Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CPVŠK 2006 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 25.10.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CPVŠK 2006 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 25.10.2006."— Transkript prezentace:

1 CPVŠK 2006 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 25.10.2006

2 CPVŠK 2006 Obsah - Zpráva o činnosti komise - Informace z konference ICOLC

3 CPVŠK 2006 Leden - únor 2006: průzkum názorů a zkušeností na VŠ po 4 měsíčním využívání databáze Scopus  Ohlasy uživatelů, ohlasy knihovníků, porovnání s WoS, předpokládané řešení přístupu po ročním využívání  Sumarizace názorů předána VV AKVŠ  VV AKVŠ připravil stanoviska k řešení přístupu a vedl další jednání o podmínkách a možnostech pokračujícího přístupu do této databáze Činnost komise EIZ Scopus – průzkum názorů a zkušeností

4 CPVŠK 2006 Spolupráce s Cesnetem Přínos projektu z pohledu knihoven: autentizovaný přístup k EIZ i z počítačů mimo síť instituce Současný stav:  pilotní projekt – Cesnet, UK, ČVUT, TUL, ZČU, MU, VŠCHT, UJEP  na VŠ příprava lokálních autentizačních systémů  příprava schéma atributů (informací o uživatelích), které se budou v rámci federace sdílet  listopad 2006 – seminář řešitelů: výběr SW pro federaci (Shibboleth nebo A-Select)  Implementace pilotního řešení  1.pololetí 2007 – testování systému v knihovnách Činnost komise EIZ Projekt Identity federation

5 CPVŠK 2006 Činnost komise EIZ Sledování vývoje projektu COUNTER a SUSHI Odkaz na aktuální verze projektu COUNTER z www stránek komise  Counter Code of Practice – Journal and Databases, 2.verze, leden 2006  Counter Code of Practice – e-books and Reference Works, 1.verze, březen 2006  Counter - model, který stanovuje pravidla pro měření využívání online IZ  problém: administrativní pracnost ručního stahování a shromažďování dat o využívání online IZ od různých vydavatelů  potřeba knihoven: více efektivní model výměny dat  SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative)

6 CPVŠK 2006 Informace z konference ICOLC Hlavní témata 11.-14.10.2006 – Řím Témata konference: 1.Měření využívání online informačních zdrojů 2.Perspektivy ekonomických změn v publikování 3.Uchování digitálních dokumentů 4.Sdílení informačních zdrojů

7 CPVŠK 2006 Informace z konference ICOLC 1.Měření využívání online informačních zdrojů SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative)  Řeší problém systematického sběru dat o využívání online IZ od vzrůstajícího množství vydavatelů  Efektivní řešení výměny dat založené na modelu dotazů a odpovědí prostřednictvím webové služby  SUSHI je webová služba, která posílá XML dotaz k poskytovateli dat a obdrží XML odpověď, která obsahují reporty o využívání online zdrojů dle Countru

8 CPVŠK 2006 Informace z konference ICOLC 1.Měření využívání online informačních zdrojů Poskytovatel Knihovna SUSHI server (web služba) Databáze SUSHI klient Požadavek Internet SW Požadavek Odpověď COUNTER Odpověď COUNTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 CPVŠK 2006  První jednání: červenec 2005  Hlavní řešitelé:  EBSCO Information Services  Cornell University  ExLibris  Harvard University  Innovative Interfaces  Od podzimu 2005 vývoj technického řešení  Září 2006 zkušební verze Informace z konference ICOLC 1.Měření využívání online informačních zdrojů

10 CPVŠK 2006 Projekt JURO4C  řeší potřebu sledování statistik o využívání online IZ pro konsorcia  možnost generování statistických výstupů o využívání dle různých kritérií (základní report JR1)  možnost dlouhodobého uchování statistických dat  Modul administrace (přidávání, editování, zrušení členů konsorcia, vydavatelů)  V současné době je aplikace ve fázi testování  Příprava XML služeb pro integraci Informace z konference ICOLC 1.Měření využívání online informačních zdrojů

11 CPVŠK 2006 Projekt MINES (Measuring the Impact of Networked Electronic services)  Kanadské konsorcium univerzitních knihoven (OCUL)  Průzkum využívání online IZ z pohledu: -Kdo (studenti, doktorandi, knihovníci, akademičtí pracovníci,...) -Kde (v knihovně, na univerzitě, mimo univerzitu,…) -Kdy -Proč (výzkum, výuka, jiné aktivity) http://www.arl.org/stats/newmeas/mines.html Informace z konference ICOLC 1.Měření využívání online informačních zdrojů

12 CPVŠK 2006 Snaha evropských a amerických vydavatelů o získání trhu v Asii (Čína, Indie,…) Čína:  oblast vědy a výzkumu se velmi rychle vyvíjí  roste počet odborných článků  nízká kvalita současných domácích vědeckých časopisů  nízká cena obsahu   příležitost pro vydavatele Zástupce fy Elsevier informoval o zahájení spolupráce s Čínou, Indií a rozvojovými zeměmi. Informace z konference ICOLC 2. Perspektivy ekonomických změn v publikování

13 CPVŠK 2006 Průzkum názorů na dlouhodobé uchování digitálních dokumentů a budování digitálních repositářů:  Odpověď od 35 amerických a evropských konsorcií  Nutnost budování digitálních repositářů  Potřeba jednoznačně definovat, které el.dokumenty se budou uchovávat (všechny ne)  Není jednoznačná shoda, kdo by měl nést zodpovědnost za uchování e-zdrojů – 4 možnosti: Národní knihovna, konsorcium, vydavatelé nebo třetí strana Informace z konference ICOLC 3. Uchování digitálních dokumentů

14 CPVŠK 2006 Projekty na budování digitálních repositářů:  Cíl: uchovat e-zdroje pro budoucnost  Spolupráce vydavatelů s knihovnami, někde i SW firmy Projekt Portico  iniciativa JSTOR (podpora Mellonovy nadace) a Library of Congress  Vytvoření centrálního archivu – vydavatelé za poplatek uloží zdroje  knihovnám budou za poplatek zpřístupňovány Projekt Kopal  Realizován za finanční podpory ministerstva školství v německé národní knihovně  Spolupráce s německou pobočkou IBM Projekt CLOKSS-LOCKSS:  Pilotní projekt po dobu 2 let na 30 anglických univerzitách  spolupracují na něm anglické a americké knihovny s vydavateli Elsevier, Blackwell Publishing, Nature,… Informace z konference ICOLC 3. Uchování digitálních dokumentů

15 CPVŠK 2006 Prezentovány některé projekty týkající se národních licencí:  Německá nadace pro výzkum financuje v německých knihovnách vytváření digitálních sbírek a online zpřístupňování databází – národní (akademická) licence http://www.nationallizenzen.de/  Národní elektronická knihovna finského konsorcia FinELib http://www.nelliportaali.fi/V Příprava nové strategie finského konsorcia na r.2007-2015: •definován vztah mezi konsorciem FinELib a knihovnami (memorandum) •zaměřeno na výzkumné a vzdělávací potřeby konečných uživatelů, na mezinárodní spolupráci •posuzován vliv nových technologií na digitální služby Informace z konference ICOLC 4. Sdílení informačních zdrojů

16 CPVŠK 2006 http://icolc06.briccaevents.it Informace z konference ICOLC

17 CPVŠK 2006 Děkuji za pozornost. bar@uk.zcu.cz Komise pro EIZ AKVŠ


Stáhnout ppt "CPVŠK 2006 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 25.10.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google