Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní knihovna PhDr.Miloslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní knihovna PhDr.Miloslava."— Transkript prezentace:

1 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní knihovna PhDr.Miloslava Faitová VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

2 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Cíle projektu a)informační zabezpečení humanitních a společenských oborů kvalitními informačními zdroji - Cambridge Journals Online, Oxford Journals Online, Periodicals Archive Online a JSTOR. b)vytváření webových stránek k projektu, vzdělávání a propagace výše uvedených elektronických informačních zdrojů. c)zpřístupnění informačních zdrojů vzdáleným přístupem za pomoci technologie Shibboleth, Konečným cílem bylo zvýšení kvality práce koncového uživatele – výzkumného pracovníka.

3 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Seznam zpřístupněných elektronických informačních zdrojů Cambridge Journals Online - 5 uživatelů MU, UJEP, UPOL, UTB, ZČU Oxford Journals Online – 5 uživatelů MU, UJEP, UPOL, UTB, ZČU Periodicals Archiv Online - 4 uživatelé UJEP, UPOL, UTB, ZČU JSTOR, Arts&Sciences I.-IV. - 8 uživatelů JU, MU, OU, UJEP, UPce, UPOL, UTB, ZČU

4 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Vybrané indikátory a) počet zpřístupněných informačních zdrojů pro výzkum (databází /jednotlivých titulů - časopisů/ knih): Plán 4/1158 Skutečnost 4/1545 b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele - dle standardizovaných statistik): Plán /uživatele (1 instituci) Skutečnost /uživatele (1instituci) f) počet uživatelů získaného zdroje z akademické sféry, tj. z řad vysokých škol, veřejných výzkumných organizací a výzkumných organizací ve smyslu definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, účinného od (dále jen „Rámec Společenství“); udává se počet organizací/počtem pracovníků ve VaVaI, pro které jsou informační zdroje pořízeny a zajišťovány v rámci daného projektu: 8/2867 g) míra využití pořízených informačních zdrojů pro výzkum konečnými uživateli v % (za uživatele, tj. na úrovni právního subjektu - počet uskutečněných přístupů/ cílových uživatelů, pro které byl přístup pořízen / ročně - dle možností statistik producenta), včetně identifikace Plán minimálně 70 % Skutečnost 2055 %

5 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory CUP Instituce Počet odborných uživatelů Stažené dokumenty FT Míra využití 2010 v % Stažené dokumenty - přepočet na r FTMíra využití 2011 v % UJEP ZČU MU UPOL UTB celkem za konsorcium

6 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory OUP Instituce Počet odborných uživatelů Stažené dokumenty FTMíra využití 2010 v % Stažené dokumenty- přepočet na r FT Míra využití 2011 v % UJEP ZČU MU UPOL UTB celkem za konsorcium

7 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory PAO Instituce Počet odborných uživatelů Stažené dokumenty FT Míra využití 2010 v % Stažené dokumenty FT Míra využití 2011 v % UJEP ZČU UPOL UTB celkem za konsorcium

8 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory JSTOR Instituce Počet odborných uživatelů Stažené dokumenty FT Míra využití 2010 v % Stažené dokumenty FTMíra využití 2011 v % UJEP ZČU MU UPOL UTB Upce JČU OU celkem za konsorcium

9 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Webové stránky, školení a propagace (statistiky, aktuality, prezentace ze školení)http://hss.zcu.cz Vzdělávání –2 x pro knihovníky a ak.prac. –další vzdělávací akce pro uživatele Propagační materiály – připraveno v r.2010, dotisk 2011, další materiály z JSTOR

10 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Shibboleth Nesporné výhody vzdáleného přístupu Nutná podpora ze strany dodavatele EIZ i příjemce ČR Federace identit EduID Členy všechny VŠ participující v projektu Nepřipravenost ze strany dodavatelů EIZ

11 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Finanční zdroje celkem Dotace MŠMT Další finanční zdroje Celkem

12 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory EIZ Celkem cena v tis. Kč % z celkové částky projektu ,75

13 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Celkem Osobní náklady ,2% Publicita, propagace ,37% Administrace www stránek ,47% Hmotný majetek, materiál 33 0,22% Režie ZČU ,99%

14 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Srovnání se zahraničím Příprava projektu – konsorciální model Řešení projektu - získané EIZ zajišťují vysokým školám přístup k EIZ na úrovni srovnatelné se zahraničními VŠ a vytvořit tak rovnocenné podmínky pro VaVaI

15 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Vývoj v dalších letech Financování zajištěno do konce roku > –Pokračovat v konsorciálním modelu –Není reálné v plné míře hradit z prostředků VŠ –Navazující program?

16 VZ Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní knihovna PhDr.Miloslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google