Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Drahomíra Bezdíčková ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2 Praha 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Drahomíra Bezdíčková ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2 Praha 2"— Transkript prezentace:

1 Drahomíra Bezdíčková ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2 Praha 2
Nádorové markery Drahomíra Bezdíčková ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2 Praha 2

2 Nádorové markery (tumor markers)
Látky, jejichž stanovení v tkáni nádoru (kvalitativní) nebo v krevním séru či jiných biologických tekutinách (kvantitativní) pacienta s neoplastickým onemocněním poskytne informaci o biologických vlastnostech a chování nádoru kvalitativní histopatologické stanovení – upřesnění dg, podklad pro výběr vhodných markerů kvantitativní stanovení – sledování progrese, regrese  prognóza, terapie

3 Historie První pozorování 30.léta 20.století – choriový gonadotopin (fyziologicky produkován placentou) objeven u mladých mužů s nádorem varlete (Zondek) 70.léta 20.století - 1-fetoprotein objeven při pokusných transplantacích nádoru jater u myší (hepatom) (Tatarinov), krátce nato popsán i u lidských hepatomů (Abelev) Následně intenzivní výzkum další onkofetálních antigenů a jejich praktické využití v onkologii a prenatální diagnostice

4 Klinickobiochemické rozdělení nádorových markerů
Onkofetální antigeny Tkáňově a orgánově specifické antigeny Nespecifické antigeny

5 Onkofetální antigeny - látky produkované organismem ve fetálním období či placentou, po narození se tvoří jen v souvislosti s nějakým onemocněním, zpravidla nádorovým. Antigeny, které se objevují brzy v průběhu ontogenze, jsou postnatálně charakteristické pro méně diferencované (tj. malignější) nádory. 1-fetoprotein (AFP), lidský choriový gonadotropin (hCG), karcinoembryonální antigen (CEA

6 Tkáňově a orgánově specifické antigeny
látky, které se fyziologicky nacházejí ve zdravé tkáni či orgánu a mimo něj pronikají jen v minimálním množství. Za patologických stavů (nádorové onemocnění, zánět, trauma) dochází k jejich zvýšenému uvolňování. prostatický specifický antigen (PSA), neuron specifická enolasa (NSE), protein S-100, rozpustné fragmenty cytokeratinů (TPA, TPS, CYFRA 21-1), většina CA antigenů definovaných pomocí monoklonálních protilátek, antigen karcinomů ze squamosních buněk (SCC), thyreoglobulin (TG), hormony a jejich prekursory u nádorů žláz, které je fyziologicky produkují (C-peptid u insulinomu, kyselina vanilmandlová u feochromocytomu)

7 Nespecifické antigeny
enzymy a hormony produkované nádory (u nádorů z orgánů, které je fyziologicky neprodukují – paraneoplastický projev). feritin, thymidinkinasa (TK), 2-mikroglobulin, některé reaktanty akutní fáze, s lipidy asociovaná kyselina sialová (LASA) hormony produkované nádory, které je fyziologicky neprodukují, např. plicní nádory – ACTH, ADH, parathormon a další

8 Chemická povaha nádorových markerů
Enzymy – placentární alkalická fosfatasa (PLAP), prostatický specifický antigen (PSA – serinová proteasa), NSE, TK, LDH Cytokeratiny (rozpustné deriváty) – tkáňový polypeptidový antigen (TPA), fragment cytokeratinu 19 (CYFRA 21-1) Hormony (a příbuzné látky) – růstový hormon (GH), ACTH, Tg, prolaktin, kalcitonin, parathormon (PTH), gastrin, (hCG) Imunoglobuliny (a příbuzné látky) – IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, 2-mikroglobulin Glykoproteiny, glykolipidy a sacharidy AFP, trofoblast specifický 1-glykoprotein SP-1, hCG, SCC, CA 19-9 (glykolipid), CA 125 (glykoprotein), CA 50 (glykolipid), CA 15-3 (sialomucin), CA 549, CA 72-4, CEA, Tg

9 Karcinom vzniká z epitelu, tkáně, která obklopuje každý vnitřní orgán Sarkom rakovina z pojivových tkání – svaly, kosti, tuk, lymfatické cesty Oxford Concise Medical Dictionary

