Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR Barbora Katolická Plzeň, 16. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR Barbora Katolická Plzeň, 16. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR Barbora Katolická Plzeň, 16. 4. 2014

2 Financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice (ČR) 1.Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: grantové programy -od r. 2009 max. dotace ve výši 75%, tj. min. 25% spoluúčast institucí 2.Dotace z evropských projektů: -2013-2017 plně financováno z projektu -2018-2019 povinná udržitelnost z vlastních finančních prostředků instituce 3.Dotace z Ministerstva kultury: -např. program VISK - spoluúčast institucí 4.Z finančních prostředků instituce

3 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž Program:Období: Program LB 1997-1999 Program LI 2000-2003 Program 1N2004-2008 Program INFOZ 2009-2012 Program LR 2013-2017

4 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž • Program „Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje“ (LB) • Období: 1998-2000 • Většina projektů zaměřena na rozvoj informační infrastruktury; pouze 2 projekty na informační podporu VaVaI (např. projekt na přístup do Current Contents Connect - konsorcium 3 univerzit). • Program „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ (LI) • Období: 2000-2003 • Celková podpora ze státního rozpočtu: 600.000 tis. Kč • Nebyla požadována finanční spoluúčast

5 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž • Program „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N) • Období: 2004-2008 • Celková podpora ze státního rozpočtu: 650.000 tis. Kč • 36 projektů • Podíl dotace na výdajích 80% • Program „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) • Období: 2009-2011 • Celková podpora ze státního rozpočtu: 450.000 tis. Kč • 18 projektů • Podíl dotace na výdajích 48% • Rok 2012 – EIZ hrazeny z různých finančních zdrojů

6 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž • Program „Informace – základ výzkumu“ (LR) • Období: 2013-2017 • Předmětem podpory je efektivní, zejména konsorciální zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum. • Celková podpora 1 017 120 tis. Kč • 9 projektů (databáze pro Prahu + konsorcium HSS pro celou ČR) • Dle vyhlášení programu: finanční podpora nejvýše 75 % uznaných nákladů, min. 25% spoluúčast institucí

7 Financování EIZ v ČR Evropské projekty • OP VaVpI - výzva číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven • Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků. • Období: 2012-2014 (+ 5 let udržitelnost) – 3 roky udržitelnosti možno hradit z projektu – 2 roky (2018-2019) z vlastních fin. zdrojů • 8 projektů - konsorcia pro oborové EIZ (účastníkem nesmí být výzkumné instituce z Prahy) • Alokace prostředků pro tuto výzvu: 700.000 tis. Kč • Program LR+OP VaVpI 4.3: podíl dotace na výdajích 52%

8 Podmínky zpřístupnění EIZ: • Podmínky zpřístupnění EIZ jsou vždy definovány v rámci konkrétní licenční smlouvy – Využití pro studijní a výzkumné účely, NE pro komerční účely – Přístup z rozsahu IP adres instituce – Možnost vzdáleného přístupu (po autentizaci) – Možnost poskytovat MVS – Možnost stahovat a tisknout články z časopisů – Možnost stahovat část (několik stran, kapitol) eknih – …

9 • Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR: • Databáze pro hodnocení vědy: Web of Knowledge (Web of Science, Journal Citation Report), Scopus • Multioborové: Ebsco – Academic Search Complete, OCLC, Ebsco – Central & Eastern European Academic Source, ProQuest • STM: ScienceDirect (Freedom kolekce), Springer Link, Wiley • Technické obory: IEEE Xplore, ACM Digital Library • Medicína a zdravotnické obory: Nursing Ovid, Cinahl with FT, Karger Journals, Lippincot, Williams & Wilkins High Impact Collection, BMJ Online

10 • Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR: • Ekonomie: Ebsco – Business Source Complete, EconLit with FT, OECD iLibrary, Euromonitor Global Marketing Information Database (GMID) • Humanitní a společenské obory: JSTOR, Sage – HSS kolekce, Oxford Journals – HSS kolekce, Cambridge Journals – HSS kolekce, LLIS (Library Literature and Information Science), LISA, PsycInfo, PsycArticles • Chemie: SciFinder, Reaxys, Knovel • Přírodní vědy: Zoological Records, GeoBase, GeoRef, BioScience World, BioOne, IOP Science, Nature Publishing Group, EnviroNetBase, Environment Complete, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts

