Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komise pro elektronické informační zdroje CPVŠK Hradec Králové 19.-20.11.2003 B. Katolická ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komise pro elektronické informační zdroje CPVŠK Hradec Králové 19.-20.11.2003 B. Katolická ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Komise pro elektronické informační zdroje CPVŠK Hradec Králové 19.-20.11.2003 B. Katolická ZČU v Plzni

2 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Komise pro elektronické informační zdroje při AKVŠ Komise pro EIZ: – Zahájení : začátek roku 2002 – Složení : zástupci z 19 VŠ Hlavní úkoly: A. Koordinace EIZ na VŠ B. Problematika statistického měření využívání EIZ Způsob řešení: – Uzavřená elektronické konference – Pracovní schůzky

3 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové A. Koordinace EIZ na VŠ 1. Databázová aplikace „Elektronické informační zdroje na VŠ v ČR“ http://eiz.zcu.cz Obsah: – informace o dostupných EIZ na VŠ možnost vyhledávání dle různých kritérií typ databáze, popis databáze, způsob zpřístupnění (URL), přístupová práva, kontaktní osoba, odkaz na návod (URL) – statistická část aplikace: informativní charakter pro členy komise SD, ProQuest, Eifl Direct - sledován počet zobrazených záznamů a počet hledání na jednotlivých VŠ

4 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové A. Koordinace EIZ na VŠ 2. Příprava na zajištění EIZ pro další období systematická příprava zajištění EIZ pro další období v souvislosti s programem „Informační infrastruktura výzkumu“ 1N – sběr dat v rámci VŠ pro přípravu budoucích konsorcií – využití dostupných statistik o reálné využitelnosti EIZ – VV AKVŠ: koordinace přípravy projektů s cílem základního informačního pokrytí a zabezpečení všech vědních oborů

5 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové B: Problematika statistického měření využívání EIZ – projekt Counter Counter (Code of Practice) – významný projekt – Směřuje ke stanovení standardu pro měření využívání elektronických produktů – jednoznačně definuje požadavky na data pro vytváření a dodávání uživatelských statistik – říjen 2003 : podpis prohlášení o dodávání uživ. statistik dle Countru (Code of Practice-Release 1) : – Elsevier-Science Direct, Blackwell Publishing, ISI, Oxford University Press,Swets Blackwell, Ingenta, Annual Reviews, Atypon Systems, Portland Press, Thomson Learning

6 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové B: Problematika statistického měření využívání EIZ – projekt Counter Pokračování: – do konce roku 2003 by prohlášení o dodávání uživatelských statistik dle Counter měli podepsat: EBSCO,CABI International,BMJ Publishing, American Institute of Physics, Extenza, HighWire Press, Institute of Physics Publishing, Nature Publishing Group,Wiley, Kluwer Academic Publishers Významný krok v ČR: – ve vyhlášeném programu 1N je v podmínkách podprogramu „Informační zdroje pro výzkum“ zohledněna schopnost poskytovatele licence zajistit statistické údaje o využívání EIZ dle Counter (nebo ICOLC)

7 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Úkoly v nejbližší době 1.Aktualizace aplikace „Elektronické informační zdroje na VŠ“ dle výsledků programu 1N 2.Příprava informačních materiálů a pomůcek k dostupným EIZ z programu 1N – Dostupnost materiálů o jednotlivých EIZ z jednoho místa na webu – Odkazy na materiály z databázové aplikace – Možnost spolupráce s Albertina icome Praha v rámci projektu Infozdroje

8 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Úkoly v nejbližší době 3.Odborný seminář: – příprava a realizace odborného semináře k problematice elektronických informačních zdrojů – předběžný termín: únor - březen 2004 – místo konání: Masarykova kolej ČVUT v Praze – návrh témat: Fund-raising Aktuality k projektu Counter Možnosti zajištění informačních služeb uživatelům … – Návaznost na seminář bude navazovat na IVIG 2003

9 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Děkuji všem členům komise pro EIZ za jejich dosavadní práci. Ing.Barbora Katolická Univerzitní knihovna Západočeská univerzita v Plzni bar@uk.zcu.cz

10 Komise pro vysokoškolské knihovny CPVŠK Hradec Králové 19.-20.11.2003 PhDr.M.Faitová ZČU v Plzni

11 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Komise pro vysokoškolské knihovny zahájení činnosti v březnu 2003 společná komise AKVŠ a RVŠ 14 členů (1 zástupce studentů) 12 veřejných vysokých škol 2 členové RVŠ, ostatní členové externí

