Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická legislativa Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Poděbrady 19. března 2003 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická legislativa Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Poděbrady 19. března 2003 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická."— Transkript prezentace:

1 Energetická legislativa Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Poděbrady 19. března 2003 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura

2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií Tato Směrnice ukládá členským zemím, aby:   - stanovily cíle u spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na nejbližších 10 let a přitom vycházely z indikativních cílů uvedených v příloze Směrnice;   - každých 5 let referovaly Komisi EU o plnění těchto cílů, přitom první termín byl 27.října 2002 a nejbližší další termín je tedy říjen 2007,   - nejpozději k 27.říjnu 2003 referovaly o politice pro podporu OZE, cestách vedoucích k odstranění překážek a zajištění nediskriminujících a průhledných podmínek na trhu pro jednotlivé technologie na využití OZE.

3 SMĚRNICE EU 2001/77/ES Celkový indikativní cíl: - - 12 % OZE na krytí tuzemské spotřeby energie v roce 2010 - - 22,1% podíl OZE na krytí spotřeby elektřiny v roce 2010 v EU jako celku Směrnice se nezabývá celkovým užitím OZE, ale pouze užitím OZE na výrobu elektrické energie. Jedná se o hrubou tuzemskou spotřebu elektřiny

4 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon  Upravuje podmínky podnikání  Výkon státní správy Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad Státní energetická inspekce  Definuje obnovitelné zdroje energie - vodní do výkonu 10MW e - sluneční energie - větrná energie - geotermální energie - biomasa a bioplyn

5 Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií  účinnost od 1.1.2001  stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií  9 prováděcích vyhlášek + 2 nařízení vlády

6 Vyhláška 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny  povinný výkup elektřiny z OZE (mimo vodních >10MW)  vztahuje se na elektřinu dodanou do distribuční soustavy  zpracování měsíčních výkazů  výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem

7 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002., ze dne 27.11.2001 kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb  upravuje ceny elektřiny a systémových služeb  vztahuje se na elektřinu dodanou do distribuční soustavy  výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem  zpracování měsíčních výkazů

8 Minimální výkupní ceny Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní cena za 1 kWh v Kč MVE1,50 Větrné elektrárny3,00 Výroba elektrické energie spalováním biomasy / bioplynu 2,50 Výroba elektrické energie využitím geotermální energie 3,00 Výroba elektrické energie využitím slunečního záření 6,00

9 Obnovitelné zdroje v ČR

10 Aplikace Směrnice UE 77/2001 EC Možné postupy: - -samostatný zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů - -samostatný zákon a částečné zapracování do zákonů 458 a 406/2000 Sb. - -zapracování celé Směrnice do zákonů 458 a 406/2000 Sb.

11 Aplikace Směrnice UE 77/2001 EC Legislativní plán vlády - vypracovat návrh zákona a harmonizovat energetickou legislativu se Směrnicí Z původního zadání „Zákon na podporu výroby elektrické energie obnovitelných zdrojů“ bylo vypuštěno slovo elektrické Paragrafové znění má být předloženo do vlády ČR k 31.12.2003, tj. návrh do 30.6.2003 Expertní pracovní skupina: - - MPO - - MŽP - - Přizváni zástupci MZe a ERÚ

12 Cíl zákona Zvýšit podíl výroby elektřiny z OZE na hodnotu 6,2% v roce 2010 Zvýšit podíl OZE na primární spotřebě na hodnotu 4,6% v roce 2010 Přispět ke snížení emisí skleníkových plynů Snížení závislosti na dovozu energetických surovin Zvýšit diverzifikaci a decentralizaci zdrojů – zvýšení bezpečnosti dodávek Vyšší zaměstnanost v regionech

13 Základní otázky Minimální výkupní ceny Povinné kvóty Zelené certifikáty Rozdělení nákladů na připojení

14 Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 Praha 1 Tel.: 257 099 011 www.ceacr.cz cea@ceacr.cz dostal@ceacr.cz


Stáhnout ppt "Energetická legislativa Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Poděbrady 19. března 2003 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google