Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISSS 2004, 29. 3. 2004 1 Produkční systémy ve veřejné správě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISSS 2004, 29. 3. 2004 1 Produkční systémy ve veřejné správě."— Transkript prezentace:

1

2 ISSS 2004, 29. 3. 2004 1 Produkční systémy ve veřejné správě

3 ISSS 2004, 29. 3. 2004 2 jiri.blaha@logicacmg.com Úvod a představení produkčních systémů

4 ISSS 2004, 29. 3. 2004 3 Charakteristika řešení  Občan je zákazník  Služba je produkt, který je třeba nabízet  Řízené hospodaření se zdroji je základním procesem produkce  Systém veřejné správy je produkční systém  Jádrem optimalizace procesů veřejné správy je sebereflexe a myšlení pracovníků

5 ISSS 2004, 29. 3. 2004 4 Poslání produkčních systémů Primární proces Prodej a marketing Primární proces Prodej a marketing Finance Primární proces Prodej a marketing Finance Lidské zdroje Primární proces Produkt V produkčních systémech se aplikují nástroje a metody, které umožňují efektivním způsobem, tzn. za minimálního spotřebování zdrojů, uspokojovat požadavky zákazníků. BPR, CPI, TOC, TQM Bez ohledu na svoji velikost každý produkční systém v sobě obecně integruje čtyři základní funkční oblasti, které představují nutné předpoklady jeho úspěšného fungování.

6 ISSS 2004, 29. 3. 2004 5 Typy produkčních systémů Na všechny produkční systémy můžeme na abstraktní úrovni pohlížet jako na "transformační procesy" - procesy, které transformují zdroje na užitečné produkty a služby.  Práce na zakázku  Dané množství produktů prochází jako dávka jedním nebo více kroky a na konci produkčního cyklu se současně objeví všechny produkty.  Pojišťovna, Finanční úřad atd.  Montážní linka  Zpracovávané jednotky procházejí řadou kroků nebo operací, které jsou společné pro většinu ostatních zpracovávaných jednotek  Výroba aut, Výroba počítačů atd.  Pro jediný produkt daného typu, např. budovu nebo loď nebo prototyp letadla nebo velkého počítače se shromáždí prostředky pouze jednou Dávkový Kusový Průběžný

7 ISSS 2004, 29. 3. 2004 6 Design produkčních systémů Design produkčních systémů zásadním způsobem rozhoduje o úspěšnosti systému. Jedná se o kontinuální proces, který je třeba neustále vykonávat pro zajištění efektivity systému. Produkční systém Design technologie  Definice organizační struktury a hierarchie volba zařízení a nástrojů, výběr pracovníků, definice pracovních postupů, atd. Design kapacity systému  Analýza dostupného kapitálu, analýza požadavků potřeb a očekávání, predikce vývoje, atd. Design reakcí systému na změny potřeby  Přijmutí pracovníků, přesčasy, zkrácení pracovní doby, zvýšení či snížení mezd, reorganizace, atd.

8 ISSS 2004, 29. 3. 2004 7 Struktura produkčních systémů Transformační proces k docílení změny spotřebovává obvyklé zdroje = 5M: Men – Lidé Materials – Informace Machines – Stroje Methods – Metody Money – Finance  Jaké existují paralely ve veřejné správě?  Co jsou metody?  Lze využít marketing a zásady prodeje?  Co je řízené hospodaření se zdroji?  Kdo a proč jsou naši zaměstnanci?  Co od nás očekávají naši zákazníci?  Co od sebe očekáváme my sami?  Můžeme to nějak změřit a změnit? Primární proces Prodej a marketing Primární proces Majetek Prodej a marketing Primární proces Majetek Finance Prodej a marketing Primární proces Majetek Finance Informace Prodej a marketing Majetek Finance Informace Lidské zdroje Primární proces Produkt

9 ISSS 2004, 29. 3. 2004 8 Repetitio mater studiorum Co to dělám? Proč to dělám? Jak to dělám?

10 ISSS 2004, 29. 3. 2004 9 josef.benes@logicacmg.com …

11 ISSS 2004, 29. 3. 2004 10 Co to dělám? aneb produkty veřejné správy Men - Lidé Materials - Informace Machines - Hmotný majetek Methods - Nehmotný majetek Money - Finance Základní charakteristikou produkčního systému jsou „transformační procesy“, procesy, které transformují zdroje (5M) na užitečné služby či výrobky – produkty, služby.

