Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_006_Chemické reakce_Skladné Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_006_Chemické reakce_Skladné Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název."— Transkript prezentace:

1 Ch_006_Chemické reakce_Skladné Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o chemických rovnicích.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití hydroxidu vápenatého.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978- 807-2385-843.

3 1 CHEMICKÉ REAKCE SKLADNÉ

4 2 Skladnáreakce 1.CHEMICKÁ REAKCE JE PROCES VEDOUCÍ ZA VHODNÝCH PODMÍNEK KE ZMĚNĚ CHEMICKÉ STRUKTURY A SLOŽENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK. 2.LÁTKY, KTERÉ DO REAKCE VSTUPUJÍ NAZÝVÁME REAKTANTY, LÁTKY Z REAKCE VYSTUPUJÍCÍ JSOU Z REAKCE VYSTUPUJÍCÍ JSOU PRODUKTY. PRODUKTY. 3.CHEMICKÉ REAKCE ZAPISUJEME POMOCÍ CHEMICKÝCH ROVNIC.

5 3 Skladnáreakce A AB B SKLADNÁ REAKCE (SYNTÉZA, CHEMICKÉ SLUČOVÁNÍ). PROBÍHÁ OBVYKLE TAK, ŽE ZE DVOU ČI VÍCE JEDNODUŠŠÍCH LÁTEK VZNIKÁ JEDNA SLOŽITĚJŠÍ LÁTKA. SKLADNÁ REAKCE (SYNTÉZA, CHEMICKÉ SLUČOVÁNÍ). PROBÍHÁ OBVYKLE TAK, ŽE ZE DVOU ČI VÍCE JEDNODUŠŠÍCH LÁTEK VZNIKÁ JEDNA SLOŽITĚJŠÍ LÁTKA. PRINCIP REAKCE : PRINCIP REAKCE:

6 4 Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty). Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových. Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty). Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových. Skladná reakce

7 5 N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 SLUČOVÁNÍ DUSÍKU A VODÍKU ZA VZNIKU AMONIAKU : Skladná reakce

8 6 SLUČOVÁNÍ SÍRY A KYSLÍKU ZA VZNIKU OXIDU SIŘIČITÉHO: S + O 2 SO 2 S + O 2 → SO 2

9 7 Skladná reakce SLUČOVÁNÍ ZINKU A SÍRY ZA VZNIKU SULFIDU ZINEČNATÉHO: SLUČOVÁNÍ ZINKU A SÍRY ZA VZNIKU SULFIDU ZINEČNATÉHO: Zn + S → ZnS

10 8 Skladná reakce SLUČOVÁNÍ AMONIAKU A KYSELINY CHLOROVODÍKOVÉ ZA VZNIKU CHLORIDU AMONNÉHO: NH 3 + HCl → NH 4 Cl

11 9 Skladná reakce SLUČOVÁNÍ VODY A OXIDU UHLIČITÉHO ZA VZNIKU KYSELINY UHLIČITÉ: H 2 O + CO 2 → H 2 CO 3

12 SKLADNÁ REAKCE JE: SKLADNÁ REAKCE JE: 1.SUBSTITUCE 2.ANALÝZA 3.NEUTRALIZACE 1.SUBSTITUCE 2.ANALÝZA 3.NEUTRALIZACE

13 PŘI SKLADNÉ REAKCI VZNIKAJÍ: 1.JEDNODUŠŠÍ LÁTKY 2.SLOŽITĚJŠÍ LÁTKY 3.PODLE REAKTANTŮ 1.JEDNODUŠŠÍ LÁTKY 2.SLOŽITĚJŠÍ LÁTKY 3.PODLE REAKTANTŮ

14 PŘI SLUČOVÁNÍ VODÍKU A DUSÍKU VZNIKÁ: 1.HYDROXID 2.KYSELINA 3.AMONIAK 1.HYDROXID 2.KYSELINA 3.AMONIAK

15 PŘI CHEMICKÉM SLUČOVÁNÍ ZINKU SE SÍROU VZNIKÁ: PŘI CHEMICKÉM SLUČOVÁNÍ ZINKU SE SÍROU VZNIKÁ: 1.SULFIT ZINKU 2.SULFID ZINEČNATÝ 3.SULFID ZINKOVÝ 1.SULFIT ZINKU 2.SULFID ZINEČNATÝ 3.SULFID ZINKOVÝ

16 Použité zdroje: 1.Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.File:ThermiteReaction.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 19.11.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ThermiteReaction.jpg19.112011 3.File:ThermiteFe2O3.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 29.1.2009 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThermiteFe2O3.JPG 4.File:Baking soda and vinegar.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.12.2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baking_soda_and_vinegar.jpg?uselang=cs 5.File:Color transition of Methyl red solution under different acid-base conditions.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.3.2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Color_transition_of_Methyl_red_solution_under_different_acid- base_conditions.jpg?uselang=cs 6.File:Hydrochloric acid ammonia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 2.4.2005 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrochloric_acid_ammonia.jpg?uselang=cs 7.File:HMTD.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 7.6.2008 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMTD.JPG?uselang=cs 8.File:Red fireworks over ottawa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 5.7.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_fireworks_over_ottawa.jpg?uselang=cs

17 Použité zdroje: 9.File:Burning cube sugar.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 28.8.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_cube_sugar.png?uselang=cs


Stáhnout ppt "Ch_006_Chemické reakce_Skladné Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google