Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asset management akcie a dluhopisy Jiří Musil. Srovnání spořících / investičních produktů ProduktVýhodyNevýhody Spořící účet prostředky okamžitě k dispozici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asset management akcie a dluhopisy Jiří Musil. Srovnání spořících / investičních produktů ProduktVýhodyNevýhody Spořící účet prostředky okamžitě k dispozici."— Transkript prezentace:

1 Asset management akcie a dluhopisy Jiří Musil

2 Srovnání spořících / investičních produktů ProduktVýhodyNevýhody Spořící účet prostředky okamžitě k dispozici nízký výnos Zdanění – srážková daň 15% Termínovaný vklad Výnosy mohou být vyšší Zafixované výnosy Pokud vzrostou úr. sazby, má zafixovanou nízkou sazbu omezená likvidita Zdanění – 15% Stavební spoření Státní podpora bezpečný produkt Ne jen stavební účely nelikvidní omezená výše úspor (18 tis) Životní pojištění možnost odpočtu daní řešení pojistky peníze k dispozici až v 60 letech věku Drahý pokud není pojistka optimální Zdanění výnosů Penzijní připojištění Státní podpora Možnost odpočtu daní Nelikvidní (výsluhová penze po 15 letech) Vzhledem k dlouhému horizontu příliš konzervativní Podílové fondy Výše zhodnocení vkladu s příslušným rizikem na volbě investora výnosy se po 6 měsících nedaní návratnost investice není zaručena Jsme přímo na trhu – tržní kolísání Nezkušenost s produktem může být tragická

3 Úvod do finanční matematiky Jiří Musil Pro GE Money Bank

4 Co je to úrok a úroková míra Příklad jednoduché půjčkyDnes půjčímZa rok vrátíte Já100Kč Vy110Kč Úrok představuje „nájemné“ z peněz Jistina + úrok Za rok vrátíte 110 Kč = 100 Kč + 10Kč = Jistina + úrok úrokové míře. Pokud úrok vydělíme jistinou, vyjádříme úrok v procentech a docházíme k tzv. úrokové míře. 10% = 10/100 Úroková míra je 10% = 10/100 obvykle za jeden rok Úroková míra je vždy vyjádřená k času – obvykle za jeden rok ( jak máme v našem příkladu )

5 Jak je úroková míra tvořena Důvody pro půjčeníDůvody proti půjčení Ochota vzdát se současné spotřeby ve prospěch budoucí Peníze nyní nepotřebuji Kladný reálný bezrizikový úrok Peníze velmi potřebuji Záporný reálný bezrizikový úrok Inflační hlediskoInflační prémie připočítaná k úroku Inflační očekávání Rizikové hlediskoRiziková prémie připočítaná k úroku Strach, že se mi půjčené peníze nevrátí za požadovaných podmínek ROVNOVÁHA

6 Proč se úrokové sazby mění? Úrokový výnos Očekávání inflace Úrokový výnos Očekáváná rizika -Zvýšení očekávání inflace  růst -Depreciace měny  růst -Skutečný HDP nad svým potenciálem  růst -Zlepšení institucionálního rámce (lepší zákony, vstup do EU  pokles -Zhoršení hospodářství  růst

7 Složené úročení ObdobíVýše úroku Hodnota půjčky na konci období (budoucí hodnota) Skutečná úroková míra za jednotlivá období 0 100 110= 10%*100110=100*(1+10%) 1 10/100=10% 211= 10%*110121=100*(1+10%) 2 11/110=10% ….… … 1023,6=10%*236 259=100*(1+10%) 10 23,6/236=10% V případě složeného úročení výše úroku odpovídá úrokové míře vynásobené hodnotou půjčky v předcházejícím období úrokům z úroků Výše úroku nezůstává konstantní jako v případě jednoduchého úročení, ale roste díky „ úrokům z úroků “. Budoucí hodnota = jistina *(1+úroková míra) t

