Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Měření odporu uzemnění a měření izolačních odporů
OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-015

3 Měření odporu uzemnění
Odporem uzemnění nebo uzemňovacím odporem nazýváme přechodový odpor mezi uzemňovací elektrodou (desky, kolíky, dráty) a zemí, v níž je uložena. Není to tedy vlastní odpor země. Pro většinu elektrických zařízení a pro bleskosvody je předepsán příslušnými normami.

4 Měření odporu uzemnění
Při nedodržování předpisů nebo při vadném provedení zařízení by mohlo vzniknout nebezpečné dotykové napětí proti zemi, jež by mohlo způsobit poškození majetku, zdraví nebo ohrozit život. Proto se musí odpor uzemnění měřit nebo kontrolovat. K přímému měření odporu se používají měřiče zemních odporů (TERROMET, PU19).

5 Měření odporu uzemnění
Obr. 3 Měření zemních odporů přístrojem TERROMET

6 Měření odporu uzemnění
Přístroj TERROMET má poměrové magnetoelektrické ústrojí. Zdrojem je stejnosměrné dynamko. Pohyb dynamka se přenáší na dva mechanické přepínače. První mění stejnosměrný proud dynamka na střídavý, který projde zemí a mění se ve druhém přepínači zpět na stejnosměrný. Toto opatření je nutné, aby na měření přechodového odporu zemní elektrody nemělo vliv polarizační napětí, vznikající v zemi průchodem stejnosměrného proudu.

7 Měření odporu uzemnění
Při měření je napěťová sonda S vzdálena od měřeného uzemnění alespoň 20 m. Pomocná sonda P je proudová sonda a musí být vzdálena alespoň 40 m. Přístroj TERROMET má měřící rozsah od 0 do 100 , naměřený odpor ukazuje přímo výchylka ručky na stupnici.

8 Měření odporu uzemnění
Poznámka: Vzájemným propojením svorek 1 a 2 upravíme přístroj jako přímo ukazující ohmmetr s daným rozsahem. Potom jím můžeme měřit činný odpor vedení, vinutí apod.

9 Měření izolačních odporů
Izolačním odporem nazýváme velký elektrický odpor, který kladou izolátory nebo izolace průchodu elektrického proudu. Jeho velikost má být co největší, ale zmenšuje se zvětšováním teploty i vlhkosti vzduchu a závisí také na: hladkosti, popř. drsnosti povrchu izolátoru, na jeho čistotě nebo znečištění prachem, nebo sazemi.

10 Měřič izolačních odporů MEGMET
Je to druh poměrového ohmmetru. Napájecím zdrojem je malé dynamko na ruční pohon. Velikost měřeného izolačního odporu čteme na nerovnoměrné stupnici přímo v megaohmech. Přístroj lze použít k měření izolačních stavů vedení nebo elektrických zařízení: motorů, transformátorů a drobných spotřebičů v sítích stejnosměrného i střídavého proudu.

11 Měřič izolačních odporů MEGMET
Obr.4 Měření izolačního odporu přístrojem MEGMET

12 Postup měření izolačních odporů přístrojem MEGMET
Instalaci odpojíme od rozvodné sítě vyjmutím pojistky a rozpojením nulového můstku. Vypínače zkoušeného zařízení se zapnou. Měřící přístroj připojíme jednou svorkou k zemi nebo k nulovému vodiči rozvodné sítě, druhou svorku spojíme s odpojenou částí instalace. Klikou dynamka otáčíme rychlostí asi 160 otáček za minutu a ručka přístroje se ustálí na měřeném odporu, který čteme na stupnici přístroje.

13 Postup měření izolačních odporů přístrojem MEGMET
Měřič před každým měřením zkontrolujeme. Při otáčení klikou a při odpojených svorkách ukáže ručka značku „“, při svorkách spojených nakrátko ukáže na nulu.

14 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979
V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987 L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google