Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archeologie a GIS Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archeologie a GIS Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i."— Transkript prezentace:

1 Archeologie a GIS Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

2

3 zátěžové dopravní mapy Prahy

4 Lesy České republiky

5 Co je to GIS ? GIS není program, je to soubor softwaru, hardwaru, bází dat a personálu. - hardware: skener software: Christine, ArcGIS ,GeoMedia,Idrisi, AutoCADové aplikace (Autodesk Map, Land Desktop), TNT map

6 S jakými daty pracují programy GIS?
vektorová vyobrazení - vyobrazení se skládá z vektorů - jsou to skutečně digitalizovaná vyobrazení, zabírají méně paměti - získají se digitalizací na tabletu nebo na obrazovce - GIS umožňuje k nim přiřazovat vlastnosti Polygony Body Linie

7 Rastrový GIS - využívá se převážně pro prostorové analýzy - jsou náročné na objem zpracovávaných dat - sledovaný prostor pokrývá tzv. GRID

8 Souřadnicové systémy rovinné sférické Zem. délka: 15° 16' 00.07"
Zem. šířka: 49° 57' 04.30“ - existují lokální a globální - na území ČR se používají následující rovinné souřadnicové systémy: • Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS-84) • Evropský terestrický referenční systém (ETRS) • Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) • Souřadnicový systém 1942 (S-42) PIAN – prostorová identifikace archeologických nálezů – interní oborový systém - jiné užívané: Universal Transverse Mercator (UTM), rovinné zobrazení,

9 S - JTSK

10 Proč archeologové využívají GIS?
Snadnější práce s plány a mapami - velké plány se lépe prohlížejí - možnost upravovat zobrazení podle potřeby Analýzy vlastností v prostoru - např. modely terénu, svažitost, velikost objektu - propojení s databází (SQL connection) - možnost prostorového zobrazení výsledků statistických analýz Jak získat prostorová data pro GIS? Stará data: - digitalizace a skenování map či archeologických plánů digitalizovat lze buď na tabletu nebo přímo na obrazovce Nová data (z terénních výzkumů): - lze jako stará data, ale také přímé získání koordinátů z GPS, totální stanice - GPS: různé kategorie lišící se přesností, odchylka udávané polohy je záměrná, turistická třída cenově dostupná, ale značná odchylka - totální stanice: digitální teodolit, naměřená data se ukládají do paměti a lze je převést do počítače a zobrazit v prostoru, cena přístroje je vysoká (od ,-)

11 Raně středověké hradiště v Libice nad Cidlinou
Konec 19. a počátek 20. století Jan Hellich přibližně m2 1949 – 1973 Národní muzeum 5.000 m2 (4,5 % plochy vnitřního hradiště) 1974 – do současnosti Archeologický ústav AV ČR Praha m2 - předhradí (6 %) cca m2 sledováno mimo opevněný areál

12 I-II III Model odhadu nezbytné orné plochy a lesa pro život raně
středověkého hradiště Libice I-II III

13 Bylany – Neolitické sídliště
Historie výzkumu : 1953 – 1967: velkoplošný výzkum sond A, B, F = 7 ha 1968 – 1989: povrchové sběry a letecké snímkování 1990 – 1993: projekt „model neolitického sídliště“ 1994 – současnost: digitalizace dat a tvorba GIS, analýza sídlištního odpadu. © Mgr. Petr Květina Ph.D.

14 Mapování nekeramického odpadu na základě statistického zpracování:
Štípaná kamenná industrie © Mgr. Petr Květina Ph.D.

15 Kameny používané při mletí obilí
© Mgr. Petr Květina Ph.D.

16 Archeologická Databáze Čech
Centrální evidence archeologických výzkumů Pokrývá km2 67 % of České republiky záznamů

17 GIS a nedestruktivní archeologie
Mapování terénních reliktů zaniklé středověké vesnice - Vančice 2700 points

18 Libice nad Cidlinou – vnitřní akropole – duben 2007

19

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Archeologie a GIS Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i."

Podobné prezentace


Reklamy Google