8 Spoření pravidelných částek vklady na konci období Řekněme, že klient každý rok pravidelně spoří 10 tis Kč. Své úspory vkládá vždy na konci roku. Předpokládejme, že jeho spořící účet je úročen sazbou 5% po celou dobu spoření. Kolik peněz bude mít po 5 letech? Období Vkládaná částka na konci roku Hodnota na konci období Jak se nám jednotlivé úložky úročí? 110 00010 000= 10 00012 155= 10000*(1+5%) 4 210 00020 500= 10 000*(1+5%) +10 00011 576= 10000*(1+5%) 3 310 00031 525= 20 500*(1+5%) + 10 00011 025= 10000*(1+5%) 2 410 00043 101 = 31 525*(1+5%) + 10 00010 500= 10000*(1+5%) 1 510 00055 256= 43 101*(1+5%) + 10 00010 000= 10000*(1+5%) 0 SUMA 55 256 Hodnota na konci období= pravidelný vklad*((1+r) n -1)/r) Kde r je úroková míra a n je počet období Součet geometrické posloupnosti: a*q 0+ a*q 1+ a*q 2+......+ a*q n-1 = a*((q n -1)/(q-1) Kde můžeme dosadit a – vkládaná částka a q= 1+r

9 Spoření pravidelných částek vklady na počátku období Období Vkládaná částka na počátku roku Hodnota na konci období Jak se nám jednotlivé úložky úročí? 110 00010 500= 10 000*(1+5%)12 763= 10000*(1+5%) 5 210 00021 525= (10 500+10 000)*(1+5%)12 155= 10000*(1+5%) 4 310 00033 101= (21 525 + 10 000)*(1+5%)11 576= 10000*(1+5%) 3 410 00045 256 = (33 101 + 10 000)*(1+5%)11 025= 10000*(1+5%) 2 510 00058 019= (45 256 + 10 000)*(1+5%)10 500= 10000*(1+5%) 1 SUMA 58 019 Hodnota na konci období= pravidelný vklad*(1+r)*((1+r) n -1)/r) Kde r je úroková míra a n je počet období Každý vklad je násoben (1+r )  proto jediný rozdíl oproti vzorci z předešlé stránky je, že celý vztah je vynásoben (1+r) V případě spoření obvykle vkládáme částky okamžitě – tedy hned na počátku období (nečekáme až na konec roku  pravidelný vklad se úročí o jednu periodu déle

10 Výpočty v Excelu a časová linie Současná hodnota – PV, SOUČHODNOTA budoucí hodnota – FV, BUDHODNOTA pravidelná platba – PMT,PLATBA úroková míra – RATE,UROKOVA.MIRA počet období – PERIOD, POČET.OBDOBI Typ – úročení na počátku nebo na konci periody - + Postup: 1)Zjistit co chci počítat 2)Zjistit jaké proměnné znám 3)Nakreslit časovou linii – zjistit záporné a kladné hodnoty 4)Upravit hodnoty (např. přepočítat roční úr. sazbu na měsíční a pod,..) 5)Zadat parametry do fin. kalkulátoru (excell)

11 Příklady – Domácí úkol Jana spoří 1000 měsíčně na GE spořícím účtu (1,6%) – 24 měsíců Petr každých 5 let kupuje nové auto za 700 tis a staré prodá za 200 tis. Spoří na něj přes GE chráněný fond – oč. Výnos 3,5% ; (příp. spořák) Hana chce splatit 1 mil na hypotéce k výročí za 15 měsíců; současné úspory 450 tis. Kolik musí měsíčně spořit? Iva chce naspořit 1 mil; maximálně může spořit 10 tis měsíčně Za jakou dobu se jí podaří splnit cíl? Úvěrová společnost nabízí úvěr 50 tis; pak chce splácet měsíčně 2000 kč po dobu 30 měsíců. Jaká je úr. Sazba?

12 Koncept současné hodnoty (Present Value, PV) – jedno období Varianta 1 (dnes dostanu 100) Varianta 2 (za rok dostanu 110) Dnes100 Za rok 110 Představme si situaci o dvou variantách. Rozhodujete se, jestli si vzít dnes 100 Kč nebo za rok 110 Kč. úroková míraZásadním kritériem je právě úroková míra. Nechť tato míra činí 5%. Cílem je převést obě částky na stejný časový základ: Současná hodnota Současná hodnota budoucí platby Budoucí hodnota Budoucí hodnota současné platby úročení Metodou pro výpočet budoucí hodnoty – úročení diskontování Metodou pro výpočet současné hodnoty – diskontování Současná hodnota (110 Kč, 1 rok, 5%) = 110 Kč / (1+5%)= 104,76 Kč Současná hodnota (110 Kč, 1 rok, 5%) = 110 Kč / (1+5%)= 104,76 Kč volím variantu 2 Nyní porovnám: 100<104,76  volím variantu 2

