Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 5 Rozvaha AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - Rozvaha AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – oblast rozvaha - rozvahové účty. DUM je určen pro teoretickou i praktickou výuku rozvahy, druhů rozvahy a pravidel sestavování. Žák je seznámen s druhy aktiv a pasiv. Ročník1.a 2. ročník nástavbového studia obor Podnikání 1. a 2. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 R OZVAHA DUM č. 5

3 R OZVAHA Rozvaha nám dává přehled o aktivech a pasivech k určitému dni. Rozvaha = základní výkaz účetní závěrky Rozvaha dává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech). Rozvahu též nazýváme bilancí. Druhy rozvahy Zahajovací – při vzniku firmy Konečná - sestavuje se k poslednímu dni účetního období a při ukončení činnosti firmy Počáteční – sestavuje se na počátku účetního období Mimořádná – sestavuje se nečekaně při zvláštních událostech – např. při povodních, krádežích atd.

4 S CHÉMA ROZVAHY AKTIVAPASIVA Stálá aktivaVlastní zdroje  dlouhodobý nehmotný majetek  základní kapitál  dlouhodobý hmotný majetek  kapitálové fondy  dlouhodobý finanční majetek  fondy ze zisku  výsledek hospodaření minulý  výsledek hospodaření běžný Oběžná aktivaCizí zdroje  zásoby  závazky dlouhodobé  pohledávky  závazky krátkodobé  krátkodobý finanční majetek  bankovní úvěry dlouhodobé  peněžní prostředky  bankovní úvěry krátkodobé Přechodná aktivaPřechodná pasiva SUMA AKTIV =SUMA PASIV

5 R OZVAHA Rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici = AKTIVA = PASIVA Rozvaha nám umožňuje zjistit výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Den, ke kterému se sestavuje rozvaha = rozvahový den. Složky aktiv a pasiv v rozvaze se nazývají rozvahové položky. Peněžní částky u jednotlivých složek rozvahy vyjadřují rozvahový stav. Rozvaha nám poskytuje informace pouze k určitému dni, neposkytne nám informace o firemním vývoji.

6 R OZVAHA Rozvaha rodiny Každá rodina musí řešit, jak vyjít se svými finančními prostředky či jak finančně pokrýt své potřeby. Musí tedy počítat ….. Měsíční příjmy rodiny: - Otec ,-Kč - Matka ,-Kč Měsíční výdaje rodiny Bydlení ,-Kč Hypotéka 9.000,-Kč Potraviny ,-Kč Obuv + oblečení 7.000,-Kč Víkendové lyžování 5.000,-Kč Výdaje celkem ,-Kč ttp://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=rodina#pg:11|dne

7 R OZVAHA http//www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+Rozvaha dne

8 R OZVAHA Sami vidíme, že příjmy této rodiny na její výdaje nestačí. Jak tuto situaci řešit? 1) V případě, že mají našetřeno, použijí úspory 2) V případě, že nemají našetřeno – půjčí si.Tak se chová i firma. I zde musí platit bilanční rovnice Aktiva = Pasiva Aktiva - potřeby Pasiva – peníze, zdroje Bydlení ,-KčPříjem otec ,-Kč Hypotéka 9.000,-KčPříjem matka ,Kč Potraviny ,-KčPůjčka 3.000,-Kč Obuv, oblečení 7.000,-Kč Lyžování 5.000,-Kč Celkem ,-Kč A = Celkem Kč P

9 R OZVAHA Sestavte rozvahu Firma ABC s.r.o. sestavila k rozvahu. Peníze na běžném účtu Kč Základní kapitál Kč Peníze v pokladně Kč Stroje Kč Závazky k dodavatelům Kč Materiál Kč com/cs-cz/images/results.aspx?qu=firma&ex=1#pg:3|dne

10 R OZVAHA Rozvaha k AKTIVAPASIVA Peníze na běžném účtu Základní kapitál Peníze v pokladně Závazky k dodavatelům Stroje Materiál Aktiva celkem Pasiva celkem

11 R OZVAHA Sestavte rozvahu: Bankovní úvěr Kč Bankovní účet Kč Výrobky Kč Základní kapitál Kč Stroje Kč Závazky k zaměstnancům Kč Závazky k dodavatelům Kč Pohledávky u odběratelů Kč Budovy Kč Mějte na paměti, že suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv.

12 R OZVAHA Určete, zda se jedná o aktiva či pasiva, správnou odpověď označte X. PoložkaAktivaPasiva Základní kapitál Bankovní úvěr Bankovní účet Zisk Materiál Závazky Pohledávky

13 R OZVAHA Seznam použité literatury: Praktické účetnictví pro střední školy,V.Rubáková, D.Šlézarová, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané,2010 Dále byly využity vlastní poznatky z praxe.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google