Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klima, věda a politika  Vývoj průměrných teplot ▪ Středověké teplé období ▪ Malá doba ledová ▪ Nárůst průměrných teplot během průmyslové revoluce  Faktory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klima, věda a politika  Vývoj průměrných teplot ▪ Středověké teplé období ▪ Malá doba ledová ▪ Nárůst průměrných teplot během průmyslové revoluce  Faktory."— Transkript prezentace:

1 Klima, věda a politika  Vývoj průměrných teplot ▪ Středověké teplé období ▪ Malá doba ledová ▪ Nárůst průměrných teplot během průmyslové revoluce  Faktory způsobující změny klimatu ▪ Vesmírné ▪ Vlastnosti zemského povrchu ▪ Ostatní

2 Zdroj: Le Treut a kol. (2007).

3  Vlastnosti, množství, trvání a podíl na skleníkovém efektu Zdroj: IPCC

4 Rezervoáry uhlíku Hluboký oceán 37 000 GtC Vrchní oceán900 GtC Atmosféra750 GtC Zemský povrch 2 300 GtC Zdroj: www.meteocentrum.cz

5 Zdroj: SkepticalScience.com

6  Četnost extrémních výkyvů počasí  Mořské proudění  Ledovce  Stoupající hladina oceánů  Zemský povrch  Ekosystémy  Pitná a hospodářsky využitelná voda  Produkce potravin  Lidské zdraví

7  60 % HDP tvořeno zemědělstvím  Pouze 1 % teritoria obděláváno  Změna klimatu ▪ Úbytek srážek ▪ Delší období sucha ▪ Rozšiřování malárie  Nutnost adaptace ▪ Komplikace Obrázek: Wikipedia

8  Tání ledu  výhody i nevýhody  Příležitosti ▪ „Severní cesta“ ▪ Nerostné suroviny ▪ Polární turismus  Hrozby ▪ Ohrožení fauny ▪ Další emise ▪ Bezpečnostní dopady Zdroj: Wikipedia

9  Mitigace ▪ Snaha omezit emise skleníkových plynů  Adaptace ▪ Snaha připravit se se na změnu klimatu a minimalizovat její dopady  Nedělat nic ▪ Očekávání, že se buď klimatická změna vyřeší sama, nebo ji vyřeší rozvoj vědy a techniky v budoucnosti

10  Podepsána v roce 1992, vstoupila v platnost v roce 1994 ▪ Dodnes ji podepsalo 194 zemí  Cílem je stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře ▪ Čas na adaptaci, dostatek potravin, udržitelný rozvoj  Principy ▪ Nemá závazné limity emisí  následné protokoly ▪ Hlavní břímě snižování emisí mají nést vyspělé země ▪ Společný cíl, ale rozdílná zodpovědnost za jeho dosažení

11  Nejvýznamnější mezinárodní dokument klimatické politiky ▪ Přijat v roce 1997, vstoupil v platnost v roce 2005 ▪ Ratifikovalo jej 191 zemí, výjimku tvoří USA, Kanada v roce 2011 odstoupila  Závazné cíle na snížení emisí ▪ Pouze pro rozvinuté státy ▪ Netýká se letecké dopravy a přepravy zboží ▪ Kontroverzní flexibilní mechanismy

12  Různé přístupy k hodnocení emisí ▪ Absolutní produkce CO 2 vs. produkce na obyvatele ▪ Absolutní produkce hlavních skleníkových plynů X produkce na počet obyvatel ▪ Historické emise CO 2 v absolutních číslech nebo na obyvatele ▪ Emise spotřebitelů, nikoliv producentů  Odlišná pozice rozvojových a rozvinutých zemí ▪ Spojené státy a Čína – téměř polovina všech emisí ▪ Evropská unie ▪ Vliv rozvojových zemí na produkci ostatních skleníkových plynů ▪ Kdo je tedy zodpovědný?

13 StátSvětový podíl 1.Čína25,4 % 2.USA21 % 3.EU12,8 % 3.Indie5,3 % 4.Rusko5,2 % 5.Japonsko3,6 % 6.Německo2,5 % 7.Kanada1,8 % 8.Jižní Korea1,7 % 9.Írán1, 7 % Zdroje: EIA (2011), The Guardian StátEmise na hlavu (t) 1.Gibraltar152 17.USA17,7 32.Rusko11,2 53.Japonsko8,6 59.EU7,8 75.Čína5,8 143.Indie1,4 Svět4,5 Produkce CO 2 v absolutním podílu a přepočítaná na hlavu

14  Méně významné než v Africe a Asii, ale stále citelné – oteplení 3,5-4 °C (do r. 2100)  Výkyvy počasí ▪ Vlny veder a extrémního sucha ▪ Dřívější příchod jara a léta – tání, sníh jen na v horských oblastech  Vodní režim ▪ Kratší a silnější deště Grafy: iHNed.cz

15  Vymizení některých živočichů a jejich nahrazení teplomilnějšími ▪ Snížení druhové pestrosti ptactva ▪ Problémy pro smrkové monokultury v nížinách  Zemědělství – posun vegetačních období a pásem (problémy např. pro chmel)  Společenské dopady – nepřímé ▪ Nedostatek vody, migrace, šíření nemocí atd. ▪ Nelze příliš předpovídat – často katastrofické scénáře

16 „Jako někdo, kdo prožil většinu svého života v komunismu, se cítím povinen říci, že největší hrozbou pro svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu na počátku 21. století není komunismus nebo jeho různé měkčí varianty. Komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa.“ Václav Klaus, projev před americkým Kongresem (2007)


Stáhnout ppt "Klima, věda a politika  Vývoj průměrných teplot ▪ Středověké teplé období ▪ Malá doba ledová ▪ Nárůst průměrných teplot během průmyslové revoluce  Faktory."

Podobné prezentace


Reklamy Google