13 Koncept současné hodnoty (Present Value, PV) – více období ale za 2 roky: druhý příklad: 110 Kč nebudu garantovat za rok, ale za 2 roky: Varianta 1 (dnes dostanu 100) Varianta 2 (za 2 roky dostanu 110) Dnes100 Za rok0 Za 2 roky 110 dvakrát V případě jednoho roku jsme diskontovali 5%, nyní tuto operaci uděláme dvakrát. Současná hodnota (110 Kč; 2 roky; 5% = 110/(1+5%)/(1+5%) = 110/(1+5%) 2 =99,77 volím variantu 1 Nyní porovnám výsledky: 99,77<100  volím variantu 1

14 Koncept současné hodnoty více plateb v různých obdobích 55 Kč v prvním roce a 55 Kč v roce druhém. Třetí příklad: Tentokrát vám garantuji vyplacení 55 Kč v prvním roce a 55 Kč v roce druhém. Variianta 1Varianta 2 Dnes100 Za rok 55 Za dva roky 55 součet Tentokrát musíme udělat součet dvou oddělených výpočtů: Současná hodnota (55 Kč za rok při 5% ur. míře)+ Současná hodnota (55 Kč za dva roky při 5% ur. míře)= Současná hodnota (55 Kč za rok při 5% ur. míře)+ Současná hodnota (55 Kč za dva roky při 5% ur. míře)= 55/(1+5%)+55/(1+5%) 2 =52,38+49,89=102,27 volíme variantu 2 Vzhledem k tomu, že 102,27> 100  volíme variantu 2

15 Koncept současné hodnoty více plateb v různých obdobích

16 Co se děje se současnou hodnotou při změně úrokové míry? ur. míra měnila Doposud jsme úrokovou míru předpokládali na konstantní úrovni (5%). Co by se stalo se současnou hodnotou, pokud by se ur. míra měnila? růst úrokové míry z 5% na 10%. Vyjděme z našeho prvního příkladu. Srovnáváme první variantu –100 Kč dnes - s druhou variantou –110 Kč za rok. Nyní předpokládejme růst úrokové míry z 5% na 10%. Jakou variantu zvolíme nyní? Vyjdeme z našeho vzorce na výpočet současné hodnoty: PV= SUMA(CF t /(1+r) t ) – PV=110/(1+10%) 1 = 110/1,1=100 růst úrokové sazby pokles současné hodnoty Vidíme, že růst úrokové sazby z 5 na 10% měl za následek pokles současné hodnoty budoucích 110 Kč a to ze 104,76 na 100. 100=100  je lhostejné kterou variantu vyberu – domácí úkol – domácí úkol vypočítat co se při změně úrokové míry z 5 na 10% stane ve druhém a třetím příkladu. – Co se stane s cenou SD 3,8/15, když úroky vzrostou/poklesnou o 0,5%?

17 Úrokové sazby Nyní vidíme, že změny úrokových sazeb mají významný vliv na současnou hodnotu očekávaných budoucích plateb (např. splátky dluhu, příjem hodnoty termínovaného vkladu…) Čím je výše úrokových sazeb ovlivňována? Čím je výše úrokových sazeb ovlivňována? Ochota vzdát se současné spotřeby ve prospěch spotřeby budoucí – Je to například otázka množství příležitostí. Pokud nám narůstají příležitosti jak peníze utrácet, nechceme se vzdávat současné spotřeby. Abychom tak učinili, tak jedině za vyšší úrokovou sazbu (v tomto případě tzv. reálnou bezrizikovou úrokovou sazbu) Inflační očekávání – Čím větší znehodnocení budoucích peněz (tzv. inflaci) očekáváme, o to větší úrokovou sazbu požadujeme (neboli tzv. inflační prémii) Riziko – Čím rizikovější je protistrana, respektive celkové okolnosti transakce, tím větší úrokovou sazbu požadujeme (neboli tzv. rizikovou prémii) Úroková míra = reálná bezriziková úroková míra + inflační prémie + riziková prémie

