Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kostní metastázy Možnosti laboratorní diagnostiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kostní metastázy Možnosti laboratorní diagnostiky"— Transkript prezentace:

1 Kostní metastázy Možnosti laboratorní diagnostiky
Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division (2010)

2

3 Kostní markery Specifický odraz kostní novotvorby a resorpce
Enzymy, peptidy, minerální složky Klasifikace – podle metabolické úlohy v kosti: markery osteoformace markery osteoresorpce Klinické využití:  monitorování léčby metabolických nemocí skeletu  vyhledávání jedinců s rizikem osteoporózy  určení rychlosti ztráty kostní hmoty  zjištění klinicky němých metastáz maligních tumorů

4 Každá remodelace skeletu je spojená s odbouráváním kostní hmoty, která je více než z 90 % (organické složky) tvořená kolagenem typu I.

5 + PTH + vitamín D + vápník, fosfor, hořčík, ..
Kostní markery Novotvorba Resorpce Osteokalcin Osteokalcin Kostní sialoprotein Celková alkalická fosfatáza, kostní ALP Tartarát-rezistentní kyselá fosfatáza Hydroxyprolin Prokolageny typ I (PICP, PINP) Kalcium, fosfor Glykosidy hydroxylyzinu Cross Links (DPD, PYD) Telopeptidy kolagenu I (ICTP) Telopeptické fragmenty (CTx, NTx) + PTH + vitamín D + vápník, fosfor, hořčík, .. Osteoblast Matrix Osteoklast Zdroj: Seibel MJ, Woitge HW 1999: Biochemical Markers of Bone Metabolism

6 Výhody a nevýhody kostních markerů
Jednoduchý odběr krve, moči Rychlá reakce na změny kostní denzity - předpověď úbytku kostní hmoty - monitorování úspěšnosti léčby (kostní markery reagují na léčbu rychleji než denzitometrie nebo rtg) - vyhledávání rizikových pacientů Obraz celotělové rychlosti osteoformace a osteoresorpce, nikoli změny jednotlivých oblastí skeletu Málo vhodné pro diagnózu metab. nemocí skeletu Cut-off hodnoty: nejsou pevné hranice, intraindividuální variabilita Preanalytické faktory - ovlivnění klinické využitelnosti

7 Preanalytické faktory
Neovlivnitelné:  věk, pohlaví, menopauza, rasa, geografické vlivy, zlomeniny, těhotenství, kojení, léky, imobilizace, metabolické změny v jiných tkáních, poruchy funkce ledvin, jater, … Ovlivnitelné:  cirkadiánní rytmus markerů, strava, sezónní vlivy, několikaleté cykly, tepelné podmínky skladování vzorku, UV záření, hemolýza vzorků, ...

8 Kostní nádorová choroba
Skelet – časté místo metastáz malignit Důsledky kostních meta: - bolest - patologické fraktury - míšní komprese - hyperkalcémie Incidence metastatické kostní choroby - mnohočetný myelom 70 – 95 % - karcinom prsu 65 – 75 % - karcinom prostaty 65 – 75 % - karcinom štítné žlázy 35 – 60 % - bronchogenní karcinom 30 – 40 % - karcinom močového měchýře < 40 % - renální adenokarcinom 20 – 25 % - maligní melanom 14 – 45 % Zdroj: Abrahámová J.,

9 Kostní nádorová choroba
Predilekční postižení: bohatě vaskularizované tkáň červené kostní dřeně s velkou proporcí trabekulární kosti - obratle - pánevní skelet - proximální konce dlouhých kostí - lebka Vzájemné humorální působení kostních a nádorových buněk Metastázy: osteolytické (většina) osteoblastické Diagnostika kostních meta: radiologická, biochemická Léčebné možnosti Zdroj: Abrahámová J.,

10 Kostní metastázy karcinomu prostaty
Zdroj: Kolombo I.,

11 Syntéza kolagenu typu I
Kolagen specifický pro kost, nejdůležitější organická složka osteoformace Krok 1: Od polypeptidů k prokolagenu 1a: Osteoblasty produkují jednovláknové polypeptidy alfa-1 a alfa-2 a1 a2 a1(OH) a2(OH) 1b: Hydroxylace Prokolagen 1c: Trojitá šroubovice ⇒ prokolagen

12 Syntéza kolagenu typu I
Odštěpení dvou analyticky důležitých propeptidů Prokolagen Krok 2: Prokolagen  Tropokolagen Prokolagen- peptidáza Propeptidy kolagenu typu I PINP = N-terminální propeptid Propetidy kolagenu typu I PICP = C-terminální propeptid Markery osteoforrmace Helikální oblast N-telopeptid C-telopeptid Tropokolagen (novotvorba kosti)

13 Propeptidy prokolagenu typu I (PINP)
Vznik při syntéze kolagenu I, produkt osteoblastů, 70 kD, vysoce specifický pro kosti Marker volby pro hodnocení osteoformace Koncentrace nezávisí na funkci ledvin, termostabilní marker, žádné cirkadiánní změny, žádný vliv potravy Využití: a) sledování úspěšnosti léčby osteoporózy b) léčba růstovým hormonem u dětí s jeho nedostatkem c) časný záchyt osteoblastických kostních metastáz u Ca prostaty a prsu

14 P1NP při záchytu kostních metastáz karcinomu prsu
51 pac. s metastázami Ca prsu (38 z nich meta do skeletu) Naměřené hodnoty P1NP byly podstatně vyšší u pacientek s kostními meta,než s meta do měkkých tkání (p<0.001). Hladina P1NP korelovala s množstvím a rozsahem kostních meta. Závěr: P1NP dovede odlišit pacientky s kostními meta karcinomu prsu od pacientek s jiných typem metastáz této malignity. Zdroje: Lueftner D., Anticancer Res May-June;25(3A):

15 Markery kostní resorpce

16 CTx / β-CrossLaps Vysoce specifické pro kolagen I
Marker volby pro hodnocení kostní resorpce (S, U) Koncentrace podléhá cirkadiánním změnám, odběr krve před 09:00 hod., nalačno Využití: a) odhalení časných změn kostního obratu žen v menopauze, detekce žen s vysokým rizikem kostních ztrát a osteoporotických zlomenin b) monitorování úspěšnosti léčby osteoporózy c) časný záchyt kostních meta u Ca prostaty a prsu

17 ICTP Zdroj: Kapustová M. et al., ústní prezentace 2006

18 We Innovate Healthcare


Stáhnout ppt "Kostní metastázy Možnosti laboratorní diagnostiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google