Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA pokračování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA pokračování"— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA 23. 9. 2014 pokračování
PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA

2 Osnova přednášky dokumenty OSN dokumenty Mezinárodní organizace práce
Právní vztah sociálního zabezpečení druhy, principy, prvky Zásady práva sociálního zabezpečení obecné, zvláštní Prameny práva sociálního zabezpečení dokumenty OSN dokumenty Mezinárodní organizace práce dokumenty Rady Evropy koordinační nařízení smlouvy o sociálním zabezpečení

3 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení
Vztah práva sociálního zabezpečení k jiným právním odvětvím

4 Právní vztahy sociálního zabezpečení
společenské vztahy upravené objektivním právem závislé na existenci a charakteru sociální události

5 Druhy právních vztahů SZ
podle druhů sociálního zabezpečení podle vzájemného působení práv a povinností, financování systému a uplatnění sociální solidarity právní vztahy založené na principu pojistném zabezpečovacím

6 Subjekty právních vztahů SZ
orgány sociálního zabezpečení fyzické osoby další subjekty (zaměstnavatel, zdravotnické zařízení…)

7 Fyzické osoby právní subjektivita způsobilost k právním úkonům
deliktní způsobilost

8 Další prvky právního vztahu
obsah objekt předmět

9 Zásady práva sociálního zabezpečení
obecné zvláštní

10 Obecné zásady – KUSAGU komplexnosti univerzality sociální solidarity
adekvátnosti garance uniformity

11 Zvláštní zásady zásluhovosti sociální potřebnosti participace
zabezpečení iniciace valorizace zachování nabytých práv kompenzace odstraňování tvrdostí

12 Prameny práva sociálního zabezpečení
normativní právní akty normativní smlouvy komunitární právo

13 Normativní právní akty
Ústava ČR Listina základních práv a svobod zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev

14 Normativní smlouvy bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení
jsou výsledkem činnosti mezinárodních organizací čl. 10 Ústavy ČR

15 Dokumenty Organizace spojených národů
Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – sdělení č. 120/1976 Sb.

16 Dokumenty MOP Úmluvy (konvence) Doporučení Rezoluce

17 Úmluvy Úmluva o minimální normě sociálního zabezpečení č. 102 z roku 1952 (sdělení č. 461/1991 Sb.)

18 Dokumenty Rady Evropy Evropská sociální charta a Dodatkový protokol (č. 14/2000 Sb.m.s, č. 15/2000 Sb.m.s.) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (č. 90/2001 Sb.m.s.) Evropská úmluva o sociálním zabezpečení Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení (sdělení č. 112/2000 Sb.m.s. a č. 114/2000 Sb.m.s.)

19 Komunitární právo - koordinační nařízení
účinné od nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení EP a Rady ES č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004

20 Principy koordinace aplikace právního řádu jediného státu
rovné zacházení asimilace skutečností sčítání dob pojištění výplata dávek do ciziny

21 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení
typy smluv teritoriální proporcionální kombinované vztah 2stranných smluv a koordinačních nařízení

22 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení
vnitřní faktory vnější faktory

23 Vnitřní faktory ekonomický demografický politický
etické názory a tradice

24 Vnější faktory mezinárodní mezinárodní smlouvy

25 Vztah PRSZ k jiným právním odvětvím
SP ÚP PRSZ PP RP FP


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA pokračování"

Podobné prezentace


Reklamy Google