18 Prognóza vývoje úrokových sazeb Zdroj: CNB

19 Reálná a nominální úroková míra Reálná bezriziková úroková míra nezahrnuje inflační prémii. Nominální bezriziková úroková míra již inflační prémii zahrnuje, aniž by zahrnovala další typy rizik. nominální bezrizikovou úrokovou míru výnosy státních dluhopisů Za nominální bezrizikovou úrokovou míru obvykle považujeme výnosy státních dluhopisů a pokladničních poukázek. VÝNOSOVÁ KŘIVKA Nominální bezriziková úroková je různá vzhledem k různým splatnostem dluhu – VÝNOSOVÁ KŘIVKA

20 Vývoj úrokových sazeb v ČR

21 Úrokové míry a rizika Za větší riziko požaduji větší výnos  požaduji prémii za riziko Za větší riziko požaduji větší výnos  požaduji prémii za riziko – Kreditní – Kreditní (protistrana nesplní svůj slib a nezaplatí dluh zpět) – Likvidní – Likvidní (po určitou dobu se nemohu dostat k hotovosti) – Akciové – Akciové – spojené s nejistotou budoucích cash flow z majetkového podílu (dividendy a likvidační zůstatek) – Měnové – Měnové – spojené s cash flow v jiné měně, než té ve které budu cash flow spotřebovávat – ….. Požadovaný výnos= bezrizikový výnos + prémie za riziko

22 Úvod do finančních trhů Jiří Musil Pro GE Money Bank

23 Koloběh hospodářství Domácnosti jsou nuceny účastnit se trhu kapitálu V poslední instanci jsou majiteli kapitálu a dluhu firem Platby za zboží a služby - spotřeba DomácnostiFirmy Úspory a práce Mzdy a úroky Dodávka Zboží a služeb Tržby

24 Jednotlivci/domácnosti Získají prostředky z pronájmu výrobních faktorů (mezd, úroků, dividend, nájemných,…) a transferů (od rodiny, z veřejných rozpočtů) Část prostředků spotřebují, část spoří/ investují, díky čemuž mohou plnit své budoucí cíle (např. – penze – pokrytí výdajů kdy nemáme mzdy,….) věk 0 40 20 60 50 80 Pracovní příjmy výdaje Kč

25 Finanční trhy Místo kde se střetává nabídka kapitálu s poptávkou po kapitálu domácnostifirmya stát – na jedné straně obvykle domácnosti a na straně druhé obvykle firmy a stát Nástroje finančního trhu – Cenné papíry – Cenné papíry (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu,…) Finanční zprostředkovatele – Institucionální investoři – Institucionální investoři – Pojišťovny, Penzijní fondy (sbírají finanční prostředky od různých subjektů s cílem zajištění rezerv na budoucí výdaje a investují je do různých cenných papírů) – Banky – Banky (přijímají vklady, poskytují úvěry) – Investiční bankéři – Investiční bankéři – zajišťují primární emise cenných papírů a umísťují je na trhu – Privátní bankéři – Specializované finanční instituce – Specializované finanční instituce ( hypotéční, spotřební úvěry, stavební spořitelny…) – Nástroje kolektivního investování – Nástroje kolektivního investování (podílové a investiční fondy – sbírají prostředky od drobných investorů a investují do CP dle předem dohodnutých investičních politik – Obchodníci s cennými papíry – Obchodníci s cennými papíry – zajištují obchodování na sekundárních trzích – Burzy cenných papírů – Burzy cenných papírů – samotné trhy

26 Finanční aktiva a pasiva domácností Finanční aktivaFinanční pasiva Běžné účty (domácnosti)950 mldÚvěry domácnostem 1050 mld Termínované a spořící vklady (domácnosti) 630 mldZ toho bydlení730 mld Oběživo*)350 mld Penzijní fondy230 mld Technické rezervy pojišťoven300 mld Podílové fondy240 mld Přímé investice550 mld Celková hrubá finanční aktiva dosahují téměř podobné výše jako roční HDP Celková čistá finanční aktiva jsou poníženy o různé typy úvěru (hypotéční, spotřební,…) Zdroj: CNB, AKAT, CAP, APF *) jedná se o veškeré oběživo, držené nejen domácnostmi

