Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření odporu uzemnění a měření izolačních odporů OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-015

3 Měření odporu uzemnění  Odporem uzemnění nebo uzemňovacím odporem nazýváme přechodový odpor mezi uzemňovací elektrodou (desky, kolíky, dráty) a zemí, v níž je uložena.  Není to tedy vlastní odpor země.  Pro většinu elektrických zařízení a pro bleskosvody je předepsán příslušnými normami.

4 Měření odporu uzemnění  Při nedodržování předpisů nebo při vadném provedení zařízení by mohlo vzniknout nebezpečné dotykové napětí proti zemi, jež by mohlo způsobit poškození majetku, zdraví nebo ohrozit život.  Proto se musí odpor uzemnění měřit nebo kontrolovat.  K přímému měření odporu se používají měřiče zemních odporů (TERROMET, PU19).

5 Měření odporu uzemnění Obr. 3 Měření zemních odporů přístrojem TERROMET

6 Měření odporu uzemnění  Přístroj TERROMET má poměrové magnetoelektrické ústrojí.  Zdrojem je stejnosměrné dynamko.  Pohyb dynamka se přenáší na dva mechanické přepínače.  První mění stejnosměrný proud dynamka na střídavý, který projde zemí a mění se ve druhém přepínači zpět na stejnosměrný.  Toto opatření je nutné, aby na měření přechodového odporu zemní elektrody nemělo vliv polarizační napětí, vznikající v zemi průchodem stejnosměrného proudu.

7 Měření odporu uzemnění  Při měření je napěťová sonda S vzdálena od měřeného uzemnění alespoň 20 m.  Pomocná sonda P je proudová sonda a musí být vzdálena alespoň 40 m.  Přístroj TERROMET má měřící rozsah od 0 do 100 , naměřený odpor ukazuje přímo výchylka ručky na stupnici.

8 Měření odporu uzemnění Poznámka:  Vzájemným propojením svorek 1 a 2 upravíme přístroj jako přímo ukazující ohmmetr s daným rozsahem.  Potom jím můžeme měřit činný odpor vedení, vinutí apod.

9 Měření izolačních odporů  Izolačním odporem nazýváme velký elektrický odpor, který kladou izolátory nebo izolace průchodu elektrického proudu.  Jeho velikost má být co největší, ale zmenšuje se zvětšováním teploty i vlhkosti vzduchu a závisí také na:  hladkosti, popř. drsnosti povrchu izolátoru,  na jeho čistotě nebo znečištění prachem, nebo sazemi.

10 Měřič izolačních odporů MEGMET  Je to druh poměrového ohmmetru.  Napájecím zdrojem je malé dynamko na ruční pohon.  Velikost měřeného izolačního odporu čteme na nerovnoměrné stupnici přímo v megaohmech. Přístroj lze použít k měření izolačních stavů vedení nebo elektrických zařízení:  motorů,  transformátorů  a drobných spotřebičů v sítích stejnosměrného i střídavého proudu.

11 Měřič izolačních odporů MEGMET Obr.4 Měření izolačního odporu přístrojem MEGMET

12 Postup měření izolačních odporů přístrojem MEGMET  Instalaci odpojíme od rozvodné sítě vyjmutím pojistky a rozpojením nulového můstku.  Vypínače zkoušeného zařízení se zapnou.  Měřící přístroj připojíme jednou svorkou k zemi nebo k nulovému vodiči rozvodné sítě, druhou svorku spojíme s odpojenou částí instalace.  Klikou dynamka otáčíme rychlostí asi 160 otáček za minutu a ručka přístroje se ustálí na měřeném odporu, který čteme na stupnici přístroje.

13 Postup měření izolačních odporů přístrojem MEGMET  Měřič před každým měřením zkontrolujeme.  Při otáčení klikou a při odpojených svorkách ukáže ručka značku „  “, při svorkách spojených nakrátko ukáže na nulu.

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google