11 • Discovery systémy v ČR: • Ebsco Discovery Service (10 institucí): – Národní knihovna ČR – Knihovna Akademie věd ČR – 8 univerzit • Primo (3 instituce): – 2 univerzity • Summon (7 institucí): – Národní technická knihovna – Národní lékařská knihovna – 5 univerzit

12 • Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaVaI (Národní licenční centrum) • Současné projektové financování - administrativní náročnost • Snaha o přechod od „soutěžního“ (projektového) modelu podpory akvizice e-zdrojů na „národní“ licenční model • Cíl: ustanovit národní licenční centrum • Hlavní funkce: – zajišťovat přístup k EIZ pro VaVaI dle potřeb výzkumných organizací – zajišťovat veškerou agendu - veřejné zakázky, licenční smlouvy, kupní smlouvy,… – poskytovat technickou podporu: • technická podpora pro vzdálený přístup (např. vyjednávat s vydavateli jejich připojení k České federaci identit pro možnost vzdáleného přístupu přes Shibboleth) • sběr statistických dat o využívání EIZ za jednotlivá konsorcia

13 • Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaVaI (Národní licenční centrum - NLC) • Současný stav – příprava návrhu: – řešení způsobu financování a principů rozdělování financí na EIZ jednotlivým výzkumným institucím – právní forma centra – organizační struktura a řízení • Po předložení návrhu budou probíhat procedury na úrovni ministerstva a vlády. • Právní, organizační, finanční a personální ustanovení NLC v r. 2016. • Od r. 2017 sjednávání potřebných smluv.

14 • Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě • http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/ http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/ • Licence: – individuální licence – institucionální licence • přístup z rozsahu IP adres ZČU (resp. fakult) + vzdálený přístup • většinou neomezená licence (unlimited access) – konsorciální licence (z projektů) • lepší finanční podmínky • přístup z rozsahu IP adres ZČU + vzdálený přístup • neomezené licence (unlimited access) • Zpřístupnění (sít ZČU + vzdálený přístup: Shibboleth, VPN klient) • Přístup do EIZ pro veřejnost: pouze registrovaným uživatelům z PC v knihovně (konto pro veřejnost)

15 • Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě • Financování: – z evropských projektů • 2013-2017 plně z projektu • 2018-2019 platba udržitelnosti plně z finančních prostředků univerzity – z projektů z programů MŠMT (min. 25% spoluúčast univerzity) – z finančních prostředků UK ZČU (multioborové) – z finančních prostředků fakult ZČU (oborově zaměřené)

16 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě Multioborové: • Ebsco - Academic Search Complete, • ProQuest, • Wiley Online Library • Science Direct – Freedom kolekce • SpringerLink Technické obory: • IEEE Xplore • ACM Digital Library Zdravotní obory: • NursingOvid Plnotextové databáze - zahraniční Humanitní a společenskovědní obory: • JSTOR I. – V. • Oxford Journals – HSS kolekce • Cambridge Journals – HSS kolekce • Sage – HSS kolekce • Ebsco – Business Source Complete • EconLit with FT • Heinonline • eHRAF

17 • Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě • Plnotextové databáze – české: • Anopress • Beck Online, Aspi, LexGalaxy (české právní informační systémy) • Citační databáze: • Web of Science • Scopus • Faktografické databáze: • OECD iLibrary • Euromonitor Global Marketing Information Database • InCites • MagnusWeb • Bibliografické databáze: • MathSciNet

18 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě • e-books (trvalý nákup - většina titulů z Ebsco eBooks, méně z MyiLibrary) – celkem 1167 titulů • české odborné e-knihy – 14 titulů (nejvíce žádaných) – roční předplatné, tituly mohou studenti a zaměstnanci ZČU po autentizaci stáhnout na mobilní zařízení, doživotní licence • online normy (přístup k normám ze 2 PC v knihovně, bez možnosti tisku) + samostatné licence na přístup k online normám s možností tisku na katedrách • Discovery systém - Summon

19 • Propagace a školení k EIZ na Západočeské univerzitě • Školení: • Evropské projekty: školení uživatelů min. 2 x ročně • Informační výchova: – v rámci výuky pro studenty • semestrální předmět ukončený seminární prací (kredity) • 2-4 hodinová přednáška k EIZ a citacím v rámci jiného předmětu – speciálně zaměřené přednášky a semináře pro doktorandy a akademické pracovníky • Propagace – webové stránky, facebook, nástěnky, plakáty a další informační a propagační materiály.

20 Děkuji za pozornost bar@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR Barbora Katolická Plzeň, 16. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google