27 Asset Management Finanční skupina Velikost aktiv v mld CZK Generali PPF Asset Management, a.s.196,52 ČSOB investiční společnost, a.s.151,32 Česká spořitelna, a.s.146,49 ING Investment Management (C.R.), a.s.97,46 Investiční kapitálová společnost KB, a.s.82,62 AXA investiční společnost a.s.48,49 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.16,54 Conseq Investment Management, a.s.13,20 WOOD & Company investiční společnost, a.s.7,90 …….. celkem780 Správcovské společnosti obvykle spravují aktiva penzijním fondům, technické rezervy pojišťoven, podílové fondy, korporace, státní fondy, privátní aktiva, speciální produkty pro finanční instituce Jenom technické rezervy, penzijní fondy a podílové fondy spravované v ČR představují částku ve výši kolem 750 mld. Zdroj: AKAT

28 Rozvaha firmy a finanční trhy Rozmanitá aktiva Riziko*) Výnos*) *) za normálních kreditních podmínek, při běžné inflaci Vedle firem ještě vstupuje na trh jako významný hráč stát (státní dluhopisy a státní pokladniční poukázky) Krytí aktiv soukromých osob (hypotéky, leasingy, kreditní karty,...) Derivátové trhy – futures, forwardy, opce a swapy (odvozené instrumenty základních trhů) Hybridní instrumenty (konvertibilní dluhopisy,...) nebo alternativní aktiva (komodity, nemovitosti, pojišťovací rizika,...) Rozvaha firmy Krátkodobé půjčky Peněžní trh Do 2%2-5% Dlouhodobé půjčky Dluhopisový a úvěrový trh Do 10%2-7% Vlastní kapitál Akciový trh Nad 10% 7-?%

29 Dluhopis SpolečnostDluhopisInvestoř i peníze Vrácení peněz + úrok (kupón ) Dluhopis je na dobu určitou (obvykle) Podnikové dluhopisy do 10 let, státní dluhopisy mohou být delší Právo na výplatu dohodnutého kuponu a vyplacení jistiny na konci života Zajímá nás výše kuponu a kredibilita dlužníka (schopnost platit kupony a jistinu) V případě bankrotu mají dluhopisy přednost před akciemi (existují i různé druhy dluhopisů dle seniority)

30 Základní pojmy -??? 50 50 50 50 50 1050 6 letý dluhopis s fixním kuponem 5%; Nominální hodnota 1000 Kč Jakou cenu za dluhopis zaplatíme? 1/ existuje větší nebo menší pravděpodobnost, že platby dostaneme 2/ Existují tržní bezrizikové úrokové sazby, které se v čase neustále mění 0 1 2 3 4 5 6 let výnos do splatnosti Anualizovaný procentní poměr mezi cenou, kterou máme zaplatit za cenu dluhopisu a platbami, které z dluhopisu v budoucnu získáme se nazývá výnos do splatnosti Aktuální cena dluhopisu= Σ (CF n /(1+výnos do splatnosti) n ) Jistina, kupón, výnos do splatnosti, splatnost (maturita), aktuální cena dluhopisu, kreditní kvalita, par

31 Příklad nominální hodnotou ve výši 1000 kčjednoroční kupony 5%. splatnost za 5 letza 1080 Kč ve výši 3% Dluhopis s nominální hodnotou ve výši 1000 kč, vyplácí jednoroční kupony ve výši 5%. Poslední kupon byl vyplacen včera a splatnost dluhopisu je přesně za 5 let. Na trhu se tento dluhopis prodává za 1080 Kč. Přičemž úroková sazba na podobně kvalitní dluhopis se nyní pohybuje ve výši 3% (předpokládejme, že výnosová křivka je konstantní) Je dluhopis levný nebo drahý? PV (3%) = 50/1,03+50/1,032+50/1,033+50/1,034+1050/1,035 1091,59 dluhopis je levný  koupit PV (3%) = 1091,59  1080<1091,59  dluhopis je levný  koupit zvýší ze 3% na 4% Nyní předpokládejme, že úroková sazba se zvýší ze 3% na 4%. Kolik bude činit hodnota dluhopisu? PV (4%) = 50/1,04+50/1,042+50/1,043+50/1,044+1050/1,045 1044,52 PV (4%) = 1044,52 Růst sazeb o 1% sníží cenu dluhopisu o 4,31%, protože durace dluhopisu je 4,31 Růst sazeb o 1% sníží cenu dluhopisu o 4,31%, protože durace dluhopisu je 4,31

