Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 1 5. Českokrumlovská mediální konference Budoucnost veřejnoprávních médií Regulace obsahu v digitální éře krátká úvaha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 1 5. Českokrumlovská mediální konference Budoucnost veřejnoprávních médií Regulace obsahu v digitální éře krátká úvaha."— Transkript prezentace:

1 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 1 5. Českokrumlovská mediální konference Budoucnost veřejnoprávních médií Regulace obsahu v digitální éře krátká úvaha o regulaci obecně a o regulaci v digitální éře zvlášť Milan Šmíd FSV UK

2 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 2 Regulace? Pro někoho sprosté slovo. Pryč s regulacemi!!! Ale!!! Život je plný regulací. Regulují nás dopravní předpisy, reguluje nás semafor - a my ho posloucháme. Proč? Dodržení pravidla nám zajistí bezpečí a jistotu průjezdu. Člověk je tvor společenský, k vzájemnému bezkonfliktnímu soužití ve společnosti potřebuje jistá pravidla chování, normy. Ideálním případem je, když norma vychází ze společně sdílených hodnot, odpovídá reálným potřebám a je prověřena životem, a když po nedodržení normy následuje sankce. Regulace obsahu v digitální éře

3 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 3 Problémy naší doby : - po prudké společenské změně - pád normativního řádu, zmatek v hodnotách, střetávání hodnotových systémů - stále jsme v procesu hledání společných hodnotových jmenovatelů, stále usilujeme o vytvoření konsensuální společnosti - vazba “hodnota - norma - sankce” je rozvolněná, pokud norma není podložena hodnotovou orientací a není podpořena sankcí, normativní řád nefunguje, normy nemají autoritu, panuje nejistota - některé nové normy byly mechanicky přebírány z demokracií - samy o sobě dobré, ale chybělo hodnotové krytí, nebyly přijaty za vlastní - odpor k regulaci je dědictvím totalitního režimu - přirozená reakce Případy špatné či přehnané regulace by neměly být důvodem ke zrušení všech regulací, ale podnětem k tomu, abychom analyzovali, zda vůbec, proč, a pokud ano, tak jak dobře regulovat. Regulace obsahu v digitální éře

4 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 4 Regulace obsahu v digitální éře

5 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 5 Regulace obsahu v digitální éře 20.století - analogová éra 21.století - digitální éra jedna síť - jedna služba omezená přenosová kapacita -> malý počet komunikačních kanálů omezený počet masově sledovaných programů má významný sociální dopad na veřejné mínění žádná nebo jen nízká uživatelská kontrola a interaktivita jedna síť - více služeb rozšiřující se přenosová kapacita -> stále větší počet komunikačních kanálů široký výběr poskytovatelů programů, od plnoformátových k úzce tematicky vymezeným, video on demand, PVR (osobní digitální rekordéry) vyšší stupeň uživatelské kontroly, možnost interaktivity Proměny telekomunikací a vysílání

6 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 6 Regulace obsahu v digitální éře Postoj Evropské unie k regulaci v prostředí konvergence Diferencovaný přístup k regulaci přenosu a k regulaci obsahu

7 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 7 Regulace obsahu v digitální éře Diferencovaný přístup k regulaci přenosu a k regulaci obsahu přenos - snaha o deregulaci a zajištění co největší soutěže obsah - regulace v rámci definovaných cílů veřejného zájmu - snaha regulaci minimalizovat s důrazem na její proporcionalitu, tj. vždy ji přizpůsobovat konkrétním podmínkám - regulace by měla zajistit právní jistoty hráčům na trhu - regulace by měla být technologicky neutrální Postoj Evropské unie k regulaci v prostředí konvergence

8 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 8 Regulace obsahu v digitální éře Deklarované cíle regulace obsahu: - svoboda projevu a pluralismus médií - kulturní a jazyková různorodost - ochrana dětí a mládeže - ochrana spotřebitelů Deklarované zásady regulace obsahu: - regulovat jen tam, kde trh selhává - regulovat proporcionálně podle podmínek a cílů - zapojovat ve stále větší míře samoregulaci a koregulaci Postoj Evropské unie k regulaci v prostředí konvergence

9 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 9 Regulace obsahu v digitální éře Se zaváděním nových technologií a služeb regulace obsahu klesá!

10 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 10 Regulace obsahu v digitální éře Perspektivy regulace obsahu: - rozšíření počtu komunikačních kanálů mění situaci - odpadá důvod nedostatkového kmitočtového spektra - pokud pluralitu názorů i žánrů může zajistit množina programů, není důvod k nařizování plurality v rámci jednoho programu - pokud roste možnost volby, roste i možnost výběru a kontroly konzumace médií jejich spotřebiteli - regulace elektronických médií se bude vzdalovat regulaci obsahové a stále více přibližovat typu regulace hospodářské soutěže, aby si spotřebitel mohl svobodně vybírat - regulativy veřejného zájmu však i nadále zůstanou, (stejně jako nezmizí dopravní předpisy a všechna pravidla zajišťující naše bezpečí a klidné občanské soužití), byť jejich obsah i forma se mohou měnit.

11 Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 11 Regulace obsahu v digitální éře Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 1 5. Českokrumlovská mediální konference Budoucnost veřejnoprávních médií Regulace obsahu v digitální éře krátká úvaha."

Podobné prezentace


Reklamy Google