Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální oteplování Klima, věda a politika Vývoj průměrných teplot

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální oteplování Klima, věda a politika Vývoj průměrných teplot"— Transkript prezentace:

1 Globální oteplování Klima, věda a politika Vývoj průměrných teplot
Středověké teplé období Malá doba ledová Nárůst průměrných teplot během průmyslové revoluce Faktory způsobující změny klimatu Vesmírné Vlastnosti zemského povrchu Ostatní

2 Skleníkový efekt Zdroj: Le Treut a kol. (2007).

3 Skleníkové plyny Vlastnosti, množství, trvání a podíl na skleníkovém efektu Zdroj: IPCC

4 Koloběh uhlíku Rezervoáry uhlíku Hluboký oceán 37 000 GtC Vrchní oceán
Atmosféra 750 GtC Zemský povrch 2 300 GtC Zdroj:

5 Možný růst teplot dle IPCC
Zdroj: SkepticalScience.com

6 Dopady klimatických změn
Četnost extrémních výkyvů počasí Mořské proudění Ledovce Stoupající hladina oceánů Zemský povrch Ekosystémy Pitná a hospodářsky využitelná voda Produkce potravin Lidské zdraví

7 Případová studie: Etiopie
60 % HDP tvořeno zemědělstvím Pouze 1 % teritoria obděláváno Změna klimatu Úbytek srážek Delší období sucha Rozšiřování malárie Nutnost adaptace Komplikace Obrázek: Wikipedia

8 Případová studie: Arktida
Tání ledu  výhody i nevýhody Příležitosti „Severní cesta“ Nerostné suroviny Polární turismus Hrozby Ohrožení fauny Další emise Bezpečnostní dopady Zdroj: Wikipedia

9 Politické přístupy ke klimatické změně
Mitigace Snaha omezit emise skleníkových plynů Adaptace Snaha připravit se se na změnu klimatu a minimalizovat její dopady Nedělat nic Očekávání, že se buď klimatická změna vyřeší sama, nebo ji vyřeší rozvoj vědy a techniky v budoucnosti

10 Rámcová úmluva o změně klimatu
Podepsána v roce 1992, vstoupila v platnost v roce 1994 Dodnes ji podepsalo 194 zemí Cílem je stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře Čas na adaptaci, dostatek potravin, udržitelný rozvoj Principy Nemá závazné limity emisí  následné protokoly Hlavní břímě snižování emisí mají nést vyspělé země Společný cíl, ale rozdílná zodpovědnost za jeho dosažení

11 Kjótský protokol Nejvýznamnější mezinárodní dokument klimatické politiky Přijat v roce 1997, vstoupil v platnost v roce 2005 Ratifikovalo jej 191 zemí, výjimku tvoří USA, Kanada v roce 2011 odstoupila Závazné cíle na snížení emisí Pouze pro rozvinuté státy Netýká se letecké dopravy a přepravy zboží Kontroverzní flexibilní mechanismy

12 Producenti emisí Různé přístupy k hodnocení emisí
Absolutní produkce CO2 vs. produkce na obyvatele Absolutní produkce hlavních skleníkových plynů X produkce na počet obyvatel Historické emise CO2 v absolutních číslech nebo na obyvatele Emise spotřebitelů, nikoliv producentů Odlišná pozice rozvojových a rozvinutých zemí Spojené státy a Čína – téměř polovina všech emisí Evropská unie Vliv rozvojových zemí na produkci ostatních skleníkových plynů Kdo je tedy zodpovědný?

13 Příklad:Srovnání emisí CO2
Produkce CO2 v absolutním podílu a přepočítaná na hlavu Stát Světový podíl 1. Čína 25,4 % 2. USA 21 % 3. EU 12,8 % Indie 5,3 % 4. Rusko 5,2 % 5. Japonsko 3,6 % 6. Německo 2,5 % 7. Kanada 1,8 % 8. Jižní Korea 1,7 % 9. Írán 1, 7 % Stát Emise na hlavu (t) 1. Gibraltar 152 17. USA 17,7 32. Rusko 11,2 53. Japonsko 8,6 59. EU 7,8 75. Čína 5,8 143. Indie 1,4 Svět 4,5 Zdroje: EIA (2011), The Guardian

14 ČR a dopady klimatické změny
Méně významné než v Africe a Asii, ale stále citelné – oteplení 3,5-4 °C (do r. 2100) Výkyvy počasí Vlny veder a extrémního sucha Dřívější příchod jara a léta – tání, sníh jen na v horských oblastech Vodní režim Kratší a silnější deště Grafy: iHNed.cz

15 ČR a dopady klimatické změny
Vymizení některých živočichů a jejich nahrazení teplomilnějšími Snížení druhové pestrosti ptactva Problémy pro smrkové monokultury v nížinách Zemědělství – posun vegetačních období a pásem (problémy např. pro chmel) Společenské dopady – nepřímé Nedostatek vody, migrace, šíření nemocí atd. Nelze příliš předpovídat – často katastrofické scénáře

16 K zamyšlení „Jako někdo, kdo prožil většinu svého života v komunismu, se cítím povinen říci, že největší hrozbou pro svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu na počátku 21. století není komunismus nebo jeho různé měkčí varianty. Komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa.“ Václav Klaus, projev před americkým Kongresem (2007)


Stáhnout ppt "Globální oteplování Klima, věda a politika Vývoj průměrných teplot"

Podobné prezentace


Reklamy Google