32 Úrokové riziko Výnos dluhopisu= Bezriziková reálná úroková míra + očekávaná inflace + kreditní spread + prémie za likviditu Výnos dluhopisu= Bezriziková reálná úroková míra + očekávaná inflace + kreditní spread + prémie za likviditu Růst výnosů znamená pokles ceny dluhopisu a naopak Růst výnosů znamená pokles ceny dluhopisu a naopak – kvůli charakteru fixních kuponu (fixed income instruments) – Nákupem konkrétního dluhopisu si zafixuji výnosy na určitou dobu Důležitou proměnou je čas čím déle si výnos zafixuji – Na čím déle si výnos zafixuji, tím větší má změna tržní úrokové míry vliv na cenu dluhopisu – Durace – Durace: vážený průměr CF v čase – Modifikovaná durace – Modifikovaná durace: citlivost změny úrokové míry na cenu dluhopisu

33 Durace Výnos 2% 3% 4% 5% 6% 7% 1150 1100 1050 1000 950 900 850 Sklon durace Čím delší dluhopis, tím větší citlivost na změnu úrokové sazby: Očekáváme-li růst úrokových sazeb, snažíme se mít co nejkratší duraci Očekáváme-li pokles úr. sazeb, snažíme se mít co nejdelší duraci Cena dluhopisu

34 Klasifikace dluhopisů Dle doby splatnosti dluhopisů Dle doby splatnosti dluhopisů – Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé Dle emitenta Dle emitenta – Státní, municipální, bankovní, korporátní, Asset backed securities Dle kreditního rizika Dle kreditního rizika – Investiční stupeň, spekulativní stupeň(High Yields bonds, Emerging market Bonds) Dle měny Dle měny – Domácí, zahraniční měny Dle způsobu splaceni kuponu a jistiny Dle způsobu splaceni kuponu a jistiny – Bulet (stejný kupon a jistina cela na konci) – Amortizační (stejná platba po celou dobu, podobně jako u hypotéčního úvěru) – Bezkupónové (Zero Coupon) (žádný kupon se neplatí, dluhopis nakupujeme za diskontovanou sazbu Dle stanovení kuponu Dle stanovení kuponu – Fixní – (např. 5% na celou dobu) – Variabilní – v různých periodách se mění Kupon jako flexibilní tržní úroková sazba + přirážka (3M PRIBOR + 100bp) (FLOATING RATE NOTE, FRN) Vázaný na inflaci: sazba + změna inflačního indexu (Inflation linked bonds) Dle způsobů výplaty Dle způsobů výplaty – Konvertibilní dluhopisy (dluh plus právo zaměnit jej na akcie) – Svolatelné (Callable) dluhopisy (možnost svolat za určitých podmínek)

35 Kreditní riziko – riziko schopnosti splácet závazky Pravděpodobnost nesplacení dluhu se zobrazí v tzv. kreditním spreadu Kreditní rating (normalizace rizika, outsourcing analytické práce na specializované agentury) – S&P, Moody, Fitch – Investiční stupeň – Investiční stupeň: AAA,AA,A, BBB – Spekulativní stupeň – Spekulativní stupeň: BB,B, CCC,CC,C,D (High Yields, dluhopisy rozvíjejících se trhů) Kreditní spready se mění dle hospodářského vývoje a situace dlužníka – růst kreditního spreadu při konstantní bezrizikové míře  růst úroků  pokles ceny dluhopisu a naopak Kvalitní emitenti – dluhopisy vyspělých států, velké podniky, kvalitní banky Nekvalitní emitenti – dluhopisy rozvojových zemí, horší podniky

36 Akcie SpolečnostAkcieInvestoři peníze Vlastnictví a právo na zisky a likvidační zůstatek primární emisi Po primární emisi (IPO) se obvykle obchodují na sekundárním trhu Omezené ručení Dividendy (cash, akciové dividendy, ve formě majetku, řádné, mimořádné,...) Korporátní akce (hlasování na valné hromadě, proxy voting, různé třídy akcií dle hlasovacích práv Preferované akcie (hybryd dluhu a akcie, bez hlasovacích práv, přednost před normální akcií, ale až za dluhopisy)

