Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava novely knihovního zákona, novela autorského zákona Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR Tel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava novely knihovního zákona, novela autorského zákona Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR Tel."— Transkript prezentace:

1 Příprava novely knihovního zákona, novela autorského zákona Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Tel. 603 223 627

2 KNIHOVNÍ ZÁKON

3 Povinnost připojení k internetu  (5) Provozovatel knihovny v obci do 500 obyvatel nemusí poskytovat přístup k síti Internet podle odstavce 1 písm. d), pokud jej v této obci za obdobných podmínek poskytuje obec nebo jiná obcí k tomu sjednaná osoba.

4 Revize knihovních fondů  (2) K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu, a to  a)jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů,  b)jednou za 10 let, pokud její knihovní fond přesahuje 100 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje 200 000 knihovních dokumentů,  c)jednou za 15 let, pokud její knihovní fond přesahuje 200 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje 1 000 000 knihovních dokumentů.  Ve stanoveném období je možné revizi knihovních fondů provádět postupně.

5 Zpracování osobních údajů  (8) Provozovatel knihovny má právo využívat a zpracovávat rodná čísla svých registrovaných uživatelů.  (9) Provozovatelé knihoven mohou mezi sebou smluvit podmínky, za nichž registrovaní uživatelé knihovny jedné smluvní strany mohou využívat služeb určených pouze pro registrované uživatele knihoven ostatních smluvních stran. Smlouva zejména upraví podmínky předávání osobních údajů těchto uživatelů, jejichž předání a následné zpracování je nezbytné pro ochranu práv smluvních stran. Smlouva musí být sjednána písemně. Smluvní strany umožní dálkový přístup k jejímu obsahu.

6 Typologie knihoven – současný stav NK ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, MZK, zřízené Ministerstvem kultury b) Krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje, c) Základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce, d) Specializované knihovny. Knihovny uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou být zřizovány i jinými subjekty neuvedenými v odstavci 1.

7 §12 základní knihovna – současný stav  Základní knihovna je knihovnou s fondem nebo specializovaním fondem  Základní knihovna je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti

8 Specializovaná knihovna – současný stav  (1) Specializovaná knihovna je knihovnou se specializovaným knihovním fondem.  (2) Specializovaná knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména  a) spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,  b) zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,  c) ve spolupráci s Národní knihovnou plní funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své specializace,  d) spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

9 § 13 - Specializovaná knihovna - AKVŠ  (1) Specializovaná knihovna je knihovnou se specializovaným knihovním fondem zaměřeným především na vědu, výzkum a vzdělávání.  (2) Specializovaná knihovna v systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti.  (3) Specializovaná knihovna může být zřizována jako knihovna s celostátní působností.

10 Typologie knihoven – Řehák  krajské knihovny, zřízené krajem a hlavním městem Prahou,  základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,  obecní knihovny, zřízené obcí,  specializované knihovny.,  jiné knihovny.

11 § 13 a - Jiná knihovna - Řehák  Jiná knihovna poskytuje služby alespoň v rozsahu vymezeném v § 4 odst. 1 písm. a) až d). Jiná knihovna též slouží dalším účelům, které provozovatel stanovil.

12 AUTORSKÝ ZÁKON

13 Půjčování 1  Zpřesnění definice půjčování – fyzické i právnické osoby  Půjčování dokumentů mezi knihovnami v rámci MVS není půjčováním  Půjčování tištěných dokumentů (knih)  Zákonná licence – povinnost platit poplatek 0,50 Kč za každou výpůjčku, úhrada za 70% výpůjček  Neplatí se za prezenční výpůjčky  Osvobození od poplatků: školní a vysokoškolské knihovny, NK, MZK, STK, NLK…  Poplatky za knihovny hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím NK  NIPOS – celková statistická data, vybrané knihovny – předávání výpůjčních dat Dilii

14 Půjčování 2  Půjčování zvukových dokumentů - beze změny – smlouva o půjčování  Půjčování zvukově obrazových dokumentů a databází – pouze prezenčně s odkladem 3 měsíce  Půjčování počítačových programů – možno půjčit dokumenty, kde počítačový program není samostatným předmětem prodeje  Možnost půjčovat CD,které obsahují text, obraz a ovládací počítačový program  Půjčování kopií zhotovených pro archivní účely  Mikrofilmy - prezenčně  Ostatní – neurčité - prezenčně  Půjčování vysokoškolských prací – zatím beze změny  Půjčování pro zdravotně postižené - beze změny

15 Kopírování  Zhotovování tištěných rozmnoženin  Zvýšení poplatku za placenou kopii na 0,20 Kč  Platba za70% pravděpodobného počtu zhotovených kopií  2 měsíce na uzavření smlouvy  Elektronické dodávání dokumentů  Bude možno uzavřít hromadnou licenční smlouvu a smluvit cenu a podmínky – kolektivní správa i pro nezastupované autory  Zhotovení kopie pro archivní a konzervační účely  Porušení technických prostředků ochrany  Zhotovení kopií ztracených a poškozených děl + půjčování

16 Sdělování veřejnosti  Zpřístupnění díla, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek, a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, jeho sdělováním jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených terminálů umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla  Zpřístupňování digitálních kopií tiskových rozmnoženin  Shromažďování, archivace a zpřístupňování on-line Zpřístupňování digitálních dokumentů

17 Další změny  Veřejné čtení – zatím není možné realizovat v rámci výkladu §31 – citace  Možnost zhotovení kopie obálky a obsahu jako součást katalogizačního záznamu

18 Co knihovny nyní prosazují?  Získání finančních prostředků na nákup hromadných licencí na půjčování zvukově obrazových dokumentů – 5 mil. Kč ročně  Zrušení odkladné lhůty 3 měsíce pro prezenční půjčování zvukově obrazových dokumentů  Veřejné čtení – možnost uzavřít licenční smlouvu  Půjčování vysokoškolských kvalifikačních prací  Zpřístupnění mikrofilmů

19 Další postup  Vyjednávání s MK – dr. Matušík NK, mgr. Rubeš MKP, ing. Svoboda STK, doc. Boháček  Společné stanovisko knihoven – ÚKR  Získání podpory z krajů a dalších připomínkových míst  Novela prošla prvním čtením ve sněmovně  9.11. – zasedání výboru pro VVMTK  Platnost zákona ???

20 Příprava novely knihovního zákona, novela autorského zákona Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Tel. 603 223 627


Stáhnout ppt "Příprava novely knihovního zákona, novela autorského zákona Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR Tel."

Podobné prezentace


Reklamy Google