12 ISSS 2004, 29. 3. 2004 11 Spektrum služeb a jejich typů je velké  Voda  Teplo  Světlo Media  Prodej  Nákup  Směna Komerce  Rozhodování  Pokuty  Povolení  Kvalita života Řízení  Doprava  Silnice  Povrch  Zeleň  Signalizace  Osvětlení  Pořádek  Bezpečnost Komunikace  Sociální věci  Sociální práce  Školství  Zdravotnictví  Kultura  Sport Služby Stát Kraj / Město

13 ISSS 2004, 29. 3. 2004 12 Některé aspekty stavu řízení zdrojů Finance – tradice, setrvačnost Majetek – nepoznaná hodnota Lidské zdroje – nevyužité možnosti řízení Informace – nekvalitní datový fond

14 ISSS 2004, 29. 3. 2004 13  Informace  Lidské zdroje  Majetek  Finance Jak to dělám? Lidské zdroje Finance Informace Majetek SlužbaAlokace zdrojů Řízení zdrojů Prodej a marketing

15 ISSS 2004, 29. 3. 2004 14 Řízení zdrojů InformaceFinance Majetek Lidské zdroje Projekt služby f l i m f l i m Služba

16 ISSS 2004, 29. 3. 2004 15 Řízení zdrojů IF ML Projekt služby f l i m f l i m Výuka

17 ISSS 2004, 29. 3. 2004 16 Řízení zdrojů IF ML Projekt služby f l i m f l i m Doprava

18 ISSS 2004, 29. 3. 2004 17 Řízení zdrojů IF ML Projekt služby f l i m f l i m Sociální služby

19 ISSS 2004, 29. 3. 2004 18 Proč to dělám?  BPR - Business Process Reengineering  CPI - Continous Process Improvement  TQM - Total Quality Management  TOC - Theory of Constraint Podmínkou optimalizace je pochopit co a proč dělám, jaké je moje poslání! Monitoring Hodnocení Ovlivnění

20 ISSS 2004, 29. 3. 2004 19 Proč o tom mluvíme ? Pozitivní důsledky uvědomění si své produkce Pochopení funkcí celku – poslání celku Pochopení funkcí detailu – podíl na plnění poslání Možnost standardizace funkčního modelu organizace Možnost standardizace procesního pohledu na organizaci Možnost optimalizovat procesy uskutečňující funkce Možnost optimalizovat náklady na řízení Možnost optimalizovat společenský profit

21 ISSS 2004, 29. 3. 2004 20 Děkuji za pozornost ! Závěrem 3. Volba systému podporujícího znalosti solution that matter 1. Veřejná správa je produkční systém ! Hodnoty zdrojů Nákladů Příležitostí 2. Znalost poslání je životně důležitá ! Detailu

22 ISSS 2004, 29. 3. 2004 21 Integrace Operativní řízení času Bezpečnost Správa majetku Řízení investic Řízení údržby majetku Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Správa pohledávek Správa závazků Personální rozvoj a školení Cash management Manažerské účetnictví Řízení akcí a projektů Mzdy Styk s občany Nákup Řízení skladů Strategické řízení organizace Hospodaření se zdroji Marketing Střednědobé plánování Vyhodnocení efektivity Strategická správa Administrativ ní správa Technickáspráva Movitý majetek Nemovitý majetek Hehmotný majetek Místní poplatky Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Organizování výběrových řízení Prodej Děkuji za pozornost ! Závěrem Cílem a prioritou je občanů a jejich společenství, nikoliv pouhé řešení informačního systému ! profit solution that matter

23 ISSS 2004, 29. 3. 2004 22 Management zdrojů Finance Informace Majetek Lidské zdroje

24 ISSS 2004, 29. 3. 2004 23 Produkty LogicaCMG Systémová integrace MAI SPKIK

25 ISSS 2004, 29. 3. 2004 24 Základním produktem je služba Kapacita službyPotřeba spotřebiče Alokace zdrojůInformace o stavu služby  Služba občanům  Správa veřejných zdrojů  Evidence  Transformace  Alokace  Stanovení strategie  Koordinace oborů a odvětví  Řízení dle priorit a cílů Hlavní činnost Strategie a řízení Managemen t zdrojů

26 ISSS 2004, 29. 3. 2004 25 Některé aspekty stavu řízení zdrojů

27 ISSS 2004, 29. 3. 2004 26 Typové procesy - východisko našeho řešení Spotřeba zdojů Technická správa „hodnot“ Údržba Správa Rozvoj Žádosti Vnější vlivy Strategická správa PravidlaNormy Vize Administrativní správaRozhodnutí Distribuce zdrojů Identifikace problémů Řízení změn ! ? Know - how Majetek Finance ? Potřeba služby Služba Movitý Nemovitý Nehmotný § Stav majetku § Stav služby NávrhyřešeníproblémůRealizacerozhodnutí

28 ISSS 2004, 29. 3. 2004 27 Kriterium realizace služby V produkčních systémech se aplikují nástroje a metody, které jim umožňují efektivním způsobem, tzn. za minimálního spotřebování zdrojů, uspokojovat požadavky zákazníků. Transformační proces Zdroje Majetek Lidské zdroje Informace Finanční zdroje Služba S Struktura služby S Struktura služby S Struktura služby Postup Služba se neuskuteční, pokud nespotřebuje zdroje!


Stáhnout ppt "ISSS 2004, 29. 3. 2004 1 Produkční systémy ve veřejné správě."

Podobné prezentace


Reklamy Google