10 rakovina je druhou nejčastější příčinou smrti
incidence se zvyšuje s věkem typy rakoviny nejčastější v dané oblasti se velmi liší v průmyslových zemích je u mužů nejčastější karcinom plic, u žen prsu zvyšuje se incidence CA plic u žen, kožní melanomy všeobecně v českém regionu je nejrozšířenější karcinom tlustého střeva a konečníku

11 Diagnostika nádorů V časném stadiu jsou pacienti bez příznaků
Běžnými diagnostickými metodami (RTG, CT, mammograf) se odhalí tumor velikosti 1-2 cm Nádor této velikosti má >1 billion buněk

12 Ideální marker Vysoce specifický – nevyskytuje se u benigního onemocnění a zdravých osob Vysoce citlivý – začne se měřitelně zvyšovat v samém počátku onemocnění Orgánově specifický Koreluje s velikostí a stadiem nádoru Koreluje s prognózou Má spolehlivou předpovědní hodnotu

13 Ideální marker Neexistuje Zatím

14

15 Možnosti využití nádorových markerů
Screening Potvrzení diagnózy Sledování choroby, prognóza Monitorování odpovědi na léčbu Sledování po léčbě, detekce návratu onemocnění

16 Screening není možný přes celou populaci cílený na rizikové skupiny
mamograf pro Ca prsu VVV v těhotenství kongenitální hypothyreóza a fenyketonurie u novorozenců karcinom prostaty – PSA kolorektální karcinom – krev ve stolici

17 Potvrzení diagnózy diferenciální diagnostika
pouze pro karcinom varlat a choriokarcinom pro hCG a AFP je třeba brát v úvahu benigní onemocnění zvyšující TM

18 Vhodné využití nádorových markerů
Screening Potvrzení diagnózy Sledování choroby, prognóza Monitorování odpovědi na léčbu Sledování po léčbě, detekce návratu onemocnění

19 Interpretace výsledků TU markerů
Dříve – porovnání s referenčním rozmezím Dnes dopor. určení individuální hladiny (koncentrace TU markeru ve „stabilizovaném“ stavu, tj. po operaci - odstranění nádorové masy) a následné dynamické sledování

20 Výpovědní hodnota vyšetřovaného markeru závisí na jeho
Specificitě schopnost vyloučit chorobu při negativním výsledku vyšší snižuje falešnou pozitivitu správně negativní správně negativní falešně pozitivní

21 Dále závisí na jeho Senzitivitě
schopnost určit chorobu při pozitivním výsledku vyšší snižuje falešnou negativitu správně pozitivní správně pozitivní + falešně negativní

22 např. pro karcinom tlustého střeva má CEA
95% specificitu – označí nesprávně 5% vyšetřovaných jako nemocné 70% senzitivitu – nezachytí tedy 30% nemocných

23 Nové možnosti vyšetřovacích metod
Dříve náročná vyšetření dostupná jen na specializovaných pracovištích. Dnes imunochemická stanovení s výsledkem do několika hodin Problém cena je nižší, ale mnohonásobná oproti rutinní biochemii výpovědní hodnota vyšetření je neadekvátní

24 Imunochemická stanovení
Radioimunoanalýza (RIA, IRMA) Enzymoimunoanalýza (ELISA, EIA, MEIA) Fluorescenční (FIA) nebo Chemiluminiscenční (CLIA) imunoanalýza

25 ADVIA:CENTAUR BAYER Chemiluminiscence CEA hCG AFP CA 15-3 CA 125
Ferritin HER2/neu

26 Doporučení EGTM (Evropské skupiny pro nádorové markery)
Požadavky na kvalitu a kontrolu Nádory onkofetální Nádor prostaty Nádor prsu Gynekologické nádory Gastrointestinální nádory Plicní nádory

27 Preanalytická část informovat lékaře o požadavcích na odběr je povinnost laboratoře nádorové markery mají zanedbatelnou diurnální variabilitu dříve nepoužitá odběrová zkumavka detergenty, chlornany - ruší stanovení skladovat při 2-8oC do 48 h, pak mrazit

28 Preanalytická část Vliv odběru a manipulace se vzorkem
citlivost na hemolýzu - NSE, do 60 min po odběru stáhnout sérum PSA - do 3 hodin stáhnout sérum sliny, pot- SCC, CA 19-9, CEA, TPS Vliv použité metodiky léčba monoklonálními protilátkami může ovlivnit imunochemické stanovení užívající podobné protilátky při vysoké koncentraci „hook effect“ – řešení - metody používající několikakrokovou analýzu

