Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program CULTURE www.programculture.cz Česká kancelář programu Culture Magdalena Müllerová 21. března 2011, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program CULTURE www.programculture.cz Česká kancelář programu Culture Magdalena Müllerová 21. března 2011, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Program CULTURE www.programculture.cz Česká kancelář programu Culture Magdalena Müllerová 21. března 2011, Olomouc

2 Obsah prezentace  Podpora mezinárodních projektů  1.2.1 krátkodobé projekty  1.1 dlouhodobé projekty  Další možnosti programu Culture  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  2 podpora organizací  Novinky  Aktivity České kanceláře www.programculture.cz

3 eBooks on Demand  Vedoucí projektu: Knihovna Innsbrucké univerzity  Spoluorganizátoři z ČR:  Vědecká knihovna v Olomouci  Moravská zemská knihovna v Brně  Knihovna Akademie věd ČR  Zapojeno 30 knihoven  Historické knihy vydané v letech 1500-1900  Linie 1.1, výše grantu 1.815.226 eur www.programculture.cz

4 Příklady dlouhodobých projektů  Parkinprogress 2010-2013 Johan, Plzeň  Cradles of European Culture Archeologický ústav AVČR  European Network on Archival Cooperation Národní archiv  EBOOKS ON DEMAND − EVR. KNIHOVNÍ SÍŤ (EOD) Moravská zemská knihovna v Brně, Státní technická knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci  PLATFORM 11+: UMĚLECKÉ OBJEVY V EVROPSKÝCH ŠKOLNÍCH DVORECH Divadlo Alfa, Plzeň www.programculture.cz

5 Regenerace městského života uměním a kulturou  Spoluorganizátor: Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s.  Vedoucí projektu: Fokolar-Bewegung Solingen  Hlavní záměr projektu je přinést do městského prostředí sdílený prostor pro umění a podpořit tak kreativitu a stimulovat estetické vnímání městského prostředí a sebevyjádření především mladých lidí žijících v rozdílném kulturním, sociálním a etnickém prostředí.  Linie 1.2.1, výše grantu 178 278 eur www.programculture.cz

6 KoresponDance Europe - 2009  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Spoluorganizátoři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € www.programculture.cz foto: Jacky Ley

7 Základní podmínky projektu  Krátkodobé projekty linie 1.2.1  3 organizace ze 3 zemí  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  Dlouhodobé projekty linie 1.1  6 organizací ze 6 zemí  3-5 let  Grant 200 000-500 000 € /rok  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  + důraz na udržitelnost projektu www.programculture.cz

8 Bez čeho se projekt neobejde?  Evropská dimenze projektu  Zkušenosti s mezinárodními projekty  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní www.programculture.cz

9 Kalendář  1. října: uzávěrka žádostí  Elektronicky a poštou do Bruselu  Pracovní jazyk: angličtina, němčina, francouzština  31. března: zveřejnění výsledků  1. května: zahájení projektů  Duben – květen: podpis smlouvy  Platba do 45 dnů po podpisu smlouvy (70 %)  Možnost žádat o příspěvek MKČR www.programculture.cz

10 Cíle programu Culture  hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami www.programculture.cz Motto EU: Jednota v rozmanitosti

11 Zdroje informací  Informace  Česká kancelář Culture  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění www.programculture.cz

12 Program Culture – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi.  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace www.programculture.cz

13 Kdo může žádat?  Kulturní činnost ve stanovách  Právní subjekt ze země účastnící programu  Veřejné organizace  Soukromé organizace www.programculture.cz

14 Jak se hodnotí projekty Kritéria s vysokou vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20%  Návaznost na konkrétní cíle programu Culture20%  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení20% celkem 60% Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10%  Výsledky aktivit 10%  Propagace projektu10%  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10% celkem 40% www.programculture.cz

15 Úspěšné žádosti, linie 1.2.1 www.programculture.cz

16 Úspěšné žádosti, linie 1.2.1 české projekty  celkem úspěšných 112 projektů v celkovou dotací EU 19.269.268,85 eur.  Úspěšní žadatelé z ČR:  Ze 13ti podaných českých žádostí uspěly tři organizace:  Divadlo Archa o.p.s. // KARAOKE EUROPE  Česká centra // European Literature Nights  Nadace Arbor Vitae // START POINT, the exhibition of the best graduate works of European fine art academies www.programculture.cz

17 Úspěšné žádosti, výzva 2011 – dle oboru www.programculture.cz

18 Programu Culture – struktura  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Sítě, platformy, vyslanci  Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky www.programculture.cz

19 1.2.2 – literární překlady  Žádost podává pouze nakladatel  Dotace na překlad (výpočet na základě paušální sazby za stránku)  Překlad 1–10 titulů z oblasti beletrie  Výše grantu 2 000–60 000 €  Podpora do výše 50 % celkových nákladů  Uzávěrka 3. února www.programculture.cz

20 Podpora překladů s českou účastí v roce 2011  LADISLAV HORÁČEK - PASEKA Výše grantu: 14 265,25 €  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA Výše grantu: 27 402,55 €  CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST o. s. Výše grantu: 26 482, 72 €  TRANSTEATRAL o. s. Výše grantu: 4 777,20 €  Zahraničními nakladatelstvími budou přeložena z češtiny tato díla: Antonín Bajaja, Zvlčení (do bulharštiny), Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále (do bulharštiny), Milan Kundera, Život je jinde (do bulharštiny), Jáchym Topol, Sestra (do bulharštiny), Jaroslav Seifert, Valerie a týden divů (do španělštiny), Petr Zelenka, Theremin (do francouzštiny), Jáchym Topol, Chladnou zemí (do italštiny), Michal Viewegh, Vybíjená (do italštiny), Michal Viewegh, Báječná léta pod psa (do lotyštiny), Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy (do makedonštiny), Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Tankový prapor (do slovinštiny) www.programculture.cz

