Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAPY (uč.14-15).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAPY (uč.14-15)."— Transkript prezentace:

1 MAPY (uč.14-15)

2 MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY – 1:m…..Měřítko glóbu, ze kterého byla mapa odvozena. Vyjadřuje poměr zmenšení vzhledem ke skutečnosti. Platí na délkově nezkreslených mapách. Plošné měřítko 1:m² platí v plošně nezkreslených místech mapy.

3 MĚŘÍTKO Příklad : 1: znamená, že 1 cm na mapě je cm ve skutečnosti = m = 20 km Na mapě je číselné měřítko doplněno grafickým měřítkem, které je znázorněno úsečkou se stejně velkými díly.

4 DRUHY MAP podle měřítka
mapy VELKÉHO MĚŘÍTKA (plány (1:500 – 1:5 000), topografické mapy, turistické mapy, autoatlasy) – do 1: mapy STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA od 1 : do 1: mapy MALÉHO MĚŘÍTKA nad 1: (velká území, malá podrobnost – školní atlasy světa, kapesní atlasy)

5 DRUHY MAP podle obsahu mapy katastrální (pouze polohopis, nejčastěji 1:2880) mapy topografické (topografické a obecně zeměpisné mapy, výškopis, polohopis i popis objektů a jevů) mapy obecně geografické (školní atlasy) tematické mapy (m. přírodních jevů, společenských jevů, ostatní mapy)

6 DRUHY MAP podle účelu vojenské hospodářské turistické školní mapy
atlasy

7 GENERALIZACE OBSAHU MAP
Výběr nejdůležitějších objektů a jevů při přechodu na mapu menšího měřítka

8 OBSAH MAP Obsah mapy topografické : Výškopis Polohopis Popis mapy
Matematické prvky : geografická síť, měřítko Obsah mapy topografické : Výškopis Polohopis Popis mapy

9 VÝŠKOPIS Vrstevnice (izohypsy) – izolinie spojující místa o stejné nadmořské výšce Hloubnice (izobáty) – pod vodou Kóty – číselné údaje u výškových značek Barevná hypsometrie (barevné rozlišení výškových stupňů – zelená až hnědá, odstíny modré) Plastičnost - stínování (JV svahy zastíněné)

10 POLOHOPIS Liniové (hranice, komunikace, vodní toky,…)
Pomocí 3 základních typů značek : Liniové (hranice, komunikace, vodní toky,…) Bodové (sídla, letiště, přístavy,nerostné suroviny, zemědělské plodiny,…) Plošné (lesy, jezera, pouště,…) Využití barev a velikostí značek (sídla,elektrárny,uhlí)

11 POLOHOPIS (uč.str.15) Zvláštní metody pro tematický obsah : Kartogram – odstupňovaná intenzita jevu v předem daných územních jednotkách (barva,rastr) - tečková metoda - dasymetrická (hustoměrná) metoda Kartodiagram – lokalizovaný diagram (ukazuje druh a velikost jevu - diagramy, které jsou umístěny v místě výskytu) - stuhová metoda - metoda anamorfózy

12 POPIS MAPY Názvy zeměpisných objektů smluveným písmem (druh, velikost, barva, sklon, tvar) PODLE DRUHU OBJEKTU : Choronyma (vodorovné části souše – světadíly, státy, ostrovy,…) Místní jména (obydlená místa - sídla, ulice,…) Pomístní jména (neobydlená místa - hory, řeky,…)

13 POPIS MAPY PODLE PŮVODU JMÉNA :
Domácí jména (ve státě uživatele mapy : CZE – Labe, Praha, Louny, DEU – Elbe, Dresden, GBR – Thames, London, FRA – Paris, AUT – Wien, Donau,…) Cizí jména (objekty v cizině – Dresden, London, Paris, Wien) Vžitá jména - EXONYMA (domácí podoby cizích jmen – CZE – Drážďany, Londýn, Paříž, Vídeň, Řím, Štětín, Salzburg - DEU – Prag, Eger, - GBR – Prague, Copenhagen, Vienna, Lisbon

14 POPIS MAPY PRAVIDLA PRO PŘEPIS CIZÍCH NÁZVŮ :
OFICIÁLNÍ PODOBA u latinkových písem TRANSLITERACE (přepis z jiného písma do latinky- alfabeta, azbuka,..) TRANSKRIPCE (přepis podle výslovnosti u znakového písma-japonština, čínština) Při přepisu z čínštiny se využívá pinyin

15 VZNIK MAPY 5 etap vzniku originální mapy :
Astronomická (určení přesné polohy základních bodů) Geodetická (podklady pro polohopis (trigonometrie, triangulace) a výškopis (nivelace)) Topografická (podrobná měření v terénu, vyhodnocení leteckých snímků – zanášení obsahu do mapových listů) Kartografická (úprava, zjednodušení topografického obsahu, výběr značkového klíče) Reprodukční (reprodukce a tisk mapy – k.polygrafie)

16 VZNIK MAPY V SOUČASNOSTI
Letecké a družicové snímky Měření a sběr dat – GPS (Global Positioning System – globální polohový systém) Tvorba databáze systému GIS (Geografic Information System – geografický informační systém) – soustavy digitálních mapových vrstev

17 ODKAZY http://cs.wikipedia.org http://www.mapy.cz/


Stáhnout ppt "MAPY (uč.14-15)."

Podobné prezentace


Reklamy Google