29 Onkofetální nádory U mužů nejčastější maligní onemocnění ve věku let AFP, hCG, LDH hladina markerů má vliv na volbu terapie screening - žádný vhodný marker 90% léčitelnost monitorování léčby 1.rok - každý měsíc 2.-3.rok - každý 2.měsíc

30 AFP glykoprotein podobný albuminu
diagnostika a monitoring primárního hepatocelulárního karcinomu a germinálních nádorů prognostika germinálních nádorů ref.meze do 10 mg/l biolog.poločas - 5 dní falešná pozitivita - hepatitida, cirhóza, nekróza jater, gravidita

31 hCG glykoprotein, podjednotky a a b
diagnostika a monitoring onkofetálních nádorů 97% senzitivita ref.meze do 10 IU/l biologický poločas dny falešná pozitivita - myomy, ovariální cysty

32 Nádory prostaty častá příčina smrti u mužů včasná detekce PSA, FPSA
PAP - nedává žádné zvláštní informace, není doporučen screening nemá dostatečnou výtěžnost (30%) - specificitu PSA lze zvýšit měřěním objemu prostaty nebo seriovým měřením PSA - „doubling“ time až 80 typů stanovení PSA- monitorování stejnou metodou asi 25% karcinomů nemá zvýšené PSA - další diagnostika

33 PSA glykoprotein, serinová proteáza
diagnostika a monitoring karcinomu prostaty screening u symptomatické populace odběr krve před jakoukoliv manipulací s prostatou ref.meze do 4 mg/l biologický poločas dní FPSA - odlišení benigní hyperplazie, jinak nevhodný pro sledování terapie

34 Nádor prsu u žen v prům. zemích jedna z nejčastějších příčin smrti
CEA, CA cytokeratiny (TPA, TPS, CYFRA 21-1) 12.2% riziko nepoužitelné pro včasnou diagnostiku nádoru vysoká hladina markeru - vzdálené metastázy (60-80%) monitorování léčby

35 CEA karcinoemryonální antigen - glykoprotein
diagnostika nádoru prsu, plic, dobře diferencovaných kolorektálních nádorů monitorování kolorektálních nádorů ref.meze do 10 mg/l, u kuřáků vyšší hladiny biologický poločas dny falešná pozitivita - záněty GIT, hepatitida, cirhóza, pankreatitida

36 CA 15-3 mucin identifikovaný monoklonálními protilátkami
diagnostika a monitorování nádoru 70% žen s vyšší hladinou má metastázy při progresi 75% citlivost při 90% specificitě ref.meze do 31 kIU/l biologický poločas - není znám falešná pozitivita - poměrně častá, do 50 kIU/l, onemocnění vaječníků, plic, prsů, hepatitida, cirhóza

37 Gynekologické nádory u žen 15% všech nádorů - nejčastější jsou nádory endometria, pak vaječníků a čípku děložního CA 125, SCC, hCG, AFP chybí časné symptomy - až 70% pokročilá stádia nádorů CA nádor endometria - adenokarcinomy hCG – choriokarcinom SCC - nádor čípku pouze monitorování léčby

38 CA 125 nemucinózní glykoprotein identifikovaný monoklonální protilátkou monitorování nádorů vaječníků, endometria screening jen u vybrané populace - nízká citlivost i specificita markeru prognóza po terapii - vyšší hladina po operaci vždy znamená návrat, nízká neznamená, že k návratu nedošlo ref.meze do 35 kIU/l biologický poločas dní falešná pozitivita - menstruace, hepatopatie, onemocnění ovárií, endometria, pankreatitida, gravidita

39 SCC glykoprotein - serin proteinázový inhibitor
diagnostika nádoru čípku děložního, pomoc při histologické diagnóze u nádorů plic zvýšený dále u nádorů hlavy, krku, jícnu a vaginy monitorování léčby, nevhodný pro diagnostiku ref.meze do 2 mg/l SCC > 2 mg/l -95% pravděpodobnost NSCLC a 80% pravděpodobnost, že jde o squamózní nádor biolog.poločas - 20 minut - pro hodnocení efektu terapie falešná pozitivita - psoriáza, nemoci plic, jater a ledvin, ovariální cysty, mastopatie, gravidita, dialýza