37 Ocenění akcií Požadovaný výnos Požadovaný výnos = bezriziková nominální úroková míra + akciové riziko – Výnosy dlouhodobých státních dluhopisů + akciové riziko Dividenda cena na sekundárním trhu Cash flow z akcií: Dividenda + podíl na likvidačním zůstatku nebo cena na sekundárním trhu – Dividenda na akcii= Zisk na akcii (EPS)* výplatní dividendový poměr Jedna perioda – V 0 =(D 1 +P 1 )/(1+r) V0-fundamentální hodnota; D1 – dividenda na konci obdobi, P1 oček. cena na konci období; r- požadovaný výnos 2 periody (případně n period) – V 0 =D 1 /(1+r)+(D 2 +P 2 )/(1+r) 2 Gordon Growth Model Gordon Growth Model – V 0 =D 1 /(r-g) g- míra růstu dividend; předpoklad: r>g; g je konstantní

38 Požadovaný výnos a očekávaný růst Zdroj: Credit Suisse Požadovaný výnos Požadovaný výnos je krátkodobě nestálý a je ovlivněn psychologií investorů akcie jsou doporučovány na delší období V dlouhém období je již stálejší  akcie jsou doporučovány na delší období Očekávaný růst Očekávaný růst v dlouhém období souvisí s dlouhodobým růstem HDP; s tím souvisí i dlouhodobý růst mezd Vhodný nástroj pro zajištění proti růstu mezd Vhodný nástroj pro zajištění proti růstu mezd Sentiment CS Risk Appetite Index

39 Akciové indexy Měří chování určité nějak definované skupiny akcií Burzovní indexy (PX 50,...) nebo agenturní indexy (DJ, S&P, MSCI, FTSE, Russel...) Rozdělení indexů dle různých kritérií – Dle užité skupiny akcií (blue chips, speciální sektory, regiony, investiční styly,...) – Dle počtu akcií (DJIA – 30 akcií, Russel Global index – 10 tis akcií z 63 zemí – 98% světově tržní kapitalizace) – Dle způsobu vážení Dle tržní kapitalizace – velké společnosti velkou váhu, malé malou Cenově vážený – rostoucí společnosti větší váhu Stejně vážený – mechanismus vyrovnávání ETF (exchange traded funds), Finanční nástroje, které umožňují replikovat chování indexů jsou tzv. ETF (exchange traded funds), akciové deriváty, strukturované produkty (indexové certifikáty)

40 Klasifikace akcií Dle tržní kapitalizace (ovlivnuje riziko, likviditu a výnos) – Large caps: >10 mld EUR (Mega cap - >200 mld) – Mid Cap: 2-10 mld EUR – Small Cap: < 2 mld EUR (micro (50-300), nano (<50 mil) Geografické regiony(odlišná rozvinutost, stavy hospodářství, růstové potenciály,...) – Aglosasský svět (USA, UK) – Eurozona – Emerging markets, BRIC, Sektory – Energie, Suroviny a materiály, Průmyslové zboží, Zbytné spotřební zboží, Základní spotřební zboží, Zdravotnictví, Finance, Informační technologie, Telekomunikační služby, Veřejné služby Investiční styly – Růstový, hodnotový,…

41 Akciová analýza (bottom up; top down) Na úrovni firmy – Studium účetních výkazů firmy Rozvaha, výsledovka, výkaz o cash flow, poznámky Snažíme se rozumět ziskům, maržím, tržbám, nákladům – Kvalitativní faktory Kvalita managementu (corporate governance), transparence, účetní praktiky – Vztah firmy k okolí a její strategie Konkurence v odvětví, hrozba nově příchozích, hrozba substitutů, cenová síla odběratelů, cenová síla dodavatelů Na úrovni odvětví – Životní cyklus odvětví Na úrovni celkové ekonomiky – Potenciál k dlouhodobému růstu ekonomiky – Úroveň hospodářského cyklu


Stáhnout ppt "Asset management akcie a dluhopisy Jiří Musil. Srovnání spořících / investičních produktů ProduktVýhodyNevýhody Spořící účet prostředky okamžitě k dispozici."

Podobné prezentace


Reklamy Google