21 1.3.5 – třetí země  Třetí země  2011 Mexiko  2012 Jihoafrická republika  3 organizace ze 3 zemí + jeden partner ze třetí země  50 % aktivit na území třetí země  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace maximálně 50% z nákladů na celý projekt  Dvouletou mezinárodní zkušenost, především v dané třetí zemi  Uzávěrka 1. května www.programculture.cz

22 1.3.6 - festivaly  Podpora velkých evropských festivalů  Minimální účast 7 zemí programu a 5 ročníků na evropské úrovni  Grant do 100 000 € se spoluúčastí EU do 60 %  Uznatelné náklady jen ty, které se týkají Evropské dimenze  Letos poprvé podle jiných pravidel  Uzávěrka 15. listopadu www.programculture.cz

23 Úspěšné festivaly v roce 2010 Jednoletá spolupráce  EUROKAZ FESTIVAL, HR - www.eurokaz.hr  Inter. d'Art Lyrique d'Aix-en-Prov. et Aca Eur de Mus, FR - www.festival-aix.comwww.festival-aix.com  Zavod Exodos Ljubljana, Festival sodobnih odrskih umetnosti, SI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA, ES  Association Nationale Cultures et Traditions, FR  Wiener Tanzwochen AT, www.ImPulsTanz.com  Centre for Art Management and Information – MMIC, LV  ATTACAFA, FR - www.attacafa.com  Ultrasound Foundation, HU  Ars Electronica Linz GmbH, AT - www.aec.atwww.aec.at V rámci tříletého partnerství  ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNON, FR - www.festival-avignon.com  UNION DES THEATRES DE L'EUROPE, FR - www.ute-net.org  EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD, BE - www.emj.be  FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT - www.ffeac.org  JEUNESSES MUSICALES ROMANIA, RO - www.jmEvents.ro  STEIRISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN GMBH, AT - www.styriarte.com www.programculture.cz

24 Linie 2 – podpora organizací  Provozní granty – podpora organizací na evropské úrovni, žadatel nemůže být orgán veřejné správy  3 kategorie  Vyslanci – aktivity v 7 zemích programu (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny)  Sítě prosazující kulturní zájmy – 15 členů z patnácti zemí  Subjekty podporující kulturní politiku EU (uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU)  Možnost podat současně žádost o dotaci na tříletou i roční podporu organizace  Uzávěrka 15. září www.programculture.cz

25 Další aktivity programu Culture  Evropské město kultury  2010 – Essen, Pécs, Istanbul  2015 – kandidáti z ČR (Ostrava a Plzeň)  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA) www.programculture.cz

26 Novinky  Na podporu Festivalů se bude žádat v rámci linie 1.3.6  Nové rozpočtové formuláře  Navýšení rozpočtu na festivaly: 2010 - 1,5 mil. €, 2011 - 2,5 mil. €  Výdaje za produkci/organizaci kulturních aktivit nebudou uznatelné (tzv. subcontracting / subdodávky)  Výdaje za audit spoluorganizátorů jsou uznatelné  V roce 2010 je možné žádat o tříleté partnerství a zároveň požádat o roční podporu v rámci linie 1.3.6 na jeden festival a v rámci linie 2 na podporu též organizace  2011 Rok dobrovolnictví  2012 Active Ageing www.programculture.cz

27

28

29

30 Česká kancelář - aktivity  Česko-slovenský seminář v Brně  10. dubna od 13 hodin Uměleckoprůmyslové muzeum, MG v Brně  Cyklus seminářů pro žadatele  4 celodenní semináře, IDU, Praha  InfoDay s účastí zástupce Výkonné agentury  7. června, Evropský dům, Praha  Publikace  DOBROVOLNÍCI PRO KULTURU  UMĚLCI PRO SPOLEČNOST  UMĚLCI BEZ HRANIC  Večery Evropské literatury www.programculture.cz

31 KONTAKTY Česká kancelář Culture c/o Institut umění – Divadelní ústav Eva Žáková Magdalena Müllerová Viktor Debnár Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture c/o Národní památkový ústav Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage

32 Praktické tipy při tvorbě žádosti www.programculture.cz

33 Vypracování žádosti  Plánování – příprava projektu zabere mnoho času  Výběr spoluorganizátorů  Dbát na předběžnou spolupráci  Dohodnout povinnosti a pravomoci jednotlivých organizací předem  Projekt  Ověřit, zda formuláře jsou aktuální  Jasný a jednoduchý popis projektu  Aktivity ve všech zúčastněných státech  Podrobný popis jednotlivých aktivit  Podrobný rozpočet odpovídající aktivitám  Konzultace s národními kancelářemi (CCP) www.programculture.cz

34 Nejčastější chyby žadatelů  Odeslat elektronickou žádost a zároveň odeslat kompletní žádost poštou  Všichni partneři musí podepsat dokumenty (mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci)  Vypracovat podrobný popis projektu  Vypracovat podrobný rozpočet www.programculture.cz


Stáhnout ppt "Program CULTURE www.programculture.cz Česká kancelář programu Culture Magdalena Müllerová 21. března 2011, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google