Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní elektronické měřící přístroje II. OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-027

3 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru  Má-li číslicový voltmetr mít větší citlivost, musí být uspořádán tak, aby co nejméně reagoval na rušivá napětí.  Průniku souhlasného rušivého napětí na vstup voltmetru se nejúčinněji vyhneme tím, že se voltmetr opatří plovoucím vstupem a stíněním.  Po konstrukční stránce se obvody voltmetru rozdělí na plovoucí a neplovoucí část.  Plovoucí část obsahující analogové obvody má vstup na svorkách H a L a je uzavřena ve stínění vyvedeném na svorku G, která je galvanicky oddělena od skříňky celého voltmetru.

4 Obr. 1 Konstrukční uspořádání číslicového voltmetru

5 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru  Neplovoucí část obsahující číslicové obvody je naopak galvanicky oddělena od vstupních svorek H a L.  Nezbytný přenos signálů mezi oběma částmi zprostředkovává transformátorová nebo optická vazba.  Svorky H, L a G se vyzžívají při trojvodičovém připojení měřeného napětí, při dvojvodičovém připojení jsou svorky L a G spojeny.

6 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru Obr. 2 Blokové schéma číslicového voltmetru

7 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru  Z funkčního hlediska je voltmetr sestaven z několika obvodů. Je to vstupní část umožňující volbu dílčích měřících rozsahů, převodník napětí na číslo, obvody pro dočasné zachování a překódování naměřených dat a číselný zobrazovač.  Úkolem vstupní části je přizpůsobit velikost měřeného napětí na velikost vyhovující převodníku napětí na číslo.  Rozsah vstupního napětí převodníku na číslo bývá podle jeho provedení desetiny voltu až jednotky voltů, zatímco měřené napětí může ležet mimo tento rozsah.

8 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru  Vstupní část číslicového voltmetru musí mít volitelnou hodnotu napěťového přenosu a proto ji tvoří přepínatelný dělič napětí za nímž případně následuje stejnosměrný zesilovač s přepínatelným zesílením.  Zesílení zesilovače se přepíná přepínáním hloubky záporné zpětné vazby a má hodnotu např. 1, 10, 100, …  Jednotlivé číslicové voltmetry se obejdou bez zesilovače, v takovém případě má vstupní dělič napětí voltmetru několik hodnot zeslabení.

9 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru  Přepínání dílčích měřících rozsahů může být ruční nebo automatické.  Automatická volba měřícího rozsahu vychází z porovnání hodnoty měřeného napětí s krajními hodnotami rozsahů.  Vlastní porovnání může být realizováno analogově nebo číslicově.

10 Konstrukční rozdělení stejnosměrného elektronického voltmetru Na převod napětí na číslo v číslicových voltmetrech se používají metody:  integrační – výsledkem je střední hodnota  převod napětí na kmitočet – ten se změří číslicově za použití převodníku  kompenzační – porovnávají se dvě napětí a to měřené a stavitelné  postupná aproximace – hodnota převáděného napětí je vyjádřena přirozeným binárním číslem – bitem  paralelního porovnání – jedná se o nejrychlejší převod napětí na číslo s řadou známých odstupňovaných hodnot napětí, přičemž hodnoty porovnávacích napětí jsou zpravidla odstupňovány lineárně.

11 Elektronické voltmetry  měří stejnosměrná i střídavá napětí od velmi malých hodnot (μV, mV) až po vysoké hodnoty v řádu kV. Od velmi nízkých až po velmi vysoké kmitočty v řádech GHz.  mají velkou citlivost, velký vstupní odpor(řádově desítky MΩ i více) a malou vstupní kapacitu – důležité při měření vysokofrekvenčních napětí  jsou ale měně přesné, méně stabilní a potřebují zdroj

12 Stejnosměrné elektronické voltmetry Stejnosměrný tranzistorový voltmetr Obr. 3 Stejnosměrný tranzistorový voltmetr

13 Stejnosměrné elektronické voltmetry  Stejnosměrný elektronický voltmetr s OZ Obr. 5 Stejnosměrný elektronický voltmetr s operačním zesilovačem

14 Stejnosměrné elektronické voltmetry  Měřené napětí se přivádí na neinvertující vstup OZ, kde změna vstupního napětí U 1 vyvolá odpovídající změnu na výstupu OZ.  Měřecí přístroj je mikroprocesor cejchovaný ve voltech.  Pomocí P2 (napájení) nastavíme před začátkem měření nulový proud na výstupu OZ a pomocí P2 je také možné nastavit nulu uprostřed stupnice a měřit kladné a záporné hodnoty.  Pomocí P1 se nastavuje maximální proud měřícího přístroje.

15 Kompenzační číslicové voltmetry  Nahradí-li se ruční vyvažování stejnosměrného kompenzátoru samočinným vyvažováním, dostaneme kompenzační číslicový voltmetr. Obr.4 Princip číslicového kompenzačního voltmetru

16  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google