40 Gastrointestinální nádory
v ČR u žen i mužů na 2.místě v úmrtnosti na nádory 2x častější než v USA - dědičné faktory Kolorektální nádory - CEA Slinivka břišní - CA 19-9 Žaludek - CA 72-4, CEA, CA 19-9 Jícen - SCC, CYFRA 21-1, TPS, TPA, u adenokarc. CA 19-9 Hepatocelulární nádory - AFP rozšířené v Číně a části Afriky Screening - nevhodný u asymptomatické populace - nízká senzitivita i specificita markerů

41 Diagnostikovaný kolorektální karcinom
Použití CEA zvýšení jen u pacientů s pokročilým onemocněním ne u všech pacientů s návratem choroby dochází ke zvýšení hladiny vysoké hladiny se mohou objevit bez souvislosti s návratem choroby některá cytotoxická terapie může přechodně zvyšovat koncentraci CEA

42 CA 19-9 glykoproteinový antigen mucinózního typu, příbuzný antigenu krevní skupiny Lewis H -5% populace jej neprodukuje diagnostika a monitorování nádoru pankreatu cholestáza zvyšuje hladinu ref.meze do 37 kIU/l biologický poločas - asi 7 h falešná pozitivita - akutní hepatitida, pankreatitida, biliární choroby, revmatické choroby

43 CA 72-4 Glykoprotein identifikovaný monoklonální protilátkou vysoká specificita (až 100%), citlivost vyšší než CEA a CA 19-9 monitorování nádoru žaludku vhodný při sledování terapie u pacientů s krevní skupinou Le a-/b- místo CA 19-9 ref.meze do 4 kIU/l biologický poločas - není znám falešná pozitivita - nepříliš častá, onemocnění žaludku

44 Nádory plic u mužů i u žen v industrializovaných zemích jedna
z nejčastějších příčin smrti chemicky vyvolané karcinomy CYFRA 21-1, CEA, NSE, CA 125, TPA rozdělení podle histologických typů nádory squamózních buněk adenokarcinomy velkobuněčné nádory malobuněčné nádory (SCLC) % liší se klinicky i biologicky od ostatních typů

45 CYFRA 21-1 stanovuje fragmenty cytokeratinu 19
monitorování NSCLC a nádoru močového měchýře vysoká senzitivita pro NSCLC ref.meze do 3,3 mg/l biologický poločas - několik hodin falešná pozitivita - chronické renální selhání, cirhóza, astma, tuberkulóza, akutní infekce.

46 NSE diagnostika a monitorování SCLC, neuroblastomů, apudomů
glykolytický neurospecifický izoenzym enolázy diagnostika a monitorování SCLC, neuroblastomů, apudomů u nádorů CNS se stanovuje v likvoru ref. meze do 14,7 mg/l biologický poločas - 1 den separovat sérum do 60 minut po odběru! falešná pozitivita - dlouhé stání krve po odběru, jaterní a plicní onemocnění

47 Další používané markery
TPA -tkáňový polypeptid. antigen, cytokeratiny 8, 18, 19 TPS - cytokeratin 18 TK - tymidinkináza - ukazatel buněčné proliferace b2-microglobulin - nízká hmotnost, prochází do moče, chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom Ferritin - akutní myeloblastická leukémie, Hodgkinova choroba, mnohočetný myelom

48 Méně časté markery S100B - protein fyziologicky se vyskytující v nervové tkáni, slouží k monitorování pacientů s maligním melanomem. CA mucin - nádory prsu MCA (mucin-like cancer associated antigen) metastazující nádory prsu

49 Potenciální nové tumor markery
Proteiny a onkoproteiny – produkty mutovaných genů, které mají význam pro přežití buněk, jejich dělení, diferenciaci a metastazování Regulace buněčného cyklu - cykliny Apoptóza – Bcl-2 protein, sFas, protein-produkt mutovaného genu p53 Signální transdukce - c-erbB-2 (Her-2/neu), EGRF, IGF, TNF- Adheze - ICAM-1, VCAM-1 Angiogeneze – inhibitory angiogeneze - angiostatin, angiogenin, trombospondin Markery spojené se specifickými vlastnostmi nádorových buněk – matrix metalloproteinasy

50 Práce se získanými údaji
sledovat trend růstu hladin nádorového markeru i v rámci referenčních mezí možnost kumulativních nálezů využití dostupných expertních programů

51 Doporučená literatura
Zima T.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2003, str Zima T., Kalousová M., Malbohan I.M.: Laboratorní vyšetření u nádorových onemocnění.

52 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Drahomíra Bezdíčková ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2 Praha 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google