12 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) úkol z CPVŠK 2002 v Praze oslovení zdravotnických a muzejních knihoven několik návrhů (Mgr. Prochásková, dr. Sosna, dr. Pessrová a dr. Bouzková) závěrečná (?) varianta : VŠ knihovny jako součást specializovaných knihoven

13 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) Nyní § 12 Základní knihovna § 13 Specializovaná knihovna Návrh § 12 Základní knihovna § 13 Specializovaná knihovna s celostátní působností VŠ, muzejní, odborná

14 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) Co dál? závěrečná (?) verze projednání se zástupci MK ČR a ÚKR novela zákona č. 257/2001 Sb.

15 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) výzva předsednictva RVŠ legislativní komise zpracuje došlé připomínky k projednání předsednictvem RVŠ v prosinci 2003 Připomínky komise pro VŠ knihovny terminologie knihovníci jako členové akademické obce vysokoškolské kvalifikační práce

16 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 111/1998 Sb. Terminologie § 22 Členění veřejné vysoké školy, odstavec 1, písmeno c) termín “informačních služeb” nahradit termínem “knihovnických a informačních služeb”,

17 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 111/1998 Sb. Knihovníci jako členové akademické obce Varianta I. - § 70 Akademičtí pracovníci červen 2003 - anketa v konferenci VYSKA 3 VŠ - oficiální status akademického pracovníka 2 VŠ - nejsou oficiálně, ale jsou přizváni k volbám do AS, mohou volit a být voleni => úprava § 70 tak, aby jednoznačně říkal, že ti knihovníci, kteří se podílejí na pedagogické a vědecké činnosti, jsou akademickými pracovníky.

18 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 111/1998 Sb. Knihovníci jako členové akademické obce Varianta II. - § 3 Akademická obec vysoké školy nyní - akademičtí pracovníci a studenti VŠ => rozšíření § 3 o další pracovníky, např. Akademičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy.

19 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 111/1998 Sb. Vysokoškolské kvalifikační práce návrh pracovní komise zabývající se vysokoškolskými kvalifikačními pracemi CPVŠK - 20.11. 2003

20 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Výroční zpráva vysoké školy Osnova Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby (textová část) doplňování knihovního fondu – tabulka dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet- intranet) zabezpečení knihovnicko-informačních služeb - tabulka elektronické služby pro VŠ vzdělávání a výchova uživatelů pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání další aktivity, různé (přechod na nový automatizovaný knihovnicko- informační systém, grantová činnost apod.)

21 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Výroční zpráva vysoké školy Osnova Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby (tabulková část) Přírůstek knihovního fondu za rok Knihovní fond celkem Počet odebíraných titulů periodik Otevírací doba za týden Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů Počet studijních míst Počet svazků umístěných ve volném výběru

22 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Komise pro vysokoškolské knihovny Činnost v roce 2004... „dotažení“ dosavadních úkolů další náměty...?

23 Děkuji kolegyním a kolegům z komise pro VŠ knihovny za spolupráci a vám všem za pozornost PhDr.Miloslava Faitová Univerzitní knihovna Západočeská univerzita v Plzni faitova@uk.zcu.cz

24 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) § 13 Specializovaná knihovna (1) Specializovaná knihovna je knihovnou se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na vědu, výzkum a vzdělávání. (2) Specializovaná knihovna s celostátní působností je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, zejména a) spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu, b) zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové informační zdroje a trvale uchovává konzervační a historický fond, c) plní ve spolupráci s Národní knihovnou funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své specializace, d) spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

25 19.11.2003CPVŠK Hradec Králové Novela zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) (3) Specializovaná knihovna ( vysokoškolská, muzejní, odborná) je součástí systému specializovaných knihoven s oborově zaměřeným fondem, vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné a poradenské činnosti dle svého zaměření, v jejichž rámci zejména a) spolupracuje s Národní knihovnou nebo specializovanou knihovnou s celostátní působností při zpracování souborného katalogu, b) zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové informační zdroje, c) poskytuje meziknihovní služby v oblasti své specializace, d) spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb, e) podílí se na vzdělávání uživatelů pro práci s elektronickými informačními zdroji a pro využívání moderních informačních technologiií.


Stáhnout ppt "Komise pro elektronické informační zdroje CPVŠK Hradec Králové 19.-20.11.2003 B. Katolická ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google