Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV Ing. Radomír Martinka, samostatný analytik,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV Ing. Radomír Martinka, samostatný analytik,"— Transkript prezentace:

1 Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV Ing. Radomír Martinka, samostatný analytik, OKsystem s.r.o.

2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Základní informace o SSP Počet pracovišť státní sociální podpory:  98 hlavních tzv. lokálních kontaktních míst  300 tzv. vzdálených kontaktních míst Počet písemností za rok:přes 20 miliónů Skartační lhůta od ukončení řízení: 15 let Trvání vyplácení dávek: až 26 let Celková situace: nedostatečné prostorové kapacity pro uložení písemností na úřadech.

3 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Koncepce řešení Podrobná evidence všech písemností: Po odsouhlasení dávky SSP: V případě potřeby pracovat: Skartační řízení:  Identifikace každého samostatného listu písemnosti čárovým kódem  Digitalizace každé písemnosti  Svoz a uložení písemností v centrální spisovně SSP  pouze s elektronickými obrazy písemností  listinný originál používat pouze v mimořádných případech  Automatizovat stanovení počátku skartační lhůty ve vazbě na ukončení správních řízení o dávce  Zabezpečit SW podporu skartačního řízení

4 Schéma řešení Digitalizační pracoviště Lokální kontaktní místo Vzdálené kont. místo Centrální spisovna Vzdálené kont. místo Centrální systém SSP Evidence písemností Evidence pohybů a uložení Úložiště digitálních obrazů

5 Digitalizace a kontrola písemností tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Skenování: Vytvoření digitalizačních dávek podle formátu a typu dokumentů (obálka, A4, A3). Skenování černobíle. Obrazy jsou ukládány v bezeztrátovém formátu TIFF (dvourozměrné faxové komprese Fax Group 4). Kontrola naskenovaných písemností Předzpracování obrazu (rozřezání A3, rozpoznání čárového kódu, čištění) Vizuální kontrola (úplnost, pořadí). Elektronické podepsání kvalifikovaným certifikátem. Automatické odeslání do centrálního digitálního úložiště obrazů Evidované uložení do archivní krabice El. podpis

6 Centrální digitální úložiště obrazů písemností tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Úložiště obsahuje:  Metadata (identifikátory a atributy obrazů, elektronické podpisy, CRL) Roční přírůstek: 16 GB  Databáze obrazů Roční přírůstek: 6 TB Ukládání v úložišti je řízeno platnou politikou. Kryptografické zprávy používají formát CMS vyhovující normě RFC-3852. Přístup k obrazům písemností je řízen centrálním systémem evidence písemností.

7 Centrální spisovna SSP Centrální systém SSP  Písemnosti jsou přijímány a ukládány pouze v archivních krabicích.  Archivní krabice je identifikována čárovým kódem.  Ve spisovně není krabice otevírána, odpovědnost za obsah krabice mají kontaktní místa.  Centrální systém eviduje obsah archivních krabic.  Centrální spisovna eviduje místa uložení archivních krabic.  Požadavky na příjem a výdej předává spisovně centrální systém.  O přijetí a výdeji krabic ze spisovny předává IS spisovny informace centrálnímu systému. Centrální spisovna

8 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Evidence písemností Aplikace pro evidenci písemností a jejich uložení poskytuje zejména:  rychlé vyhledání písemnosti,  informace o uložení písemnosti  informace o obsahu jednotlivých úložných míst  tisk předávacích protokolů  práci s elektronickým obrazem písemností

9 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Zobrazení elektronického obrazu písemnosti Elektronické obrazy písemností jsou pro obsluhu přístupné z aplikace pro rozhodování a výplatu dávek SSP nebo z evidence písemností. Zpřístupnění obrazů je řízeno přístupovými právy obsluhy.

10 Architektura systému:  Vícevrstvá architektura nad centrální databází  Implementace tenkého bohatého klienta:  veškerá aplikační logika je výhradně na aplikačním serveru  na klientském počítači je spouštěn pouze zobrazovací klientský program s grafickým uživatelským rozhraním (typu MS Windows) a komfortem obvyklým pro aplikace klient – server.  Framework pro realizaci bohatého tenkého klienta byl vyvinut společností OKsystem. Technické realizační parametry: Databázový server: Oracle database 10g Aplikační server: Oracle aplication server 10g Datové úložiště:HP XP 12000 (seriové zrcadlení pomocí Continuous Access) Dokumentační skenery:Canon 9080C tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Realizace systému Autor systému: OKsystem s.r.o., Praha Vývoj: leden – srpen 2005 Testovací provoz: září – listopad 2005 Ostrý provoz: Od prosince 2005 je systém postupně nasazován na všech pracovištích SSP.

11 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV Ing. Radomír Martinka, samostatný analytik,"

Podobné prezentace


Reklamy Google