice (rachitida) ve vyšším věku řídnutí kostí (osteoporóza)

5 STAVBA KOSTI

6 RŮST KOSTI

7 První pomoc při poraněních skeletu

8 První pomoc při zlomeninách
Dělení zlomenin: Traumatické zlomeniny - vznikají působením vnějšího násilí na kost, přičemž dochází k poškození zdravé tkáně. Patologické zlomeniny – dochází k nim především u osob s onemocněním či oslabením kosterního systému. V tomto případě pro vznik zlomeniny stačí jen malé násilí. Únavové zlomeniny. Otevřené zlomeniny - dochází k porušení kožního krytu v místě či okolí zlomeniny nebo k průniku kosti přes kožní kryt. Tím je způsobena traumatizace měkkých tkání a krvácení. Neúplné zlomeniny - jde o nalomení, kdy linie lomu neprochází celou kostí. Jednoduché zlomeniny – jsou zlomeniny, při kterých dochází k rozdělení kosti na dva oddělené fragmenty. Komplikované zlomeniny (tříštivé) - zlomeniny, které se skládají z více než dvou fragmentů kosti. Mezi základní příznaky zlomenin patří především výrazná bolestivost poraněné oblasti, ve které dochází ke vzniku otoku a vnitřnímu krvácení. V případech, kdy kostní fragment pronikne kůží, dochází i k vnějšímu krvácení

9 První pomoc při zlomeninách
Pokud došlo ke vzniku krvácení, je třeba jej co nejrychleji zastavit. U všech zlomenin je zakázáno kost jakkoli napravovat! Důležité je znehybnění končetiny, ke kterému lze využít různé způsoby. Dolní končetina K fixaci zlomeniny lze použít dlahy. Pokud nejsou k dispozici, lze jako dlahu použít to, co k dispozici je (prkénka, násady...). Přikládají se z obou stran postižené končetiny a fixují se obinadlem. Při nouzové fixaci je možné končetinu připevnit obinadly či šátky k druhostranné končetině. Končetinu lze také zafixovat pomocí peřiny či deky, které upravíme do písmene „U“ kolem postižené končetiny, popř. fixujeme obvazem.

10 První pomoc při zlomeninách
Horní končetina Nejjednodušší první pomoc je šátková fixace. Postižená končetina se zavěsí na šátkový závěs, který se může zafixovat druhým šátkem složeným na pruh a přivázaným přes závěs okolo obvodu těla postiženého. Přiložení dlah se provádí obdobně jako u dolních končetin. Fixované zlomeniny je možné chladit. Důležitá je kontrola stavu poraněné končetiny i postiženého během transportu. Přivolání rychlé záchranné služby nebo transport do zdravotnického zařízení.

11 VYKLOUBENÍ – LUXACE Při luxaci dochází k posunu hlavice kloubní mimo jamku. Pokud nedojde k jejímu navrácení zpět, zůstává končetina ve vynucené poloze. Ke vzniku luxace dochází při přímém, či nepřímém působení velké síly na kloub. Stejný účinek může mít i náhlé prudké stažení silných svalů. Nejčastěji postižené klouby jsou ramenní, kolenní a klouby ruky. Vykloubení je vždy provázeno velkou bolestivostí, která je často spojena i s celkovou nevolností. Postupně dochází k rozvoji otoku a krevního výronu v postižené oblasti. Je patrná deformace poškozeného kloubu. S kloubem je možno hýbat jen ve velmi omezeném rozsahu nebo vůbec.

12 První pomoc při vykloubení
Luxace se nesmí nikdy napravovat! Fixujeme postižené končetiny, nejlépe vypodložení měkkým podkladem. Dle situace lze využít i dlahy fixované obinadly. Polohu pro fixaci volí sám postižený. Chladíme postižená místa. Zajistíme transport do zdravotnického zařízení. Realizujeme protišoková opatření.

13 Podvrtnutí - distorze K podvrknutí dochází, pokud hlavice přechodně opustí kloubní jamku a opětovně se vrátí do původní polohy. Při tomto pohybu dochází k natažení vaziva a porušení cév. Tento úraz je typický pro hlezenní kloub. Pro distorzi je charakteristická bolest spojená s otokem a krevním výronem do okolních tkání. S kloubem je možno aktivně hýbat jen ve velmi omezeném rozsahu.

14 PRVNÍ POMOC PŘI DISTORZI
Fixujeme postiženou končetinu elastickým obinadlem. Na postižené místo přikládáme chladivé obklady. Je vhodné poraněnou končetinu uložit do zvýšené polohy. Transportujeme do zdravotnického zařízení.

15 Zdroje informací Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, ISBN Vlastní tvorba Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain: In:cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Obrázek ve formátu png.Dostupné z:  Gilo1969. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z:  Kolossos. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Opěrná soustava 2 stavba a růst kosti, první pomoc při zlomeninách"

Podobné prezentace


Reklamy Google